ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Ocak 2022 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

  nk_09.gif, 94BENDÜSTRİ -İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM-MEDAK)

KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 42.DÖNEM EİM MEDAK TOPLANTI TUTANAĞI

    Yayına Giriş Tarihi: 09.08.2008  Güncellenme Zamanı: 13.01.2009 00:13:02  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Toplantı Tarihi : 9 Ağustos 2008 Toplantı No : 1 Toplantı Yeri : MMO İzmir Şube

Toplantı Tarihi    : 9 Ağustos 2008
Toplantı No    : 1
Toplantı Yeri    : MMO İzmir Şube

TOPLANTIYA KATILIM
Mahir Ulaş AKCAN    EİM MEDAK Üye            Katıldı
Emrah AYDEMİR        EİM MEDAK Üye            Katıldı
Halit AKÇAL            EİM MEDAK Üye            Katıldı
Faik BAŞARAN     EİM MEDAK Üye            Katıldı
Özgür ARMANERİ     EİM MEDAK Üye            Katıldı
İlhan DÜZGÜN    EİM MEDAK Üye            Katıldı
İlknur ATEŞ            EİM MEDAK Üye            Katıldı
Serap AKCAN    EİM MEDAK Yedek Üye         Mazeretli
Esin ÇAKIROĞLU GÖRMEZ        EİM MEDAK Yedek Üye        Katıldı
H.Tahsin KAYA    EİM MEDAK Yedek Üye         Mazeretli
Özgür YALÇINKAYA        EİM MEDAK Yedek Üye        Mazeretli
Güzin ÖZDAĞOĞLU     EİM MEDAK Yedek Üye        Katıldı
Nilay KALELİ    EİM MEDAK Yedek Üye        Mazeretli
Ahmet DURSUNOĞLU     EİM MEDAK Yedek Üye        Mazeretli
Sibel ATAR            Oda Teknik Görevlisi         Katıldı

GÜNDEM
1.    42. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin Seçimi
2.    Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım
3.    MEDAK ve MDK Çalışma Programları
4.    Şube EİM MDK Çalışmalarının Koordinasyonu
5.    Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları
6.    EİM Danışma Kurulu Toplantıları
7.    EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri
8.    EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları
9.    Teknik Çalışmalar
10.    Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: Komisyon Yürütmesinin Seçimi

Karar No 1:    42.Dönem EİM MEDAK yürütmesinin aşağıdaki isimlerden oluşmasına;
        Mahir Ulaş AKCAN    Başkan    
        İlknur ATEŞ     Başkan Vekili
        İlhan DÜZGÜN    Sekreter
                

Gündem No 2: Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım

Karar No 2.1:        EİM MEDAK toplantılarının 2 ayda bir gerçekleştirilmesine; toplantılara aşağıdaki kişilerin katılabilmelerine;
            42.Dönem EİM MEDAK Üyeleri        42.Dönem OYK Üyeleri        EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları Etkinlik Sekreterleri        E/İM Oda Teknik Görevlileri        Önceden isim bildirmek kaydı ile EİM MEDAK'ta temsil edilmeyen MDK'lardan 1'er kişi
Karar No 2.2:    E/İM Oda Teknik Görevlileri'nin MEDAK toplantılara katılımının sağlanması konusunda Şube Yönetim Kurullarına toplantılar öncesinde yazı yazılmasına;


Gündem No 3:    MEDAK ve MDK Çalışma Programları

Karar No 3.1:        MDK'ların Çalışma Programlarını 1 Eylül 2008 tarihine kadar  \n eim@mmo.org.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir adresine göndermelerine;
Karar No 3.2:        MEDAK üyelerinin, 42.Dönem MEDAK Çalışma Programı üzerine görüşlerini 1 Eylül 2008 tarihine kadar  \n eim@mmo.org.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir adresine göndermelerine;
Karar No 3.3:    Görüşlerin alınmasının ardından Mahir Ulaş AKCAN tarafından hazırlanacak programın MEDAK üyelerinin onayı ile yayımının sağlanmasına; MEDAK Web sayfası, Oda Bültenler ve diğer yayınlarında duyurusunun yapılmasına;


Gündem No 4: Şube EİM MDK Çalışmalarının Koordinasyonu

Karar No 4.1:        MDK'ların yapmış oldukları toplantıların tutanaklarını aylık olarak MEDAK'a iletmelerine;
Karar No 4.2:    MEDAK üyelerinin yapılan MEDAK toplantılarında alınan kararlara ilişkin Şube MDK uygulamalarını takip ederek gerektiğinde MEDAK'a raporlama yapmalarına;    


Gündem No 5: Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

Karar No 5.1:        EİM Bültenin Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayımlanmasına;
Karar No 5.2:    Bülten'in Ekim 2008'de çıkartılacak 3. sayısı için MDK'ların Şube etkinlik alanlarındaki EİM üyelerce hazırlanacak en az 1 yazıyı 15 Eylül 2008 tarihine kadar \n eimbulten@mmo.org.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir e-posta adresine göndermelerine;
Karar No 5.3:    Yeni dönem Yayın Kurulu üyelerinin, yazılar toplandıktan sonra belirlenmesine ve 26 Eylül 2008 tarihine kadar yazıların Yayın Kurulunca değerlendirilmesine;
Karar No 5.4:        Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu toplantılarına belirli dönemlerde katılım sağlanarak MEDAK çalışmalarının paylaşılmasının sağlanmasına;


Gündem No 6: EİM Danışma Kurulu Toplantıları

Karar No 6.1:    Tüm MDK'ların Şubat 2009 sonuna kadar Şube EİM Danışması gerçekleştirmesine;
Karar No 6.2:        MEDAK tarafından düzenlenecek olan EİM Danışma Kurulunun MDK Danışmalarının tamamlanmasının ardından Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 kez gerçekleştirilmesine;


Gündem No 7: EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri

Karar No 7.1:     21 Şubat 2008 tarih ve 26794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Hizmetleri Yönetimi ve Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliklerine yönelik olarak yasal mevzuatı izleme amaçlı Özgür ARMANERİ, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Halit AKÇAL, Özgür YALÇINKAYA, İlhan DÜZGÜN ve Mahir Ulaş AKCAN'dan oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;
Karar No 7.2:    Yönetmelikler kapsamında düzenlenen Meslek İçi Eğitimlere ilişkin düzenlemelerin görüşüleceği Belgelendirme Kurulu toplantılarının Eylül 2008 içerisinde yapılmasına;
Karar No 7.3:        Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme eğitici eğitimlerinin Eylül 2008 içerisinde yapılmasına;


Gündem No 8: EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları

Karar No 8.1:            VII. EİM Kurultayı Düzenleme Kurulunda tüm MEDAK üyelerinin yer almasına; Kurultay çalışmalarında aktif görevler üstlenilmesine;
Karar No 8.2:    V. EM Bahar Konferansları Düzenleme Kurulunda katkı koyabilecek MEDAK üyelerinin yer almalarına;


Gündem No 9: Teknik Çalışmalar

Karar No 9.1:        MEDAK çalışmalarının E/İM e-posta gruplarına duyurulmasının Özgür YALÇINKAYA tarafından yapılmasına;
Karar No 9.2:    MDK'ların yaptıkları etkinlikleri, web sayfasında yer alacak formatta hazırlayarak \n eim@mmo.org.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir adresine göndermelerine;
Karar No 9.3:    Etkinliklerin http://eim.mmo.org.tr/ web sayfasında yer almasının sağlanması ve EİM MEDAK Web sayfasının güncellemesi görevlerinin komisyondan sorumlu Oda Teknik Görevlisi Gökşen GÖK tarafından gerçekleştirilmesine;
Karar No 9.3:    Web sayfasıyla ilgili tüm kontrollerin Emrah AYDEMİR tarafından yapılmasına;
Karar No 9.4:        Endüstri Mühendisliği alanında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin takviminin İlknur ATEŞ tarafından hazırlanmasına;


Gündem No 10: Bir sonraki toplantı

Karar No 10:     Bir sonraki MEDAK toplantısının 11 Ekim 2008 saat 10:00'da Oda Merkezinde yapılmasına
KARAR VERİLDİ.

09.08.2008 tarihinden itibaren 3849 defa okunmuştur.

 

KOMİSYON İÇERİĞİ

EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
 
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
 
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2022 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri