ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Kasım 2023 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

  nk_09.gif, 94BENDÜSTRİ -İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM-MEDAK)

KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 EİM MEDAK TOPLANTI KARARLARI

    Yayına Giriş Tarihi: 13.02.2009  Güncellenme Zamanı: 23.03.2015 14:56:43  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

45.DÖNEM EİM MEDAK TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 28.02.2015

Toplantı No : 4

Toplantı Yeri : Oda Merkezi

TOPLANTIYA KATILIM

Ali Ekber Çakar

OYK Başkanı

A.İlhan Düzgün

EİM MEDAK Üyesi

Emel Ekici

EİM MEDAK Üyesi

Demet Kural

EİM MEDAK Üyesi

Ergin Polat

EİM MEDAK Üyesi

Saadet Sayın

EİM MEDAK Üyesi

Arif Kaya

EİM MEDAK Yedek Üyesi

Çağdaş Yılmaz

EİM MEDAK Yedek Üyesi

Güneş Türkmen

EİM MEDAK Yedek Üyesi

Şadan Akıncı

Eskişehir Şube EİM MDK Üyesi

Ali Cem Çatak

Kocaeli Şube EİM MDK Üyesi

Kemal Uslu

Mersin Şube EİM MDK Üyesi

Vedat Irşi

Ankara Şube EİM MDK Üyesi

Selma Aydın

EİM Kurultayı Sekreteri

Can Öztürk

Oda Merkezi Teknik Görevli

GÜNDEM:

 1. Odamızı ve Meslek alanlarımızı Etkileyecek Torba Yasa Hakkında Bilgilendirme

 2. MEDAK ve Şube MDK Çalışmaları

 3. Önceki Toplantı Kararları Kapsamında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

 4. EİM Kurultayı Hakkında Görüşme

 5. Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: MEDAK ve Şube MDK Çalışmaları

Karar No 1.1: Şube MDK larının aşağıdaki çalışmalarını Bültene aktarılacak şekilde özetleyerek 23.03.2015 tarihine kadar eim@mmo.ort.tr adresine iletmelerine,

Eskişehir  Üretimde Endüstri Mühendisliği Sunumu

Ankara  Yatırım Yönetimi Yarışması

İzmir  Kaizen Paylaşımları Etkinliği ve Sistem Dinamikleri

İstanbul  Kurultay ile ilgili gelişmeler

Kocaeli  Vaka Analizi Yarışması

Kayseri  Stratejik Planlama Eğitimi

Samsun  Başarı Hikayeleri

Gündem No 2: Önceki Toplantı Kararları Kapsamında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Karar No 2.1: Kamuda Stratejik Planlamanın etkinliği için T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Dairesi ile görüşmenin Mart 2015 sonuna kadar planlanmasına,

Karar No 2.2: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ergonomi Laboratuvarı‘nın incelenmesi ve Ergonomi konusuyla ilgili yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla Demet Kural, Altuğ Hocaoğlu‘nun katılımlarıyla Mart 2015 içinde Güneş Türkmen‘in organize edeceği bir toplantı yapılmasına,

Karar No 2.3: 28.02.2015 tarihinde İzmir Şube MDK‘sında düzenlenen EİM MDK Stratejik Plan Çalıştayı sonuçlarının MEDAK‘a iletilmesine,

Karar No 2.4: Hükümetin açıkladığı Verimlilik Paketi‘nin incelenmesine, paketin EİM istihdamı konusunda yaratabileceği fırsatlarla ilgili eski Milli Prodüktivite Merkezi‘nden Nilüfer Asil‘den bilgi alınmasına,

Karar No 2.5: Kayseri Şube MDK‘sının Kayseri Valiliği‘ne gönderdiği Stratejik Planlama ve Endüstri Mühendisliği istihdamı konulu yazı örneğinin Şube MDK larına iletilmesine,

Gündem No 3: EİM Kurultayı Hakkında Görüşme

Karar No 3.1: Önceki kurultayların sonuç bildirgelerinde yapılması planlanan çalışmaların sonuçlarının Mahir Ulaş Akcan ve Can Öztürk tarafından özetlenerek 3 Nisan 2015‘e kadar MEDAK‘a iletilmesine;

Karar No 3.2: Kurultayın sosyal medya kanallarının takibine ve yaygınlaştırılmasına,

Karar No 3.3: Selma Aydın‘ın kurultay ile ilgili yaptığı sunumun Şube MDK‘larına iletilmesine, Şube MDK‘larının bu sunum yoluyla üniversitelerle iletişime geçmesine, gidilen üniversitelerin ve yapılan tanıtımlar hakkında MEDAK‘ın takibine,

Karar No 3.4: Hazırlanan "Kurultay-Destekleyen Kuruluş" dosyasının Şube MDK‘larına gönderilmesi ve Şube MDK‘larının bu dosya ile bölgelerindeki en az bir kuruluş ile desteklemeyi hedefleyerek iletişime geçmelerine,

Karar No 3.5: Kurultayda öğrencilere yönelik düzenlenmesi hedeflenen Vaka Analizi Yarışmasının ilk adımı olarak her şubenin yarışmaya göndereceği ekibi seçmek üzere düzenleyeceği yarışma için bir adet soru ve çözüm yaklaşımı örneğinin MDK‘larla paylaşılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

45.DÖNEM EİM MEDAK TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 06.12.2014

Toplantı No : 3

Toplantı Yeri : MMO İstanbul Şube

TOPLANTIYA KATILIM

Banu Akın

OYK Yedek Üye

Katıldı

A.İlhan Düzgün

EİM MEDAK Üye

Katıldı

Orhan Demir

EİM MEDAK Üye        

Mazeretli

Emel Ekici

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Altuğ Hocaoğlu

EİM MEDAK Üye        

Katılmadı

Demet Kural

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Ergin Polat

EİM MEDAK Üye

Katılmadı

Saadet Sayın

EİM MEDAK Üye

Mazeretli

Arif Kaya

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

A.Nüzhet Altuniç

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

Çağdaş Yılmaz

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Güneş Türkmen

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

İrfan Atıcı

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Necdet Akgül

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Onur Sami Yalaki

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

Selma Aydın

EİM Kurultayı Sekreteri

Katıldı

Mahir Ulaş Akcan

Oda Teknik Görevlisi

Katıldı

B. Musa Mayda

Diyarbakır Şube EİM MDK Üye

Katıldı

GÜNDEM

1-        MEDAK ve Şube MDK Çalışmaları

2-        Önceki Toplantı Kararları Kapsamında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

3-        EİM Kurultayı Hakkında Görüşme

4-        Ulusal İSİG Kongresine Yapılacak Katkı Hakkında Görüşme

5-        Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: MEDAK ve Şube MDK Çalışmaları

Karar No 1.1: MDK - MEDAK koordinasyonu konusunda gerekli adımların atılabilmesi için planlanan toplantının 28 Şubat 2015 tarihinde yapılmasına,

Karar No 1.2: İlk çalışma raporlarını gönderen şubeler Ankara, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Samsun şubeleri olup, Kasım ayında 2. Çalışma raporu yalnızca İzmir ve Ankara şubelerinden geldiğinden Aralık ayı raporlarının MEDAK tarafından bir yazı ile tekrar şubelerden talep edilmesine,

Karar No 1.3: Çalışma raporlarında belirtilen Samsun MDK "Başarı Hikayeleri" etkinliği içeriği ve sunan kişilerin ve Ankara ve Kocaeli MDK‘larında verilen/verilecek seminer konularının ve seminer veren isimlerin şubelerden yazılı olarak istenmesine,

Gündem No 2: Önceki Toplantı Kararları Kapsamında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Karar No 2.1: Bülten‘in amacının ve beklenen özet çalışma formatının Şube MDK‘larına hatırlatılmasına ve İzmir MDK‘nın Ocak 2015‘e kadar çalışmalarını Bülten‘e konulmak üzere özetleyerek iletmesine,

Gündem No 3: EİM Kurultayı Hakkında Görüşme

Karar No 3.1: Önceki kurultayların sonuç bildirgelerinde yapılması planlanan çalışmaların Mahir Ulaş Akcan ve Can Öztürk tarafından özetlenerek 30 Ocak 2015‘e kadar MEDAK‘a iletilmesine;

Karar No 3.2: Mahir Ulaş Akcan ve Can Öztürk tarafından özetlenen konuların uygulamaya geçirilememe nedenlerinin belirlenip; kurultayda forum düzeninde tartışılmasına;

Karar No 3.3: Kurultayda yapılması planlanan Vaka Analizi Yarışması formatının 16 Ocak 2015 tarihine kadar P.Yıldız Kumru Hocanın desteğiyle tamamlanmasına; ortak formatta yapılacak yerel yarışmalar için takvim oluşturulmasına,

Gündem No 4: Ulusal İSİG Kongresine Yapılacak Katkı Hakkında Görüşme

Karar No 4.1: A. Nüzhet Altuniç‘in Ulusal İSİG kongresine yoğun programından dolayı katkı sunamayacağını belirtmesi üzerine Onur Sami Yalaki‘nin önereceği bir isimle EİM gözüyle İSİG uygulamalarındaki aksaklıkların anlatılacağı bir sunum hazırlanmasına

KARAR VERİLDİ.


45.DÖNEM EİM MEDAK 2.TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 27.09.2014

Toplantı No : 2

Toplantı Yeri : MMO İstanbul Şube

TOPLANTIYA KATILIM

Banu Akın

OYK Yedek Üye

Katıldı

A.İlhan Düzgün

EİM MEDAK Üye

Katıldı

Orhan Demir

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Emel Ekici

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Altuğ Hocaoğlu

EİM MEDAK Üye        

Katılmadı

Demet Kural

EİM MEDAK Üye        

Katılmadı

Ergin Polat

EİM MEDAK Üye        

Katılmadı

Saadet Sayın

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Arif Kaya

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

A.Nüzhet Altuniç

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

Çağdaş Yılmaz

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Güneş Türkmen

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

İrfan Atıcı

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Necdet Akgül

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Onur Sami Yalaki

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

B. Musa Mayda

Diyarbakır Şube EİM MDK Üyesi

Katıldı

Selma Aydın

EİM Kurultayı Sekreteri

Katıldı

GÜNDEM

1.    MEDAK ve MDK Çalışma Programları ve Raporların Değerlendirilmesi
2.    Komisyon Toplantı Periyotları
3.    Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları
4.    Stratejik Planlamada İmza Yetkisi
5.    EİM Kurultayı
6.    Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: MEDAK ve MDK Çalışma Programları ve Raporların Değerlendirilmesi 

Karar No 1.1: Şube MDK ların çalışma programlarını ve yaptığı çalışmaları MEDAK‘a bildirmelerinde kullanılmak üzere hazırlanan proje takip formlarının kullanılmaya devam edilmesine ve eksik olan formların tamamlanması için Şube MDK‘larına ve Şube Sekreterlerine hatırlatma yapılarak tamamlanmasına,

Gündem No 2: Komisyon Toplantı Periyotları

Karar No 2.1 Oda takvimleri tamamlandıktan sonra sıklığı iki ayda birden az olmayacak şekilde, toplantı tarihlerinin belirlenmesine,

Karar No 2.2: MDK - MEDAK koordinasyonu konusunda gerekli adımların atılabilmesi için bir sonraki toplantının MEDAK‘ta temsilcisi olmayan MDK‘ları da kapsayacak şekilde planlanmasına,

Gündem No 3: Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

Karar No 3.1: Dönem içinde yapılacak Endüstri Mühendisliği Dergisi çalışmalarına destek verilmesi amacıyla, derginin yayın kurulu toplantılarına EİM MEDAK üyelerinden katılım sağlanmasına,

Karar No 3.2 : Yapılan MDK çalışmalarının düzenli olarak her ayın sonunda eim@mmo.org.tr adresine gönderilmesine;

Gündem No 4: Stratejik Planlamada İmza Yetkisi 

Karar No 4.1: Stratejik planlamanın Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi sahibi Oda üyesi Endüstri/İşletme Mühendisleri tarafından yapılması zorunluluğunun "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘te tanımlanmasının sağlanması konusunda A.İlhan Düzgün tarafından hazırlanan sunumun son halinin eim@mmo.org.tr adresine ve EİM MEDAK üyelerine gönderilmesine,

Karar No 4.2: Kalkınma Bakanlığı‘nda görevli Umut Gür ile Stratejik Planlama konusunda yapılacak toplantının Ekim ayı sonuna kadar planlanmasına,

Karar No 4.3: Kamuda EİM istihdamı konusunda ne durumda olduğumuz ve sürecin nasıl ilerleyeceği konularında bilgi alışverişinde bulunulmasına, EİM uzmanlık alanları konusunda çalışma yapılmasına,

Gündem No 6: Görüş ve Öneriler

Karar No 7.1: 14- 15 Kasım 2014 tarihinde İstanbul‘da düzenlenmesi planlanan İSİG yerel sempozyumuna katılım sağlanmasına,

Karar No 7.2: İSİG Yerel sempozyumunda edinilen gözlemlere dayanarak, Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresine EİM MEDAK tarafından sunum ya da panel bazında katkı sunulmasına ve Nüzhet Altuniç‘in takibinde konuyu EİM gözüyle ortaya koyan bir başlık belirlenmesine

KARAR VERİLDİ

 


45.DÖNEM EİM MEDAK 1.TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 12.07.2014

Toplantı No : 1

Toplantı Yeri : MMO Genel Merkezi

TOPLANTIYA KATILIM

A.İlhan Düzgün

EİM MEDAK Üye

Katıldı

Orhan Demir

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Emel Ekici

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Altuğ Hocaoğlu

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Demet Kural

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Ergin Polat

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Saadet Sayın

EİM MEDAK Üye        

Katıldı

Arif Kaya

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

A.Nüzhet Altuniç

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Çağdaş Yılmaz

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

Güneş Türkmen

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

İrfan Atıcı

EİM MEDAK Yedek Üye

Katıldı

Necdet Akgül

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Onur Sami Yalaki

EİM MEDAK Yedek Üye

Katılmadı

Can Öztürk

Oda Teknik Görevlisi

Katıldı

Mahir Ulaş Akcan

Oda Teknik Görevlisi

Katıldı

GÜNDEM

 1. 45. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin Seçimi

 2. Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım

 3. 45. Dönem Çalışma Programının Görüşülmesi

 4. Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

 5. EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri

 6. EİM Kurultayı

 7. Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: 45. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin Seçimi

Karar No 1: 45.Dönem EİM MEDAK yürütmesinin aşağıdaki isimlerden oluşmasına;

A.İlhan Düzgün

Başkan

Orhan Demir

Başkan Vekili

Emel Ekici

Sekreter        

Gündem No 2: Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım

Karar No 2.1: EİM MEDAK toplantı katılımcılarının aşağıda belirtilen üyelerden oluşmasına;

 • 44.Dönem EİM MEDAK Üyeleri

 • Komisyondan sorumlu OYK Üyesi

 • Komisyondan sorumlu Oda teknik görevlileri

 • Şube EİM MDK‘larından sorumlu EİM teknik görevlileri

 • EİM Kurultayı ve Etkinliklerinin Sekreterleri

 • Önceden isim bildirilmek kaydı ve EİM MEDAK Yürütmesinin onayı ile EİM MEDAK‘ta temsil edilmeyen EİM MDK‘lardan 1‘er kişi,

Karar No 2.2: EİM MEDAK toplantıları için şubelere 10 gün öncesinden bilgi yazısı gönderilmesine,

Karar No 2.3: EİM MEDAK Toplantılarının her iki ayda bir, ayın ikinci cumartesi günü yapılmasına, ancak EİM Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantılarının olması durumunda bu toplantı ile aynı yer ve günde yapılmasına,

Karar No 2.4: Bir sonraki toplantının Eylül ayında EİM Kurultayı Düzenleme Kurulu Toplantısı ile aynı günde yapılmasına,

Gündem No 3: 45. Dönem Çalışma Programının Görüşülmesi

Karar No 3.1: 45. Dönem EİM MEDAK Çalışma Programının MEDAK üyelerinden görüş alınarak oluşturulmasına, MEDAK web sayfası, Oda yayınlarında duyurusunun yapılmasına;

Karar No 3.2: Şube MDK ların çalışma programlarını ve yaptığı çalışmaları MEDAK‘a bildirmelerinde kullanacağı bir plan formatının hazırlanarak Şube MDK‘larına iletilmesinin ardından MDK çalışma programlarını eim@mmo.org.tr adresine 01.08.2014 tarihine kadar gönderilmesine,

Gündem No 4: Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

Karar No 4.1: Yeni Dönem EİM Bülten çalışmalarını yürütmek üzere, Altuğ Hocaoğlu, Güneş Türkmen ve Can Öztürk‘ün Bülten Yayın Kuruluna atanmasına,

Karar No 4.2: Dönem içinde yapılacak Endüstri Mühendisliği Dergisi çalışmalarına destek verilmesi amacıyla, derginin yayın kurulu toplantılarına EİM MEDAK üyelerinden katılım sağlanmasına,

Karar No 4.3: EİM Bülteni için MDK‘ların Şube etkinlik alanlarındaki EİM üyelerden yazı istemelerine, yazıların eimbulten@mmo.org.tr e-posta adresine gönderilmesine;

Karar No 4.4 : Yapılan MDK çalışmalarının düzenli olarak her ayın son eim@mmo.org.tr adresine gönderilmesine;

Karar No 4.5: YÖK tarafından olumsuzlukları görülerek verilen uzaktan programlarına yeni dönemde öğrenci alınmama kararının sebeplerinin araştırılması, bu programa öğrenci alan üniversite var ise bu konuda YÖK‘e gerekçeli bir itiraz yazısı gönderilmesi,

Gündem No 5: EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri

Karar No 5.1: Stratejik planlamanın Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi sahibi Oda üyesi Endüstri/İşletme Mühendisleri tarafından yapılması zorunluluğunun "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘te tanımlanmasının sağlanması konusunda T.C. Kalkınma Bakanlığı ile görüşülmesi için randevu alınmasına ve bu görüşmede kullanılmak üzere A.İlhan Düzgün tarafından bir sunum hazırlanarak eim@mmo.org.tr adresine gönderilmesine, sunuma EİM MEDAK tarafından son halinin verilmesine,

Karar No 5.1.1 : T.C. Kalkınma Bakanlığı il yapılacak görüşmede Kamu kurumlarının Stratejik Planlayan hazırlayan ekip içersinde Endüstri Mühendisi bulundurulması veya hazırlatılan Stratejik Planların, Stratejik planlama Uzmanı Endüstri Mühendisi tarafından kontrol edilerek onaylatılması zorunluluğunun getirilmesi için öneride bulunulmasına,

Karar No 5.2: İş güvenliği mevzuatı kapsamında iş yerlerinde ihtiyaç duyulacak Ergonomistlerin MMO MİEM tarafından eğitilmesi ve yetki belgesi verilebilmesi amacıyla TTB, Türk Ergonomi Derneği, Üniversiteler vb. kurumlar ile görüşülerek, uygulamalı eğitim verilecek bir ergonomi laboratuarının kullanılabilmesini de kapsayan belgelendirme programının hazırlanması için çalışma yapılmasına,

Gündem No 6: EİM Kurultayı

Karar No 6.1: EİM Kurultayının ve Bahar Konferanslarının birleştirilerek bildiri sunumları, fuar, seminer, çalıştaylar, Endüstri Mühendisliğinin sorunlarının tartışıldığı oturumlar vb. oluşan 4-5 günlük bir ana etkinlik gerçekleştirilmesi konusunda kurultayın 1.Düzenleme kurulu toplantısında öneride bulunulmasına,

Karar No 6.2: İş yeri temsilcileri ile iletişime geçilerek kurultayda tartışılacak konular hakkında görüş alınmasına ve kurultaya daha fazla EİM in katılımının sağlanması yönünde çalışma yapılmasına,

Gündem No 7: Görüş ve Öneriler

Karar No 7.1: Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresine EİM MEDAK tarafından katkı sunulmasına ve bu dönemdeki bir EİM MEDAK toplantısının Kongrenin yapılacağı ilde yapılmasına,

Karar No 7.2: Üniversitelerde mesleğimizi ve Odayı tanıtıcı çalışmalar yapılmasına,

Karar No 7.3: EİM MEDAK‘ın stratejik planının hazırlanması için önceki dönemde yapılan çalışmanın Ergin Polat‘ın takibinde Bursa Şube, Kocaeli Şube MDK‘ları ve Stratejik Planlama Eğitmenlerinden oluşacak bir çalışma grubu tarafından tamamlanmasına,

KARAR VERİLDİ.


 44.DÖNEM EİM MEDAK TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 04.10.2013

Toplantı No : 5

Toplantı Yeri : MMO İzmir Şube

TOPLANTIYA KATILIM

M.Mehtap Oğuz

EİM MEDAK Başkanı  

katıldı  

Orhan Demir

EİM MEDAK Başkan Vekili  

mazeretli  

Seher Selçuk

EİM MEDAK Sekreter Üye  

katıldı  

Barış Özkaya

EİM MEDAK Üye  

mazeretli

Esma Deniz

EİM MEDAK Üye  

katılmadı

Nuşin Uncu

EİM MEDAK Üye  

katılmadı

Altuğ Hocaoğlu

EİM MEDAK Üye  

katıldı  

Burcu Okçu

EİM MEDAK Yedek Üye

katıldı  

Erdem Özgün

EİM MEDAK Yedek Üye

katılmadı

Ergin Polat

EİM MEDAK Yedek Üye

katılmadı

M.Emre Tuğlu

EİM MEDAK Yedek Üye

katılmadı

Mustafa Beyazıt

EİM MEDAK Yedek Üye

katıldı  

Orhan Sağlam

EİM MEDAK Yedek Üye

katıldı  

Sıtkı Kuloğlu

EİM MEDAK Yedek Üye

katılmadı

Can Öztürk

Oda Teknik Görevlisi

katıldı

Cevdet Ürencik

Eskişehir Şube YK Üyesi

katıldı

M.Elçin Yontunç

Eskişehir Şube Teknik Görevlisi

katıldı

GÜNDEM

 1. IX.EİM Kurulltayında EİM MEDAK Tarafından Yapılacak Oturumun Planlanması

 2. EİM Bülteni Çalışmaları

 3. Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

 1. Gündem No 1: IX.EİM Kurulltayında EİM MEDAK Tarafından Yapılacak Oturumun Planlanması

Karar No 1.1: IX. EİM Kurulltayında MMO EİM MEDAK tarafından bir oturum düzenlenerek bu oturumda EİM MEDAK ın stratejik planının sunulmasına,

Karar No 1.2: Daha önce EİM MEDAK 2. Toplantısında görüşülen EİM MEDAK stratejik planı taslağının Bursa Şube EİM MDK‘sı tarafından tamamlanması için çalışma yapılmasına ve bu çalışmanın 26.10.2013 tarihinde Eskişehir Şubede yapılacak olan IX. EİM Kurulltayı Yürütme Kurulu toplantısında sunulmasına,

KARAR VERİLDİ.


44.DÖNEM EİM MEDAK TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi

:

20.04.2013

Toplantı No

:

4

Toplantı Yeri

:

MMO Adana Şube

TOPLANTIYA KATILIM

Ad Soyad

Birim

Durum

M.Mehtap Oğuz

EİM MEDAK Başkanı  

katıldı  

Orhan Demir  

EİM MEDAK Başkan Vekili  

katıldı  

Seher Damar  

EİM MEDAK Sekreter Üye  

katılmadı

Barış Özkaya 

EİM MEDAK Üye  

katılmadı

Esma Deniz   

EİM MEDAK Üye  

katılmadı

Nuşin Uncu   

EİM MEDAK Üye  

katıldı  

Altuğ Hocaoğlu

EİM MEDAK Üye  

katıldı  

Burcu Okçu   

EİM MEDAK Yedek Üye   

katılmadı

Erdem Özgün

EİM MEDAK Yedek Üye   

katılmadı

Ergin Polat     

EİM MEDAK Yedek Üye   

katılmadı

M.Emre Tuğlu

EİM MEDAK Yedek Üye   

katılmadı

Mustafa Beyazıt

EİM MEDAK Yedek Üye   

katıldı  

Orhan Sağlam

EİM MEDAK Yedek Üye   

katıldı  

Sıtkı Kuloğlu 

EİM MEDAK Yedek Üye   

katılmadı

Onur Sami Yalaki

Adana Şube EİM MDK Üyesi

katıldı

Can Öztürk    

Oda Teknik Görevlisi

katıldı

GÜNDEM

 1. Şube MDK`larının Çalışmaları

 2. EİM MEDAK Danışma Kurulu Toplantısı

 3. Uzaktan EİM Lisans Eğitimine Karşı Yapılacak Çalışmalar

 4. EİM lerin İmza Yetkileri

 5. EİM Bülteni Çalışmaları

 6. EİM MEDAK Toplantılarının Periyodu ve Etkinliği

 7. Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 2: EİM MEDAK Danışma Kurulu Toplantısı

Karar No 2.1: EİM MEDAK Danışma Kurulu Toplantısının 8 Haziran 2013 Cumartesi günü Oda Merkezinde yapılmasına ve katılımcılarının aşağıdaki kişilerden oluşmasına

- 44.Dönem EİM MEDAK Üyeleri
- Önceki Dönemlerin EİM MEDAK Üyeleri
- Oda ve Şube Yönetim Kurullarının EİM Üyeleri
- EİM Teknik Görevliler
- Şube EİM MDK ‘larının Yürütmesindeki Üyeler

Gündem No 3: Uzaktan EİM Lisans Eğitimine Karşı Yapılacak Çalışmalar

Karar No 3.1: Avrupa ve Amerikadaki EİM alanında uzaktan eğitim uygulamasının M.Mehtap Oğuz ve Altuğ Hocaoğlu tarafından araştırılmasına,

Karar No 3.2: Açıköğretim uygulaması ile lisans eğitimi verilmesine karşı açılmış olan benzer davaların Can Öztürk tarafından araştırılmasına,

Karar No 3.3:
Yukarıdaki çalışmaların tamamlanmasını ardından uzaktan lisans eğitimi konusunun medyada tartışılması için çalışma yapılmasına,

Gündem No 4: EİM lerin İmza Yetkileri

Karar No 4.1: Stratejik planlamanın Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi sahibi Oda üyesi Endüstri/İşletme Mühendisleri tarafından yapılması zorunluluğunun "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik`te tanımlanmasının sağlanması konusunda T.C. Kalkınma Bakanlığı ile Mayıs ayı içinde görüşülmesi için Banu Akın, M.Mehtap Oğuz ve Orhan Demir tarafından çalışma yapılmasına,

Karar No 4.2: İş güvenliği mevzuatı kapsamında iş yerlerinde ihtiyaç duyulacak Ergonomistlerin MMO MİEM tarafından eğitilmesi ve yetki belgesi verilebilmesi amacıyla eğitim müfredatı, eğitim notları, sınav soruları ve sınav değerlendirme kriterleri konularında çalışacak ilgili MİEM Belgelendirme Kurulunun Mehtap Oğuz, Nuşin Uncu ve Filiz Güler`den oluşmasına,

Gündem No 5: EİM Bülteni Çalışmaları

Karar No 5.1: Şube EİM MDK`ları tarafından Bülten`in 12. sayısı için yazıların eimbulten@gmail.com.tr e-posta adresine gönderilmesinin sağlanmasına,

Gündem No 6: EİM MEDAK Toplantılarının Periyodu ve Etkinliği

Karar No 6.1: EİM MEDAK Toplantılarının 2 ayda bir yapılmasına, bir sonraki toplantının İzmir Şube`nin Bahar konferansları düzenleme kurulu toplantısı veya Eskişehir Şube`nin EİM Kurultayı düzenleme kurulu toplantısının olduğu tarihte yapılmasına,

Gündem No 7: Görüş ve Öneriler

Karar No 7.1: 6-7 Aralık 2013 tarihinde yapılacak EİM Kurultayında EİM MEDAK tarafından bir oturum gerçekleştirmesi için çalışma yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

44.DÖNEM EİM MEDAK TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi                       : 24.11.2012

Toplantı No                       : 3

Toplantı Yeri                       : Oda Merkezi

TOPLANTIYA KATILIM

M.Mehtap Oğuz    EİM MEDAK Üye                          katıldı  
Orhan Demir               EİM MEDAK Üye                         katıldı  

Seher Damar               EİM MEDAK Üye                         katıldı

Barış Özkaya              EİM MEDAK Üye                           katıldı                         
Esma Deniz                 EİM MEDAK Üye                                       katıldı          
Nuşin Uncu                 EİM MEDAK Üye                           mazeretli

Yeliz Algür                 EİM MEDAK Üye                                      mazeretli
Burcu Okçu                 EİM MEDAK Yedek Üye                  katıldı

Erdem Özgün              EİM MEDAK Yedek Üye                  katıldı

Ergin Polat                  EİM MEDAK Yedek Üye                  katıldı

M.Emre Tuğlu            EİM MEDAK Yedek Üye                  mazeretli
Mustafa Beyazıt             EİM MEDAK Yedek Üye                  mazeretli

Orhan Sağlam             EİM MEDAK Yedek Üye                  katıldı

Sıtkı Kuloğlu               EİM MEDAK Yedek Üye                  katıldı

Onur Sami Yalaki Adana Şube EİM MDK Üyesi            katıldı

Şakir Şahin                 Antalya Şube EİM MDK Üyesi            katıldı

Altuğ Hocaoğlu            Eskişehir Şube EİM MDK Üyesi            katıldı

Banu Akın                   Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi   katıldı

Can Öztürk                  Oda Teknik Görevlisi                    katıldı

Gökşen Gök                Oda Teknik Görevlisi                                katıldı

M.Elçin Yontunç            Eskişehir Şube Teknik Görevlisi             katıldı

GÜNDEM

 1. EİM MEDAK Stratejik Planı
 2. MEDAK ve MDK Çalışma Programları ve Raporları
 3. Önceki Toplantı Kararları Kapsamında yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
 4. TMMOB Yasa Değişikliği
 5. Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: EİM MEDAK Stratejik Planı

Karar No 1.1: M.Mehtap Oğuz tarafından hazırlanan 44. Dönem EİM MEDAK için Stratejik Planının EİM MDK‘lardan gelecek çalışma planlarının tamamlanmasıyla güncellenmesine ve 10 Ocak 2012 tarihine kadar tamamlanarak web sayfasında yayınlanmak üzere eim@mmo.org.tr e-posta adresine gönderilmesine,

Gündem No 2: MEDAK ve MDK Çalışma Programları ve Raporları

Karar No 2.1: EİM MDK ların aylık çalışma raporlarını her ay eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;

Gündem No 3: Bir Önceki Toplantı Kararları Gereği Yapılanların Değerlendirilmesi

Karar No 3.1 Bülten‘in Aralık 2012‘de çıkartılacak 11. sayısı için yazıların 17 Aralık 2012 tarihine kadar eimbulten@gmail.com.tr e-posta adresine göndermelerine;

Karar No 3.2: EİM MEDAK Danışma Kurulunun Şube MDK Danışmalarının tamamlanmasının ardından Ocak 2012 sonuna kadar yapılmasına,

Karar No 3.3: İş güvenliği mevzuatı kapsamında iş yerlerinde ihtiyaç duyulacak Ergonomistlerin MMO MİEM tarafından eğitilmesi ve yetki belgesi verilebilmesi amacıyla Mehtap Oğuz, Seher Damar ve Nuşin Uncu‘dan oluşan çalışma grubu tarafından eğitim müfredatı, eğitim notları ve sınav soruları konularında çalışacak ilgili MİEM Belgelendirme  Kurulunu oluşturacak isimlerin belirlenmesine ve bu kişilerle birlikte çalışmalara başlanmasına,

Karar No 3.4: EİM ile ilgili alanlarında uzman üyelerimizin belirlenerek eim@mmo.org.tr adresine e-posta ile bildirilmesinin tüm şubelerden resmi yazı ile istenmesine,

Gündem No 4: TMMOB Yasa Değişikliği

Karar No 4.1: 6235 sayılı TMMOB yasasına ilişkin AKP tarafından hazırlanmakta olan değişiklik taslağının TMMOB‘yi parçalayarak güçsüzleştirmek, mühendislik alanları üzerindeki belirleyiciliğini sona erdirmek ve mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal niteliğinden arındırmak amacıyla yapıldığının EİM üyelerimize duyurulması ve yasa değişikliğine karşı çıkılarak TMMOB ye destek olunmasının sağlanması için tüm EİM MEDAK üyeleri tarafından çalışma yapılması,

Gündem No 5: Görüş ve Öneriler

Karar No 5.1: Bir sonraki toplantının İzmir Şube‘nin Bahar konferansları düzenleme kurulu toplantısı veya Eskişehir Şube‘nin EİM Kurultayı düzenleme kurulu toplantısının olduğu tarihte yapılmasına karar verildi.

KARAR VERİLDİ.


44.DÖNEM EİM MEDAK 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi          : 22.09.2012

Toplantı No               : 2

Toplantı Yeri             : Eskişehir Şube

TOPLANTIYA KATILIM

M.Mehtap Oğuz         EİM MEDAK Üye                             katıldı  
Orhan Demir              EİM MEDAK Üye                             katıldı  

Seher Damar              EİM MEDAK Üye                             katıldı

Barış Özkaya              EİM MEDAK Üye                             katıldı                        
Esma Deniz                EİM MEDAK Üye                             katıldı          
Nuşin Uncu                EİM MEDAK Üye                             mazeretli

Yeliz Algür                EİM MEDAK Üye                             mazeretli
Burcu Okçu                EİM MEDAK Yedek Üye                 katıldı

Erdem Özgün             EİM MEDAK Yedek Üye                 mazeretli

Ergin Polat                 EİM MEDAK Yedek Üye                 katıldı

M.Emre Tuğlu           EİM MEDAK Yedek Üye                 mazeretli
Mustafa Beyazıt         EİM MEDAK Yedek Üye                 mazeretli

Orhan Sağlam             EİM MEDAK Yedek Üye                 mazeretli

Sıtkı Kuloğlu              EİM MEDAK Yedek Üye                 mazeretli

Edip Çelebioğlu         Antalya Şube EİM MDK Üyesi        katıldı

Burcu Kırlı                 Bursa Şube EİM MDK Üyesi            katıldı

Altuğ Hocaoğlu          Eskişehir Şube EİM MDK Üyesi      katıldı

H.Umut Özen             Eskişehir Şube EİM MDK Üyesi      katıldı

S.Nihal Afşar             Eskişehir Şube EİM MDK Üyesi      katıldı

Kemal Uslu                Mersin Şube EİM MDK Üyesi          katıldı

Nüzhet Altuniç           Samsun Şube EİM MDK Üyesi        katıldı

Cevdet Ürencik          Eskişehir Şube YK Üyesi                  katıldı

Hatice Aydın              Mersin Şube YK Üyesi                     katıldı

Can Öztürk                 Oda Teknik Görevlisi                        katıldı

M.Elçin Yontunç       Eskişehir Şube Teknik Görevlisi      katıldı

GÜNDEM

 1. EİM MEDAK Stratejik Planı
 2. MEDAK ve MDK Çalışma Programları ve Raporları
 3. Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları
 4. EİM Danışma Kurulu Toplantıları
 5. EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri
 6. Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: EİM MEDAK Stratejik Planı

Karar No 1.1: M.Mehtap Oğuz tarafından hazırlanan 44. Dönem EİM MEDAK için Stratejik Planının EİM MDK‘lardan gelecek çalışma planlarının tamamlanmasıyla güncellenmesine Kasım 2012 de yapılacak 3. toplantıda görüşülerek sonuçlandırılmasına,

  

Gündem No 2: MEDAK ve MDK Çalışma Programları ve Raporları

Karar No 2.1: MDK‘ların çalışma programlarını 15 Ekim 2012 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;

Karar No 2.2: EİM MDK ların aylık çalışma raporlarını eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;

  

Gündem No 3: Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

Karar No 3.1 Bülten‘in Aralık 2012‘de çıkartılacak 11. sayısı için yazıların 15 Ekim 2012 tarihine kadar eimbulten@mmo.org.tr e-posta adresine göndermelerine;

Karar No 3.2 Bülten‘in 2013 ten itibaren 4 ayda bir yayınlanmasına (Nisan-Ağustos-Aralık)

  

  

Gündem No 4: EİM Danışma Kurulu Toplantıları

Karar No 4.1: Tüm EİM MDK‘ların Şube EİM Danışmalarını Kasım 2012 sonuna kadar gerçekleştirmesine;

Karar No 4.2: EİM MEDAK Danışma Kurulunun Şube MDK Danışmalarının tamamlanmasının ardından Aralık 2012 sonuna kadar yapılmasına;

Gündem No 5: EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri

Karar No 5.1: EİM lerin imza yetkileri ile ilgili yasal mevzuatı izleme amacıyla Banu Akın, Mehtap Oğuz ve Orhan Demir‘den oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına, 15 Ekime kadar konu ile ilgili taleplerin Oda merkezine gönderilmesine ve EİM MEDAK Danışma Kurulu toplantısında değerlendirilerek ilgili kurumlara, milletvekillerine vb. iletilmesine,

Karar No 5.2: İş güvenliği mevzuatı kapsamında iş yerlerinde ihtiyaç duyulacak Ergonomistlerin MMO MİEM tarafından eğitilmesi ve yetki belgesi verilebilmesi amacıyla Mehtap Oğuz, Seher Damar ve Nuşin Uncu‘dan oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Karar No 5.3: KOSGEB destekleri için KOBİ‘lerden istenen stratejik planların hazırlanmasında EİM‘lerin imza yetkisinin olması konusunda çalışmak üzere Esma Deniz, Nuşin Uncu ve Mustafa Beyazıt‘tan oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Karar No 5.4: Yurtdışındaki EİM lerin imza yetkileri ile ilgili yasal mevzuatın araştırılması için Yeliz Algür ve Burcu Okçu‘dan oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Gündem No 6: Görüş ve Öneriler

Karar No 6.1: Lisans diplomalarından "Mühendis" ünvanının kaldırılması ve bekleyen sürece ilişikin olarak Şube MDK‘larından görüş alınmasına ve konunun MEDAK tarafından EİM Danışma Kuruluna taşınmasına

Karar No 6.2: Uzaktan EİM eğitimleri verilmesinin olumsuzlukları ile ilgili bir raporun önceki dönemde bu konuda yapılan çalışmalar da dikkate alınarak Banu Akın tarafından hazırlanarak, uzaktan eğitime karşı dava açılması için çalışma yapılmasına;

Karar No 6.3: EİM alanında uzaktan eğitim almış kişilerin odaya üye olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda MEDAK görüşü oluşturmak amacıyla EİM MEDAK Danışma Kurulunda görüşülmesine;

Karar No 6.4: EİM alanında uzaktan eğitim almış kişilerin diplomasında "uzaktan eğitim programından mezun olmuştur" benzeri bir ifadenin bulunması konusunda EİM MEDAK yürütmesince çalışma yapılmasına,

Karar No 6.5: Odada EİM örgütlenmesini artırmak amacıyla EİM MEDAK çalışmalarının Öğrenci üye komisyonları ile EİM MEDAK yürütmesince paylaşılmasına,

Karar No 6.6: Odaya kayıtlı olan ve olmayan EİM‘lere yönelik bir üye profil anketi formatının M.Elçin Yontunç tarafından hazırlanmasına ve OYK onayına sunulmasına;

Karar No 6.7: EİM‘lerin kendi işlerini kurabilmeleri için EİM‘leri girişimciliğe hazırlayacak eğitim programları önerilerinin EİM MEDAK üyelerince eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine, verilebilecek eğitimler için eğitici havuzunun oluşturulmasına

Karar No 6.8: Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi Eğitimleri için daha fazla talep oluşturulmasına yönelik olarak Şube EİM MDK‘larınca çalışma yapılmasına

Karar No 6.9: MEDAK yönetmeliğinde değişiklik yapılması önerilen bölümlerin EİM MEDAK üyelerince eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine;

Gündem No 7: Bir sonraki toplantı

Karar No 7: EİM MEDAK 3. Toplantısının Kasım 2012‘de gerçekleştirilmesine,

KARAR VERİLDİ.


44.DÖNEM EİM MEDAK 1.TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi          : 21.07.2012

Toplantı No               : 1

Toplantı Yeri             : Oda Merkezi

TOPLANTIYA KATILIM

Nuşin Uncu                EİM MEDAK Üye                             katıldı                        
Barış Özkaya              EİM MEDAK Üye                             katıldı                        
M.Mehtap Oğuz         EİM MEDAK Üye                             katıldı  
Esma Deniz                EİM MEDAK Üye                             katıldı          
Yeliz Algür                EİM MEDAK Üye                             katıldı           
Seher Damar              EİM MEDAK Üye                             katıldı 
Orhan Demir              EİM MEDAK Üye                             katıldı 
M.Emre Tuğlu           EİM MEDAK Yedek Üye                 katıldı          
Ergin Polat                 EİM MEDAK Yedek Üye                 katıldı
Burcu Okçu                EİM MEDAK Yedek Üye                 katıldı
Erdem Özgün             EİM MEDAK Yedek Üye                 katılmadı
Orhan Sağlam             EİM MEDAK Yedek Üye                 katıldı
Mustafa Beyazıt         EİM MEDAK Yedek Üye                 katıldı
Sıtkı Kuloğlu              EİM MEDAK Yedek Üye                 katıldı
Banu Akın                  Oda Yönetim Kurulu Üyesi              katıldı
Vedat İrşi                    Ankara Şube YK Üyesi                     katıldı
Gökşen Gök               Oda Teknik Görevlisi                        katıldı
Can Öztürk                 Oda Teknik Görevlisi                        katıldı
M.Elçin Yontunç       Eskişehir Şube Teknik Görevlisi      katıldı

GÜNDEM

 1. 44. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin Seçimi
 2. Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım
 3. MEDAK ve MDK Çalışma Programları
 4. Şube EİM MDK Çalışmalarının Koordinasyonu
 5. Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları
 6. EİM Danışma Kurulu Toplantıları
 7. EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri
 8. EİM Kurultayı
 9. Teknik Çalışmalar
 10. Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: Komisyon Yürütmesinin Seçimi

Karar No 1: 44.Dönem EİM MEDAK yürütmesinin aşağıdaki isimlerden oluşmasına;

M.Mehtap Oğuz         Başkan

Orhan Demir              Başkan Vekili

Seher Damar              Sekreter

Gündem No 2: Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım

Karar No 2.1: EİM MEDAK toplantı katılımcılarının aşağıda belirtilen üyelerden oluşmasına;

-        44.Dönem EİM MEDAK Üyeleri

-        Komisyondan sorumlu OYK Üyesi

-        Komisyondan sorumlu Oda teknik görevlileri

-        Şube EİM MDK‘larından sorumlu EİM teknik görevlileri

-        EİM Kurultayı ve Etkinliklerinin Sekreterleri

-        Önceden isim bildirilmek kaydı ve EİM MEDAK Yürütmesinin onayı ile EİM MEDAK‘ta temsil edilmeyen EİM MDK‘lardan 1‘er kişi,

Karar No 2.2: EİM Oda Teknik Görevlilerinin MEDAK toplantılarına katılımının sağlanması konusunda Şube Yönetim Kurullarına toplantılar öncesinde yazı yazılmasına

Karar No 2.3: EİM MEDAK toplantıları için şubelere 15 gün öncesinden bilgi yazısı gönderilmesine,

Gündem No 3: MEDAK ve MDK Çalışma Programları ve Raporları

Karar No 3.1: MDK‘ların çalışma programlarını 1 Eylül 2012 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;

Karar No 3.2: 44. Dönem EİM MEDAK Çalışma Program taslağının Can Öztürk tarafından hazırlanmasının ardından MEDAK üyelerinden görüş alınmasına, programın 31 Temmuz 2012 tarihine kadar oluşturulmasına, MEDAK web sayfası, Oda yayınlarında duyurusunun yapılmasına;

Karar No 3.3: 44. Dönem EİM MEDAK için Stratejik Planın M.Mehtap Oğuz tarafından hazırlanmasının ardından Eylül 2012 de yapılacak 2. toplantıda görüşülerek sonuçlandırılmasına,

Gündem No 4: Şube EİM MDK Çalışmalarının Koordinasyonu

Karar No 4.1: EİM MDK ların sonuçlandırdığı çalışmalarını EİM MEDAK a raporlayacağı formun Orhan Sağlam tarafından 31 Temmuz 2012 tarihine kadar hazırlanmasına, bu formun şeklinin EİM MEDAK tarafından onaylanmasının ardından tüm MDK lara iletilmesine ve EİM MDK‘ların sonuçlandırdığı çalışmalarını bu formu kullanarak EİM MEDAK toplantılarının bir hafta öncesine kadar eim@mmo.org.tr adresine göndermesine;

Gündem No 5: Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

Karar No 5.1: Yeni Dönem EİM Bülten çalışmalarını yürütmek üzere Nuşin Uncu, Seher Damar, Orhan Demir, Barış Özkaya, Can Öztürk, Gökşen Gök, Güzin Özdağoğlu ve Özgür Yalçınkaya‘nın Bülten Yayın Kuruluna atanmasına,

Karar No 5.2: EİM Bültenin 3 aylık periyotlar halinde yayımlanması için çalışma yapılmasına,

Karar No 5.3: EİM Bülteni 10. sayısının Temmuz 2012 sonuna kadar yayınlanmasına, bu sayı için gereken haber yazılarının (Kurultay haberi, MEDAK toplantı haberleri vb.) Can Öztürk, eimbulten@mmo.org.tr e-posta adresine gelen yazıların Özgür Yalçınkaya tarafından hazırlanmasına,

Karar No 5.4: EİM MDK‘ların EİM Bültene konulmak üzere bu dönemki çalışmalarını içeren yazılarını 26 Temmuz 2012 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine

Karar No 5.5: Bülten‘in Aralık 2012‘de çıkartılacak 11. sayısı için EİM MDK‘ların Şube etkinlik alanlarındaki EİM üyelerce hazırlanacak en az 1 yazıyı 15 Ekim 2012 tarihine kadar eimbulten@mmo.org.tr e-posta adresine göndermelerine;

Gündem No 6: EİM Danışma Kurulu Toplantıları

Karar No 6.1: Tüm EİM MDK‘ların Şube EİM Danışmalarını Kasım 2012 sonuna kadar gerçekleştirmesine;

Karar No 6.2: MEDAK tarafından düzenlenecek olan EİM Danışma Kurulunun planlanması amacıyla MDK Danışmalarının tamamlanmasının ardından Aralık 2012 sonuna kadar bir toplantı düzenlenmesine;

Gündem No 7: EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri

Karar No 7.1: EİM lerin imza yetkileri ile ilgili yasal mevzuatı izleme amaçlı Banu Akın, Mehtap Oğuz ve Orhan Demir‘den oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Karar No 7.2: İş güvenliği mevzuatı kapsamında iş yerlerinde ihtiyaç duyulacak Ergonomistlerin MMO MİEM tarafından eğitilmesi ve yetki belgesi verilebilmesi amacıyla Mehtap Oğuz, Seher Damar ve Nuşin Uncu‘dan oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Karar No 7.3: KOSGEB destekleri için KOBİ‘lerden istenen stratejik planların hazırlanmasında EİM‘lerin imza yetkisinin olması konusunda çalışmak üzere Esma Deniz, Nuşin Uncu ve Mustafa Beyazıt‘tan oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Karar No 7.4: Yurtdışındaki EİM lerin imza yetkileri ile ilgili yasal mevzuatın araştırılması için Yeliz Algür ve Burcu Okçu‘dan oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Gündem No 8: EİM Kurultayı

Karar No 8.1: IX. EİM Kurultayı Düzenleme Kurulunda tüm MEDAK üyelerinin yer almasına; Kurultay çalışmalarında aktif görevler üstlenilmesine;

Karar No 8.2: EİM MEDAK üyelerinin Oda/Şubeler tarafından EİM‘lere yönelik düzenlenmesini talep ettikleri etkinliklerin (sempozyum, kongre vb.) amaç ve kapsam metinlerini 17 Ağustos 2012 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine;

Gündem No 9: Teknik Çalışmalar

Karar No 9.1: MEDAK çalışmalarının e-posta grupları ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla duyurulması için Can Öztürk tarafından çalışma yapılmasına;

Karar No 9.2: Tüm EIM MEDAK etkinlikleri ve MDK web sayfalarına http://eim.mmo.org.tr üzerinden erişilmesi ve Web Sayfasının daha etkin hale getirilmesi için Oda Merkezince gerekli çalışmaların yapılmasına;

Gündem No 10: Görüş ve Öneriler

Karar No 10.1: Şube EİM MDK‘ larınca EİM‘ lere yönelik olarak seminerler düzenlenmesine ve bu seminerler hakkında EİM MEDAK‘ın bilgilendirilmesine;

Karar No 10.2: Uzaktan EİM eğitimleri verilmesinin olumsuzlukları ile ilgili bir raporun önceki dönemde bu konuda yapılan çalışmalar da dikkate alınarak Banu Akın tarafından hazırlanarak, uzaktan eğitime karşı dava açılması için çalışma yapılmasına;

Karar No 10.3: EİM alanında uzaktan eğitim almış kişilerin odaya üye olarak kabul edilmesi konusunun Danışma Kurulunda görüşülmesine;

Karar No 10.4: EİM alanında uzaktan eğitim almış kişilerin diplomasında "uzaktan eğitim programından mezun olmuştur" benzeri bir ifadenin bulunması konusunda EİM MEDAK yürütmesince çalışma yapılmasına,

Karar No 10.5: Odada EİM örgütlenmesini artırmak amacıyla Öğrenci üye komisyonları ile EİM MEDAK çalışmalarının EİM MEDAK yürütmesince paylaşılmasına,

Karar No 10.6: Odaya kayıtlı olan ve olmayan EİM‘lere yönelik bir üye profil anketi formatının M.Elçin Yontunç tarafından hazırlanmasına ve OYK onayına sunulmasına;

Karar No 10.7: EİM‘lerin kendi işlerini kurabilmeleri için EİM‘leri girişimciliğe hazırlayacak eğitim programları önerilerinin EİM MEDAK üyelerince eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine;

Karar No 10.8: MEDAK yönetmeliğinde değişiklik yapılması önerilen bölümlerin EİM MEDAK üyelerince eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine; 

Gündem No 11: Bir sonraki toplantı

Karar No 11: Bir sonraki EİM MEDAK toplantısının Eylül 2012‘de gerçekleştirilmesine;

KARAR VERİLDİ.


43.DÖNEM EİM MEDAK 1. TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi : 5 Haziran 2010

Toplantı No : 1

Toplantı Yeri : Oda MerkeziTOPLANTIYA KATILIM

Emrah AYDEMİR     EİM MEDAK Üye        
Güzin ÖZDAĞOĞLU      EİM MEDAK Üye            
Gökşen GÖK      EİM MEDAK Üye            
Nuşin COŞKUN      EİM MEDAK Üye            
Halit AKÇAL      EİM MEDAK Üye            
Ece GÜLTEKİN     EİM MEDAK Üye

Ömürden SEZGİN EİM MEDAK Üye Mazeretli

Murat ÇAMUR EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli

Murat ÇAMDAL EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli
Gülcan ZÜLFİKAR             EİM MEDAK Yedek Üye             
Arzu YILMAZKAYA         EİM MEDAK Yedek Üye     

Sibel ATAR     EİM MEDAK Yedek Üye 

Orhan DEMİR     EİM MEDAK Yedek Üye  

İlker ÇAVUŞOĞLU     EİM MEDAK Yedek Üye  

Arda ARLI                           İstanbul Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye
Özge Deniz AYDEMİR     Kocaeli Şube Teknik Görevlisi   GÜNDEM

 1. 43. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin Seçimi

 2. Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım

 3. MEDAK ve MDK Çalışma Programları

 4. Şube EİM MDK Çalışmalarının Koordinasyonu

 5. Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

 6. EİM Danışma Kurulu Toplantıları

 7. EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri

 8. EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları

 9. Teknik Çalışmalar

 10. Görüş ve Öneriler


ALINAN KARARLAR


Gündem No 1: Komisyon Yürütmesinin Seçimi


Karar No 1: 43.Dönem EİM MEDAK yürütmesinin aşağıdaki isimlerden oluşmasına;

Emrah AYDEMİR Başkan

Güzin ÖZDAĞOĞLU Başkan Vekili

Gökşen GÖK Sekreter


Gündem No 2: Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım


Karar No 2.1: EİM MEDAK toplantılarının 2 ayda bir gerçekleştirilmesine; toplantılara aşağıdaki kişilerin katılabilmelerine;

43.Dönem EİM MEDAK Üyeleri 43.Dönem OYK Üyeleri EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları Etkinlik Sekreterleri E/İM Oda Teknik Görevlileri

Önceden isim ve katılım amacı bildirilmek kaydı ve EİM MEDAK Yürütmesinin onayı ile EİM MDK‘lardan 1‘er kişi

Karar No 2.2: E/İM Oda Teknik Görevlileri‘nin MEDAK toplantılara katılımının sağlanması konusunda Şube Yönetim Kurullarına toplantılar öncesinde yazı yazılmasına;Gündem No 3: MEDAK ve MDK Çalışma Programları


Karar No 3.1: MDK‘ların Çalışma Programlarını 1 Temmuz 2010 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;

Karar No 3.2: MEDAK üyelerinin, 43.Dönem MEDAK Çalışma Programı üzerine görüşlerini 1 Temmuz 2010 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;

Karar No 3.3: MDK‘lar tarafından MEDAK Çalışma Programı üzerine önerilerini 1 Temmuz 2010 tarihine kadar eim@mmo.org.tr

Karar No 3.4: Görüşlerin alınmasının ardından Emrah AYDEMİR tarafından hazırlanacak programın MEDAK üyelerinin onayı ile yayımının sağlanmasına; MEDAK Web sayfası, Oda Bültenler ve diğer yayınlarında duyurusunun yapılmasına;Gündem No 4: Şube EİM MDK Çalışmalarının Koordinasyonu


Karar No 4.1: MDK‘ların yapmış oldukları toplantıların tutanaklarını aylık olarak MEDAK‘a iletmelerine;

Karar No 4.2: MEDAK üyelerinin yapılan MEDAK toplantılarında alınan kararlara ilişkin Şube MDK uygulamalarını takip ederek gerektiğinde MEDAK‘a raporlama yapmalarına;Gündem No 5: Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları


Karar No 5.1: EİM Bültenin Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayımlanmasına;

Karar No 5.2: EİM Bülteni 6. sayısının Haziran Ayı sonuna kadar yayınlanmasına;

Karar No 5.2: Bülten‘in Ekim 2010‘da çıkartılacak 7. sayısı için MDK‘ların Şube etkinlik alanlarındaki EİM üyelerce hazırlanacak en az 1 yazıyı 15 Eylül 2010 tarihine kadar eimbulten@mmo.org.tr e-posta adresine göndermelerine;

Karar No 5.4: Yeni Dönem EIM Bülten çalışmalarını yürütmek üzere Emrah Aydemir, Nuşin Coşkun, Halit Akçal, Güzin Özdağoğlu, Gökşen Gök‘ten oluşan çalışma grubu kurulmasına;

Karar No 5.6: 30 Eylül 2010 tarihine kadar yazıların Yayın Kurulunca değerlendirilmesine;


Karar No 5.7: Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın Kuruluna Doç. Dr. Aşkıner GÜNGÖR, Yrd. Doç Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU, Araştırma Görevlisi Nuşin COŞKUN, Araştırma Görevlisi Özgür YALÇINKAYA‘nın önerilmesine;

Karar No 5.8: EIM MDK‘lar tarafından EM Dergisi Yayın Kuruluna önerilecek isimlerin 01 Temmuz 2010‘a kadar eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine;

Karar No 5.9: Sanayiye ve topluma mesleğimizi tanıtma amaçlı olarak hazırlanacak broşür için veri oluşturacak çalışmaların MDK‘lar tarafından hazırlanarak 21 Haziran 2010 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine, nihai çalışmanın Ankara Şube MDK‘sı tarafından yapılmasına;Gündem No 6: EİM Danışma Kurulu Toplantıları


Karar No 6.1: Tüm MDK‘ların Kasım 2010 sonuna kadar Şube EİM Danışması gerçekleştirmesine;

Karar No 6.2: MEDAK tarafından düzenlenecek olan EİM Danışma Kurulunun MDK Danışmalarının tamamlanmasının ardından Mart ve Eylül aylarında olmak gerçekleştirilmesine;Gündem No 7: EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri


Karar No 7.1: 21 Şubat 2008 tarih ve 26794 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yatırım Hizmetleri Yönetimi ve Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliklerine yönelik olarak yasal mevzuatı izleme amaçlı Halit AKÇAL, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Emrah AYDEMİR‘den oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Karar No 7.3: "Enerji Verimliliği Uzmanlığı" hizmetinin bütününde EİM‘lerin yetkilendirilmesi konusunda İzmir, İstanbul ve Kocaeli MDK‘ları tarafından yapılan çalışmaların 30 Eylül 2010 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine;Gündem No 8: EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları


Karar No 8.1: VIII. EİM Kurultayı Düzenleme Kurulunda tüm MEDAK üyelerinin yer almasına; Kurultay çalışmalarında aktif görevler üstlenilmesine;

Karar No 8.2: VI. EM Bahar Konferansları Düzenleme Kurulunda katkı koyabilecek MEDAK üyelerinin yer almalarına;

Karar No 8.3: Yapılacak EIM Sempozyum ve Kongre taleplerinin amaç ve kapsamları 11 Haziran 2010 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine iletilmesine;Gündem No 9: Teknik Çalışmalar


Karar No 9.1: MEDAK çalışmalarının E/İM e-posta gruplarına duyurulmasının Gökşen GÖK tarafından yapılmasına;

Karar No 9.2: MDK‘ların yaptıkları etkinlikleri, web sayfasında yer alacak formatta hazırlayarak eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;


Karar No 9.3: Tüm EIM MEDAK etkinlikleri ve MDK web sayfalarına http://eim.mmo.org.tr üzerinden erişilmesi ve Web Sayfasının daha etkin hale getirilmesi için gerekli çalışmaların Gökşen GÖK tarafından yapılması;

Karar No 9.4: Endüstri Mühendisliği alanında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin takviminin Emrah AYDEMİR tarafından hazırlanmasına;


Gündem No 10: EİM Seminerleri


Karar No 10: Şube MDK‘ larınca EİM‘ lere yönelik olarak seminerler düzenlenmesine, bu seminerlerden önce EİM MEDAK‘ tan onay alınmasına,Gündem No 11: Bir sonraki toplantı


Karar No 11: Bir sonraki MEDAK toplantısının 2010 Temmuz Ayı içerisinde yapılmasına,


KARAR VERİLDİ.

 

 

 

 

 

 

 

42.DÖNEM EİM MEDAK 1. TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 9 Ağustos 2008
Toplantı No : 1
Toplantı Yeri : MMO İzmir Şube

TOPLANTIYA KATILIM

    * Mahir Ulaş AKCAN EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Emrah AYDEMİR EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Halit AKÇAL EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Faik BAŞARAN EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Özgür ARMANERİ EİM MEDAK Üye Katıldı
    * İlhan DÜZGÜN EİM MEDAK Üye Katıldı
    * İlknur ATEŞ EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Serap AKCAN EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli
    * Esin ÇAKIROĞLU GÖRMEZ EİM MEDAK Yedek Üye Katıldı
    * H.Tahsin KAYA EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli
    * Özgür YALÇINKAYA EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli
    * Güzin ÖZDAĞOĞLU EİM MEDAK Yedek Üye Katıldı
    * Nilay KALELİ EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli
    * Ahmet DURSUNOĞLU EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli
    * Sibel ATAR Oda Teknik Görevlisi Katıldı

GÜNDEM

1.    42. Dönem EİM MEDAK Yürütmesinin Seçimi

2.    Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım

3.    MEDAK ve MDK Çalışma Programları

4.    Şube EİM MDK Çalışmalarının Koordinasyonu

5.    Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

6.    EİM Danışma Kurulu Toplantıları

7.    EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri

8.    EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları

9.    Teknik Çalışmalar

10.  Görüş ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: Komisyon Yürütmesinin Seçimi

Karar No 1: 42.Dönem EİM MEDAK yürütmesinin aşağıdaki isimlerden oluşmasına;
Mahir Ulaş AKCAN Başkan
İlknur ATEŞ Başkan Vekili
İlhan DÜZGÜN Sekreter

Gündem No 2: Komisyon Toplantı Periyotları ve Toplantılara Katılım

Karar No 2.1: EİM MEDAK toplantılarının 2 ayda bir gerçekleştirilmesine; toplantılara aşağıdaki kişilerin katılabilmelerine;
42.Dönem EİM MEDAK Üyeleri 42.Dönem OYK Üyeleri EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları Etkinlik Sekreterleri E/İM Oda Teknik Görevlileri Önceden isim bildirmek kaydı ile EİM MEDAK‘ta temsil edilmeyen MDK‘lardan 1‘er kişi

Karar No 2.2: E/İM Oda Teknik Görevlileri‘nin MEDAK toplantılara katılımının sağlanması konusunda Şube Yönetim Kurullarına toplantılar öncesinde yazı yazılmasına;

Gündem No 3: MEDAK ve MDK Çalışma Programları

Karar No 3.1: MDK‘ların Çalışma Programlarını 1 Eylül 2008 tarihine kadar eim@mmo.org.trBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir adresine göndermelerine;

Karar No 3.2: MEDAK üyelerinin, 42.Dönem MEDAK Çalışma Programı üzerine görüşlerini 1 Eylül 2008 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;

Karar No 3.3: Görüşlerin alınmasının ardından Mahir Ulaş AKCAN tarafından hazırlanacak programın MEDAK üyelerinin onayı ile yayımının sağlanmasına; MEDAK Web sayfası, Oda Bültenler ve diğer yayınlarında duyurusunun yapılmasına;

Gündem No 4: Şube EİM MDK Çalışmalarının Koordinasyonu

Karar No 4.1: MDK‘ların yapmış oldukları toplantıların tutanaklarını aylık olarak MEDAK‘a iletmelerine;

Karar No 4.2: MEDAK üyelerinin yapılan MEDAK toplantılarında alınan kararlara ilişkin Şube MDK uygulamalarını takip ederek gerektiğinde MEDAK‘a raporlama yapmalarına;

Gündem No 5: Bülten, Dergi ve Yayın Çalışmaları

Karar No 5.1: EİM Bültenin Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayımlanmasına;

Karar No 5.2: Bülten‘in Ekim 2008‘de çıkartılacak 3. sayısı için MDK‘ların Şube etkinlik alanlarındaki EİM üyelerce hazırlanacak en az 1 yazıyı 15 Eylül 2008 tarihine kadar eimbulten@mmo.org.tr e-posta adresine göndermelerine;

Karar No 5.3: Yeni dönem Yayın Kurulu üyelerinin, yazılar toplandıktan sonra belirlenmesine ve 26 Eylül 2008 tarihine kadar yazıların Yayın Kurulunca değerlendirilmesine;

Karar No 5.4: Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu toplantılarına belirli dönemlerde katılım sağlanarak MEDAK çalışmalarının paylaşılmasının sağlanmasına;

Gündem No 6: EİM Danışma Kurulu Toplantıları

Karar No 6.1: Tüm MDK‘ların Şubat 2009 sonuna kadar Şube EİM Danışması gerçekleştirmesine;

Karar No 6.2: MEDAK tarafından düzenlenecek olan EİM Danışma Kurulunun MDK Danışmalarının tamamlanmasının ardından Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 kez gerçekleştirilmesine;

Gündem No 7: EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri

Karar No 7.1: 21 Şubat 2008 tarih ve 26794 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yatırım Hizmetleri Yönetimi ve Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliklerine yönelik olarak yasal mevzuatı izleme amaçlı Özgür ARMANERİ, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Halit AKÇAL, Özgür YALÇINKAYA, İlhan DÜZGÜN ve Mahir Ulaş AKCAN‘dan oluşan bir çalışma grubunun kurulmasına;

Karar No 7.2: Yönetmelikler kapsamında düzenlenen Meslek İçi Eğitimlere ilişkin düzenlemelerin görüşüleceği Belgelendirme Kurulu toplantılarının Eylül 2008 içerisinde yapılmasına;

Karar No 7.3: Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme eğitici eğitimlerinin Eylül 2008 içerisinde yapılmasına;

Gündem No 8: EİM Kurultayı ve Bahar Konferansları

Karar No 8.1: VII. EİM Kurultayı Düzenleme Kurulunda tüm MEDAK üyelerinin yer almasına; Kurultay çalışmalarında aktif görevler üstlenilmesine;

Karar No 8.2: V. EM Bahar Konferansları Düzenleme Kurulunda katkı koyabilecek MEDAK üyelerinin yer almalarına;

Gündem No 9: Teknik Çalışmalar

Karar No 9.1: MEDAK çalışmalarının E/İM e-posta gruplarına duyurulmasının Özgür YALÇINKAYA tarafından yapılmasına;

Karar No 9.2: MDK‘ların yaptıkları etkinlikleri, web sayfasında yer alacak formatta hazırlayarak eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine;

Karar No 9.3: Etkinliklerin http://eim.mmo.org.tr/ web sayfasında yer almasının sağlanması ve EİM MEDAK Web sayfasının güncellemesi görevlerinin komisyondan sorumlu Oda Teknik Görevlisi Gökşen GÖK tarafından gerçekleştirilmesine;

Karar No 9.3: Web sayfasıyla ilgili tüm kontrollerin Emrah AYDEMİR tarafından yapılmasına;

Karar No 9.4: Endüstri Mühendisliği alanında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin takviminin İlknur ATEŞ tarafından hazırlanmasına;

Gündem No 10: Bir sonraki toplantı

Karar No 10: Bir sonraki MEDAK toplantısının 11 Ekim 2008 saat 10:00‘da Oda Merkezinde yapılmasına

KARAR VERİLDİ.42.DÖNEM EİM MEDAK 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 20 Aralık 2008
Toplantı No : 2
Toplantı Yeri : MMO Kocaeli Şube

TOPLANTIYA KATILIM

    * Mahir Ulaş AKCAN EİM MEDAK Başkanı Mazeretli
    * İlknur ATEŞ EİM MEDAK Başkan Vekili Katıldı
    * A.İlhan DÜZGÜN EİM MEDAK Sekreter Üye Katıldı
    * Emrah AYDEMİR EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Halit AKÇAL EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Faik BAŞARAN EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Özgür ARMANERİ EİM MEDAK Üye Katıldı
    * Serap AKCAN EİM MEDAK Yedek Üye Katıldı
    * Esin ÇAKIROĞLU GÖRMEZ EİM MEDAK Yedek Üye Katıldı
    * H.Tahsin KAYA EİM MEDAK Yedek Üye Katılmadı
    * Özgür YALÇINKAYA EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli
    * Güzin ÖZDAĞOĞLU EİM MEDAK Yedek Üye Katıldı
    * Nilay KALELİ EİM MEDAK Yedek Üye Katıldı
    * Ahmet DURSUNOĞLU EİM MEDAK Yedek Üye Mazeretli
    * Nüzhet ALTUNİÇ Samsun Şube EİM MDK Başkanı Katıldı
    * Murat KÜREKÇİ Kocaeli Şube YK Üyesi Katıldı
    * Orhan SAĞLAM Mersin Şube EİM MDK Üyesi Katıldı
    * Gökşen GÖK Oda Teknik Görevlisi Katıldı
    * Sibel ATAR İzmir Şube Teknik Görevlisi Katıldı
    * Selçuk KARSTARLI Kocaeli Şube Teknik Görevli si Katıldı

GÜNDEM

1.    EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri ve MİEM Eğitimleri hakkında görüşme

2.    VII.EİM Kurultayı ve V.Bahar Konferansları hakkında görüşme

3.    EİM Danışma Kurulu Toplantıları hakkında görüşme

4.    Dilek ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1 : EİM Yetkilendirme Yönetmelikleri ve MİEM Eğitimleri hakkında görüşme

Karar No 1.1: Yasal mevzuatı izleme çalışma grubunun bir sonraki toplantıda Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi konusunda yapılması gereken çalışmaları hazırlayarak MEDAK‘a raporlamalarına,

Karar No 1.2: Belgelendirme Kurulu toplantılarının Ocak 2009 içerisinde yapılmasına,

Karar No 1.3: Şubelerin Stratejik Planlama Eğitim takvimlerini MMO Meslek İçi Eğitim Merkezine ( \n miem@mmo.org.trBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir ) ve \n eim@mmo.org.trBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için Javasc ript etkinleştirilmelidir adresine göndermelerine,

Karar No 1.4: Yatırım Hizmetleri Yönetimi eğitimi için Şubelerden eğitici aday isimleri konusunda 15 Ocak 2009 tarihine dek geri bildirim istenmesine,

Karar No 1.5: Bütünleşik Yönetim Sistemleri konusunda yürütülen çalışmaların Kocaeli Şube tarafından bir sonraki MEDAK toplantısında raporlanmasına,

Karar No 1.6: İş Değerleme ve Ücret Sistemleri konusunda yürütülen çalışmaların İstanbul Şube MDK‘sı tarafından bir sonraki MEDAK toplantısında raporlanmasına,

Gündem No 2: VII.EİM Kurultayı ve V.Bahar Konferansları hakkında görüşme

Karar No 2 : V.Bahar Konferansı ilk çağrı broşürlerinin tüm üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere tüm Şubelere yazılmasına,

Gündem No 3: EİM Danışma Kurulu Toplantıları hakkında görüşme

Karar No 3: Şube EİM Danışma Kurulları takviminin 29 Aralık 2008 tarihine dek MEDAK‘a bildirilmesine, tüm Şube danışmaları tamamlandıktan sonra Mart 2009 içerisinde merkezi EİM Danışma Kurulu yapılmasına,

Gündem No 4: Dilek ve Öneriler

Karar No 4 : Toplumsal sorunlar hakkında EİM MEDAK etkinliğini artırmak amacıyla Faik BAŞARAN koordinatörlüğünde bir alt komisyon kurulmasına, faaliyetlerin MEDAK‘a raporlanmasına,

Gündem No 5: Bir sonraki toplantı

Karar No 5: Bir sonraki MEDAK toplantısının 7 Şubat 2009 tarihinde saat 10:00‘da Kocaeli Şube‘de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.


 

42.DÖNEM EİM MEDAK 3. TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi           : 28 Şubat 2009

Toplantı No               : 3

Toplantı Yeri             : MMO Kocaeli Şube

 

TOPLANTIYA KATILIM

Mahir Ulaş AKCAN                                EİM MEDAK Başkanı                  Katıldı

İlknur ATEŞ                                          EİM MEDAK Başkan Vekili          Katıldı

A.İlhan DÜZGÜN                                   EİM MEDAK Sekreter Üye         Katıldı

Emrah AYDEMİR                                   EİM MEDAK Üye                        Katıldı

Halit AKÇAL                                         EİM MEDAK Üye                         Katıldı

Faik BAŞARAN                                      EİM MEDAK Üye                         Katılmadı

Özgür ARMANERİ                                 EİM MEDAK Üye                         Mazeretli

Serap AKCAN                                      EİM MEDAK Yedek Üye               Mazeretli

Esin ÇAKIROĞLU GÖRMEZ                  EİM MEDAK Yedek Üye                Katıldı

H.Tahsin KAYA                                    EİM MEDAK Yedek Üye                Katıldı

Özgür YALÇINKAYA                             EİM MEDAK Yedek Üye                Katıldı

Güzin ÖZDAĞOĞLU                             EİM MEDAK Yedek Üye                Katıldı

Nilay KALELİ                                       EİM MEDAK Yedek Üye                Katıldı

Ahmet DURSUNOĞLU                         EİM MEDAK Yedek Üye                 Katılmadı

Nüzhet ALTUNİÇ                                Samsun Şube EİM MDK                Katıldı

Selçuk KARSTARLI                              Kocaeli Şube Teknik Görevli si      Katıldı

 

GÜNDEM

1.    EİM MEDAK Üyesi Faik BAŞARAN‘ın E-postası hakkında görüşme

2.    EİM MEDAK 2. Toplantı Kararları üzerine görüşme

3.    VII.EİM Kurultayı ve V.Bahar Konferansları hakkında görüşme

4.    Dilek ve Öneriler

 

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: EİM MEDAK Üyesi Faik BAŞARAN‘ın E-postası hakkında görüşme

Karar No 1:    EİM MEDAK üyesi Faik Başaran‘ın OYK‘ya göndermiş olduğu e-postasında belirttiği konulara yönelik olarak gerekli açıklamaları içeren ekli EİM MEDAK yazısının OYK‘ya sunulmasına,

Gündem No 2:            EİM MEDAK 2. Toplantı Kararları üzerine görüşme

Karar No 2.1: EİM MEDAK Yasal Mevzuatı İzleme Çalışma Grubunun tarafından Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme yönetmeliği kapsamında Endüstri ve İşletme Mühendislerinin yetkilendirilme sürecine ilişkin olarak mevzuata yönelik görüşlerin aktarılması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatının ilgili birimi ile görüşme yapılması için girişimde bulunulmasına,

Karar No 2.2:  Görüşme öncesinde DPT tarafından hazırlanan "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2.Sürüm)" ve "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hakkında hazırlanacak Şube MDK görüşlerinin en geç 16 Mart 2009 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine gönderilmesine, gelen görüşlerin Özgür Yalçınkaya tarafından birleştirilmesine,

Karar No 2.3:   Yatırım Hizmetleri Yönetimi konusunda 12-13 Nisan 2009 tarihinde İzmir Şube‘de bir Çalıştay düzenlenmesine,

Karar No 2.4: Bütünleşik Yönetim sistemleri konusunda yürütülen çalışmaların Kocaeli Şube MDK‘sı tarafından 27 Mart 2009 tarihine kadar MEDAK‘a raporlanmasına,

Karar No 2.5:  İş Değerleme ve Ücret Sistemleri konusunda Eskişehir ve İstanbul Şube MDK‘larınca çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle Bursa Şube MDK‘sına çalışmayı yürütmek üzere görev verilmesine,

Karar No 2.6:  Şube EİM Danışma Kurullarının Mart 2009 içerisinde tamamlanmasına, Merkez EİM Danışma Kurulu toplantısının Nisan-Mayıs 2009 içerisinde yapılmasına,

Gündem No 3: VII.EİM Kurultayı ve V.Bahar Konferansları hakkında görüşme

Karar No 3.1: Şube MDK‘larının V.Bahar Konferanslarına aktif katılım sağlamaya yönelik olarak çalışma yapmalarına, etkinliğe tüm MDK üyelerinin katılmasına yönelik olarak Oda Merkezince yazı gönderilmesine,

Karar No 3.2: Şube MDK‘larının VII.EİM Kurultayı‘na aktif katılım sağlamaya yönelik olarak çalışma yapmalarına, etkinliğe tüm MDK üyelerinin katılmasına yönelik olarak Oda Merkezince yazı gönderilmesine,

Gündem No 4: Dilek ve Öneriler

Karar No 4.1: V.Bahar Konferanslarında dağıtılmak üzere basımı tamamlanacak olan EİM Bülteni 4.sayısı için 20 Mart 2009 tarihine kadar Şube MDK‘ları tarafından hazırlanacak yazıların eimbulten@mmo.org.tr adresine gönderilmesine,

Karar No 4.2: Endüstri Mühendisliği eğitiminin Dünyada 100., Türkiye‘de 40.yılı nedeniyle 25 Nisan 2009 tarihinde Ankara‘da düzenlenmesi planlanan etkinliğe katılım sağlanmasına,

Karar No 4.3: Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme alanlarının Odamız Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu kapsamına alınmasına yönelik çalışma yapılmasına

Gündem No 5: Bir sonraki toplantı

Karar No 5:  Bir sonraki MEDAK toplantı tarihinin MEDAK üyelerinin görüşü alınarak Oda Merkezince belirlenmesine

KARAR VERİLDİ

 


42.DÖNEM EİM MEDAK 4. TOPLANTI TUTANAĞI

 


Toplantı Tarihi          : 6 Haziran 2009

Toplantı No              : 4

Toplantı Yeri            : MMO Kocaeli Şube

 

TOPLANTIYA KATILIM

Mahir Ulaş AKCAN                               EİM MEDAK Başkanı                    Katıldı

İlknur ATEŞ                                           EİM MEDAK Başkan Vekili                      Katıldı

A.İlhan DÜZGÜN                                  EİM MEDAK Sekreter Üye                        Katıldı

Emrah AYDEMİR                                  EİM MEDAK Üye                          Katıldı

Halit AKÇAL                                                 EİM MEDAK Üye                              Katıldı

Ömürden M.SEZGİN                              EİM MEDAK Üye                          Katıldı

Özgür ARMANERİ                                 EİM MEDAK Üye                          Mazeretli

Nuşin COŞKUN                                     EİM MEDAK Yedek Üye              Mazeretli

Esin ÇAKIROĞLU GÖRMEZ                EİM MEDAK Yedek Üye              Mazeretli

H.Tahsin KAYA                                     EİM MEDAK Yedek Üye              Mazeretli

Özgür YALÇINKAYA                           EİM MEDAK Yedek Üye              Mazeretli

Güzin ÖZDAĞOĞLU                             EİM MEDAK Yedek Üye              Katıldı

Nilay KALELİ                                        EİM MEDAK Yedek Üye              Katıldı

Ahmet DURSUNOĞLU                          EİM MEDAK Yedek Üye              Katıldı

Nüzhet ALTUNİÇ                                  Samsun Şube EİM MDK                Katıldı

Gökşen GÖK                                                 Oda Teknik Görevlisi             Katıldı

Özge Deniz YILDIRIM                           Ankara Şube Teknik Görevlisi       Katıldı

Sibel ATAR                                            İzmir Şube Teknik Görevlisi                      Katıldı           

Selçuk KARSTARLI                               Kocaeli Şube Teknik Görevlisi       Katıldı

 
GÜNDEM

 
   1. EİM MEDAK 3. Toplantı Kararları üzerine görüşme,
   2. VII.EİM Kurultayı hakkında görüşme,
   3. Stratejik Planlama Eğitimi ve Gözetim Kriterleri hakkında görüşme,
   4. EİM Bülteni 5.Sayısı hakkında görüşme
   5. Dilek ve Öneriler

 
ALINAN KARARLAR

Gündem No 1:            EİM MEDAK 3. Toplantı Kararları üzerine görüşme

Karar No 1.1:                                                                                                                                             DPT tarafından hazırlanan "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2.Sürüm)" ve "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" lerin gözden geçirilmesi amacıyla Yasal Mevzuatı İzleme Çalışma Grubunun Oda Merkezinde toplantı yapmasına,

Karar No 1.2:  MİEM kapsamında düzenlenecek olan ve kurs notları ve müfredatı hazırlanan Yatırım Hizmetleri Yönetimi eğitimleri için Şubelerce duyuru yapılarak talep toplanmasına

Karar No 1.3: Bütünleşik Yönetim sistemleri konusunda yürütülen çalışmaların Kocaeli Şube MDK‘sı tarafından tamamlanarak MEDAK‘a raporlanmasına,

Karar No 1.4: İş Değerleme ve Ücret Sistemleri konusunda çalışmaların Bursa Şube MDK tarafından yürütülmesine ve sonuçların MEDAK‘a raporlanmasına,

Karar No 1.5: Merkez EİM Danışma Kurulu toplantısının Ekim-Kasım 2009 içerisinde yapılmasına,

Gündem No 2: VII.EİM Kurultayı hakkında görüşme

Karar No 2:    Kurultaya bildiri sağlanması amacıyla Şube EİM MDK‘larınca çalışma yürütülmesine

Gündem No 3: Stratejik Planlama Eğitimleri ve Gözetim Kriterleri hakkında görüşme

Karar No 3:   EİM MDK‘larca, başta Stratejik Planlama belgesi alan EİM‘ler olmak üzere tüm EİM‘lere yönelik MİEM Gözetim kriterleri kapsamında seminerler düzenlenmesine

Gündem No 4: EİM Bülteni 5.Sayısı hakkında görüşme

Karar No 4:   EİM Bülteni 5.sayısı için genel temanın Kurultayın ana teması olan "Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumluluk Açısından Endüstri – İşletme Mühendisliğinin Yarını" olarak belirlenmesine ve 20 Eylül 2009 tarihine kadar üyelerce ve Şube MDK‘larınca hazırlanacak yazıların eimbulten@mmo.org.tr adresine gönderilmesinin sağlanmasına,

Gündem No 5: Dilek ve Öneriler

Karar No 5.1:            Endüstri Mühendisliği eğitiminin Dünyada 100. Türkiye‘de 40.yılı nedeniyle Şube EİM MDK‘larınca etkinlikler düzenlenmesine, düzenlenecek etkinliklerle ilgili önceden eim@mmo.org.tr adresine bilgi verilmesine

Karar No 5.2: Bir sonraki MEDAK toplantı tarihinin MEDAK üyelerinin görüşü alınarak Oda Merkezince belirlenmesine

KARAR VERİLDİ


42.DÖNEM EİM MEDAK 5. TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi    : 24 Ekim 2009
Toplantı No    : 5
Toplantı Yeri    : MMO Kocaeli Şube

TOPLANTIYA KATILIM
Mahir Ulaş AKCAN    EİM MEDAK Başkanı        Mazeretli
İlknur ATEŞ            EİM MEDAK Başkan Vekili        Katıldı
A.İlhan DÜZGÜN    EİM MEDAK Sekreter Üye        Katıldı
Emrah AYDEMİR        EİM MEDAK Üye            Katıldı
Halit AKÇAL            EİM MEDAK Üye            Mazeretli
Ömürden M.SEZGİN                                 EİM MEDAK Üye            Katıldı
Özgür ARMANERİ     EİM MEDAK Üye            Mazeretli
Nuşin COŞKUN    EİM MEDAK Yedek Üye         Katıldı
Esin ÇAKIROĞLU GÖRMEZ        EİM MEDAK Yedek Üye        Katıldı
H.Tahsin KAYA    EİM MEDAK Yedek Üye         Katıldı
Özgür YALÇINKAYA        EİM MEDAK Yedek Üye        Mazeretli
Güzin ÖZDAĞOĞLU     EİM MEDAK Yedek Üye        Mazeretli
Nilay KALELİ    EİM MEDAK Yedek Üye        Katıldı
Ahmet DURSUNOĞLU     EİM MEDAK Yedek Üye        Mazeretli
Nüzhet ALTUNİÇ        Samsun Şube EİM MDK        Katıldı
Selçuk KARSTARLI        Kocaeli Şube Teknik Görevli    si    Katıldı
Sibel ATAR             İzmir Şube Teknik Görevlisi        Katıldı
Murat KÜREKÇİ         Kocaeli Şube YK Üyesi         Katıldı

GÜNDEM
1.    EİM MEDAK 4. Toplantı Kararları üzerine görüşme
2.    VII.EİM Kurultayı hakkında görüşme,
3.    Dilek ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: EİM MEDAK 4. Toplantı Kararları üzerine görüşme

Karar No 1.1:    Yasal Mevzuatı İzleme Çalışma Grubunun MPM Yasa Taslağı üzerine gerekli girişimlerde bulunmasına

Karar No 1.2:    DPT‘nin Stratejik Plan referanslarında MMO Yetki Belgesinin de yer alması için girişimde bulunulmasına

Karar No 1.3:    Tüm MDK‘ların 42.Dönem Çalışma Raporlarını 15 Aralık 2009 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine raporlamasına, Bütünleşik Yönetim Sistemleri (Kocaeli Şube) ve İş Değerleme ve Ücret Sistemleri (Bursa Şube) konusundaki çalışmaların da bu kapsamda raporlanmasına,
 
Karar No 1.4:    EİM Danışma Kurulu toplantısı için EİM Kurultayı sonrasında tarih belirlenmesine,

Gündem No 2: VII.EİM Kurultayı hakkında görüşme

Karar No 2.2:     Kurultaya katılımın en üst düzeyde olması için Şubelere MEDAK tarafından yazı gönderilmesine,

Karar No 2.3:    Şube Başkanlarının Kurultaya davet edilmesi konusunun Kurultay Sekretaryasına iletilmesine


Gündem No 3: Dilek ve Öneriler
 

Karar No 3.1:     EİM ve Enerji Verimliliği konulu bir Çalıştay yapılması için İzmir Şube yeni dönem MDK‘sının görevlendirilmesine,

Karar No 3.2:     MEDAK yönetmelik taslağının yapılacak ilk EİM MEDAK toplantısında ele alınmasına,

Karar No 3.3:    Bir sonraki toplantı tarihinin MEDAK üyelerince e-posta grubu üzerinden belirlenmesine


KARAR VERİLDİ.


42.DÖNEM EİM MEDAK 6. TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi  : 5 Aralık 2009
Toplantı No      : 6
Toplantı Yeri    : Oda Merkezi

TOPLANTIYA KATILIM
Mahir Ulaş AKCAN    EİM MEDAK Başkanı            Katıldı
İlknur ATEŞ            EİM MEDAK Başkan Vekili            Katıldı
A.İlhan DÜZGÜN    EİM MEDAK Sekreter Üye            Katıldı
Emrah AYDEMİR        EİM MEDAK Üye                Mazeretli
Halit AKÇAL            EİM MEDAK Üye                Katıldı
Ömürden M.SEZGİN                                 EİM MEDAK Üye                Katıldı
Özgür ARMANERİ     EİM MEDAK Üye                Mazeretli
Nuşin COŞKUN    EİM MEDAK Yedek Üye             Katıldı
Esin ÇAKIROĞLU GÖRMEZ        EİM MEDAK Yedek Üye            Mazeretli
H.Tahsin KAYA    EİM MEDAK Yedek Üye             Mazeretli
Özgür YALÇINKAYA        EİM MEDAK Yedek Üye            Mazeretli
Güzin ÖZDAĞOĞLU     EİM MEDAK Yedek Üye            Katıldı
Nilay KALELİ    EİM MEDAK Yedek Üye            Mazeretli
Ahmet DURSUNOĞLU     EİM MEDAK Yedek Üye            Mazeretli
Murat KÜREKÇİ         EİM Kurultayı Yürütme Kurulu Başkanı   
            (Kocaeli Şube YK Üyesi)            Katıldı
Gökşen GÖK            Oda Teknik Görevlisi            Katıldı   

GÜNDEM
1.    EİM MEDAK 5. Toplantı Kararları üzerine görüşme
2.    VII. EİM Kurultayı Değerlendirmesi
3.    Dilek ve Öneriler

ALINAN KARARLAR

Gündem No 1: EİM MEDAK 5. Toplantı Kararları üzerine görüşme

Karar No 1.1:        MPM Yasa Taslağı üzerinde A.İlhan DÜZGÜN tarafından inceleme yapılarak komisyona bilgi verilmesine,

Karar No 1.2:    42.Dönem Çalışma Raporlarını göndermeyen MDK‘ların en geç 21 Aralık 2009 tarihine kadar eim@mmo.org.tr adresine göndermelerine,
 
Karar No 1.3:    EİM Danışma Kurulu toplantısının Mart veya Nisan 2010‘da Oda Genel Kurulu öncesinde yapılmasına,

Karar No 1.4:     EİM ve Enerji Verimliliği konulu Çalıştayın tarihinin İzmir Şube MDK‘sı tarafından belirlenerek EİM MEDAK‘a bildirmesine,

Gündem No 2: VII.EİM Kurultayının Değerlendirilmesi

VII. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şube yürütücülüğünde 20-21 Kasım 2009 tarihlerinde "Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumlulukları Açısından Endüstri/İşletme Mühendisliği‘nin Yarını" ana teması ile meslektaşlarımız, öğrencilerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlardan 539 kişinin katılımı ile Sakarya Üniversitesi‘nde gerçekleştirilmiştir.
Kurultayımızda; 4 panel, 1 serbest forum, 6 bildiri oturumu ve anket sunumlarından oluşan 12 oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda çalışma alanlarımız ve bu alanlarda yaşanan sorunlar, endüstri ve işletme mühendisliği eğitimi, endüstri/işletme mühendislerinin toplumsal sorumlulukları, konumlanışı, örgütlülüğü ve endüstri/işletme mühendisliği çalışma alanlarının geleceği konuları ele alınmıştır.

Karar No 2:        Kurultay sonuç bildirgesinin* Şube MDK‘ları aracılığıyla ilgili tüm kişi ve kurum/kuruluşlara ulaştırılmasına,

Gündem No 3: Dilek ve Öneriler

Karar No 3.1:         MMO‘da Endüstri İşletme Mühendisliği çalışmalarını anlatan Oda Yayını çıkartılması için gerekli ön hazırlıkları yapmak üzere Mahir Ulaş AKCAN ve Özgür YALÇINKAYA ‘nın görevlendirilmesine,

Karar No 3.2:    Endüstri ve İşletme Mühendisi üyelerimizin profilinin çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmaya yönelik dokümanların Ömürden M.SEZGİN tarafından hazırlanarak eim@mmo.org.tr adresine gönderilmesine,

Karar No 3.3:     Bir sonraki toplantı tarihinin MEDAK üyelerince e-posta grubu üzerinden belirlenmesine

KARAR VERİLDİ.
 

 

 

 

13.02.2009 tarihinden itibaren 11014 defa okunmuştur.

 

KOMİSYON İÇERİĞİ

EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
 
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
 
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2023 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri