ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI - SEMİNERLER

SEMİNERLER

  1. Jeotermal Enerji Sistemleri
  2. Yangın Tesisatı Sistemlerinde Yeni Gelişmeler (Metro ve Tünellerde Söndürme ve Duman Kontrol Sistemleri)
  3. Yalıtım
  4. Su`dan Havaya Enerji Değişiminde İndüksiyon Cihazları ve Soğuk Tavan (Chilled Beam) Uygulamaları

KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

  1. Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri
  2. Etkili Makale/Bildiri Hazırlama Teknikleri


büyütmek için tıklayınız


1- Jeotermal Enerji Sistemleri
Seminer Yöneticisi: Abdurrahman Satman
Tarih: 17-18 Nisan 2013, Çarşamba-Perşembe

Jeotermal Enerji Seminerleri,  Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında 2001 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Jeotermal Enerji Semineri jeotermalcilerin çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi alış-verişinin yapıldığı, en yeni uygulamaların tartışıldığı, çok sayıda meslek disiplininin buluştuğu bir platformdur.

Türkiye`de jeotermal enerji arama-araştırma ve kullanımındaki hızlı gelişmeler sürerken, teknolojik, ekonomik, çevresel ve yasal sorunlar ve konular gündeme girmekte, çözüm yolları araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde sektörün büyürken olgunlaşacağı, arama-araştırmadan üretim-geliştirmeye yönelik hareketlerin izleneceği bir süreç beklenmektedir.

Jeotermal Enerji Semineri`nin, mevcut durumu ve geleceğe yönelik projelerle birlikte gelişmeleri tanıtmak, tartışmaya olanak sağlamak ve seminer katılımcılarını bilgilendirmek konularında başarılı olacağına inanılmaktadır.

AÇILIŞ OTURUMU
» Dünyada ve Türkiye`de Jeotermal Enerji
   Abdurrahman Satman - İstanbul Teknik Üniversitesi
» Jeotermal Kaynaklarımızın Sağlıksız Yönetimi
   Umran Serpen - NTU Jeotermal
   Tahir Öngür - NTU Jeotermal
   Niyazi Aksoy - Dokuz Eylül Üniversitesi
» Türkiye`nin Tahmin Yer Altı Sıcaklık Haritaları
   E. Didem Korkmaz Başel - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Abdurrahman Satman - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Umran Serpen - NTU Jeotermal

ARAMA (Jeokimya-Sondaj) OTURUMU
» Diyadin (Ağrı) Jeotermal Sahasına Yönelik Jeokimyasal ve İzotopik Bulgular
   Halim Mutlu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
   Harun Aydın - Yüzüncü Yıl Üniversitesi
   Asım Kazancı - MEM Tekstil
» Çaldıran (Van) Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Özellikler
   Harun Aydın - Yüzüncü Yıl Üniversitesi
   Halim Mutlu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
   Asım Kazancı - MEM Tekstil
» Su Bazlı Sepolit Çamur Özelliklerinin Zorlu Sondaj Koşullarında Deneysel Olarak İncelenmesi

   Gürşat Altun – İstanbul Teknik Üniversitesi
   Ali Ettehadi Osgouei – İstanbul Teknik Üniversitesi
   Umran Serpen – NTU Danışmanlık
» Ülkemizdeki Jeotermal Sondaj Endüstrisinin Gelişimi
   Umran Serpen - NTU Jeotermal
   Niyazi Aksoy - Dokuz Eylül Üniversitesi

REZERVUAR MÜHENDİSLİĞİ OTURUMU
» Jeotermal Kuyu Testlerinin Tasarımı
   Serhat Akın - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
» Sıvının Hakim Olduğu Jeotermal Rezervuarlarda Kuyu Basınç ve Sıcaklık Davranışlarının İncelenmesi
   Yıldıray Palabıyık - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Ömer İnanç Türeyen - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Mustafa Onur - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Melek Deniz - İstanbul Teknik Üniversitesi
» Karbondoksit İçeren Rezervuarların Yeni Bir Boyutsuz Parametre (Tank) Model İle Modellenmesi
   Fatma Bahar Hoşgör - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Murat Çınar - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Ömer İnanç Türeyen - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Abdurrahman Satman - İstanbul Teknik Üniversitesi

JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİMİ OTURUMU
» Yüksek Entalpli Jeotermal Sahalar İçin Uygun Santral Araştırması
   Ayşe Hilal Kıvanç Ateş - NTU Jeotermal
   Umran Serpen - NTU Jeotermal
» Regresyon Analizi İle Bir Jeotermal Santralın Performans Modellemesi
   Murat Karadaş - Menderes Geothermal Elektrik Üretim
   Murat Çelik - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Macit Toksoy - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Gülden Gökçen - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
» Jeotermal Enerji Santrallerinde Kimyasal Uygulamaları, Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve İşletmelere Maliyetleri
   Alper Tunga Dost - Ge Water & Process Technologies

JEOTERMAL SANTRALLAR OTURUMU

» Jeotermal Kaynaklı Elektrik Üretmi, Türkiye
   Niyazi Aksoy - Dokuz Eylül Üniversitesi
» Kızıldere Jeotermal Sahasında Gerçekleştirilmekte Olan Jeotermal Kapasite Artırma Çalışmaları
   Füsun S. Tut Haklıdır - Zorlu Enerji Grubu
   Aygün Güney - Zorlu Enerji Grubu
» Jeotermal Saha Birimleşme Girişiminde Dikkate Alınması Gerekli Unsurlar
   İ. Metin Mıhçakan - İstanbul Teknik Üniversitesi
» Çok İşletmecili Sahalar İçin Üretim Performansları
   Ö. İnanç Türeyen - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Abdurrahman Satman - İstanbul Teknik Üniversitesi

DOĞRUDAN KULLANIM UYGULAMALARI
» 5687 Sayılı Enerj Verimliliği Kanunu Gereğince, Merkezi Isıtma Sistemlerinde Gider Paylaşımı Konusunda İzmir Jeotermal Enerji A.Ş.`nin Uygulamaları
   Koray Yiğit - İzmir Jeotermal Enerji
» Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında Isıl Cevap Testi ve Kuyu Performansının Analitik Öngörüsü
   Murat Aydın - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Altuğ Şişman - İstanbul Teknik Üniversitesi
   Şükrü Dinçer - Baymak A.Ş.
   Can Erdoğan - Baymak A.Ş.
   Ahmet Gültekin - İstanbul Teknik Üniversitesi
» EAHX (Toprak-Hava Isı Eşanjörü)
   Barış Turgay - Saint-Gobain PAM

DOĞRUDAN KULLANIM UYGULAMALARI
» Jeotermal Isıtmalı Seraların İncelenmesi
   Cihan Çanakçı - Pozitif Enerji Müh. Ltd. Şti.
» Jeotermal Enerji İle Hacim Soğutma
   Hüseyin Günerhan - Ege Üniversitesi
   Özüm Çallı - Ege Üniversitesi
» Bir Jeotermal Kurutucu Tasarımı Saha Testleri ve Kurutma Sisteminin Enerji Analizi
   Hüseyin Utku Helvacı - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Gülden Gökçen Akkurt - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Figen Korel - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
   Levent Yurdaer Aydemir - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü


 


büyütmek için tıklayınız

 


2- Yangın Tesisatı Sistemlerinde Yeni Gelişmeler
(Metro ve Tünellerde Söndürme ve Duman Kontrol Sistemleri)
Seminer Yöneticisi:
Abdurrahman Kılıç
Tarih: 19 Nisan 2013, Cuma

Karayolu ve metro tünellerinde meydana gelecek yangınlara müdahale etmek ve yangının kaynağına ulaşmak zor olduğundan, can ve mal güvenliği açısından otomatik söndürme sistemleri  ve duman tahliye sistemleri tünellerde oldukça önemlidir. Bu seminerde tünellerde çıkabilecek yangınlarda, otomatik sulu söndürme sistemleri ve manuel söndürme sitemlerinin yanı sıra, su-sisi söndürme sistemlerinin tünellere uygulanmasının getireceği faydalar tartışılacak, metro tünel ve istasyonlarında  araç yangını esnasında yolculara dumansız kaçış yolu  oluşturulması için geliştirilen tahliye simülasyon programlarının uygulaması ve başarılı örnekler üzerinde durulacaktır.

» Metro İstasyon ve Tünellerinin Acil Durum Havalandırmasında Yeni Yaklaşımlar ve Uygulama Esasları
   Gencer Koç - TURA Mühendislik
   Özgür Cem Ceylan - TURA Mühendislik
» Tünellerde Yangın Söndürme Sistemi Esasları ve Uygulamaları
   Taner Kaboğlu - Tasarım Mühendislik Proje ve Danışmanlık
» Karayolu Tünellerinde Su Sisi Söndürme Sistemi
   Gökhan Balık - Etik Mühendislik Danışmanlık Tasarım ve Eğitim Hizmetleri
büyütmek için tıklayınız

 


3- Yalıtım
Seminer Yöneticisi:
Hasan Heperkan
Tarih: 19 Nisan 2013, Cuma

İZODER tarafından, TESKON‘2013 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında "Binalarda Enerji Verimliliği, Güvenlik ve Konfor" başlıklı bir seminer düzenlenecektir. Seminer kapsamında; binalarda enerji verimliliği sağlamak amacıyla bina kabuğu üzerinde  yapılan yalıtım uygulamalarının önemi, doğru yalıtımın ne olduğu ve enerji verimliliğine etkisi konuları açıklanacaktır. Diğer yandan, aktif bir deprem zonunda bulunan ülkemizde binaların depreme dayanıklılığı konusunda önemli bir unsur olan betonarmenin suya karşı korunması, yani su yalıtımının betonun ömrünün uzatılması ve dayanımının korunması hususlarındaki önemi anlatılacaktır. Binalar için önemli diğer bir güvenlik konusu olan yangından korunma ve yangın yalıtımı konusunda doğrular ve yangın yalıtımının binalarda can kaybının önlenmesine etkisi vurgulanacaktır. Binalarda sağlıklı ve konforlu yaşam alanları yaratmada ise gürültünün engellenmesinde ses yalıtımı, bina içerisinde nemden dolayı küf ve mantar oluşumunun engellenmesinde ısı yalıtımı ve su yalıtımının önemi ve etkileri detaylı olarak açıklanacaktır. 

» Dünyada ve Türkiye`de Konutlarda Enerji Verimliliği Stratejleri
   Ertuğrul Şen - İZODER
» Kentsel Dönüşümde Enerji Verimliliği Fırsatının Değerlendirilmesi
   Özge Sipahioğlu - Mardav Yalıtım
» Soğutma Sistemleri Yalıtımında Malzeme Seçimi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar
   Ali Alançay - Dinamik Isı
   Metin Akdaş - Dinamik Isı
» Mekanik Titreşimler ve Titreşimin Yalıtımı
   Ayhan Çakır - İzocam
» Binalarda Yangın Yalıtımı Esasları
   Osman Hakan Uslu - İzocam
» Toprakaltı Hatlarının Yalıtımı
   Murat Akın Arıkan - Diren Enerji
» Su Yalıtımının Önemi ve Çevreci Çatılar
   Jozef Bonfil - BTM
büyütmek için tıklayınız

 


4- Su`dan Havaya Enerji Değişiminde İndüksiyon Cihazları ve Soğuk Tavan (Chilled Beam) Uygulamaları
Seminer Yöneticisi:
Numan Şahin
Tarih: 19 Nisan 2013, Cuma

İndüksiyon cihazları 1950`lerde, ve 60`larda çok popülerdi. Büyük yapılardaki uygulamalarına ülkemizde de rastlanmıştır. 1970`lerde bazı geçerli nedenlerle (?) rafa kaldırılmıştı.

Yeni teknolojiyle tekrar yıldızı parlayan İndüksiyon Cihazları ve Soğuk Tavan uygulamaları hakkında Tasarım, Ürünler, Seçim kriterleri, Uygulama ve İşletme açısından bilmediğimiz, uygulamaktan çekindiğimiz, merak ettiğimiz ve herşeyi inceleyeceğimiz bir seminer hazırladık.

En önemli katkısı olan düşük enerji maliyeti, düşük ses seviyesi, sürekli taze taze hava temini ile konfor yanında yerden kazandıran modern görünüşlü yeni cihazlarla; soğutma ve ısıtma yükünün değişken olduğu hastane, otel, residans ve iş binası uyguylamalarındaki ideal uygulama imkanları ile bazı cihazların yerine geçecektir.

» Soğuk Tavan (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri
   Gürkan Görgün - GN Mühendislik
» Soğuk Kiriş Ürünler Seçimi ve Uygulama Örnekleri
   Emirhan Özer - EMO-SCHAKO
» İşletmeci Gözüyle İndüksyon Cihazları Kullanımı
   Gökay Şakiroğulları - Bayındır Hastanesi
» İndüksyon Cihazlarının Montajı
   Cumhur Altınoğlu - Mira Mühendislik
büyütmek için tıklayınız


Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri
Seminer Yöneticisi:
Murat Günaydın
Tarih: 19 Nisan 2013, Cuma // 14.00-15.30

Satışa ve iknaya yönelik sunumlarda kullanılması önerilen temel teknikler ele alınacaktır. Sunumun netliği, konuya hakimiyet, duygu seviyeleri, gerçeklik, yakınlık teknikleri ve Milton Ericson dil kalıplarının kullanımı retorik kapsamında sunulacaktır.
büyütmek için tıklayınız


Etkili Makale/Bildiri Hazırlama Teknikleri
Seminer Yöneticisi:
Gültekin Gürdal, Sönmez Çelik
Tarih: 19 Nisan 2013, Cuma // 16.00-17.30

Makale, herhangi bir konuda bilgi, düşünce, görüş veya araştırma sonuçlarını delilleriyle birlikte açıklayıcı ve yorumlayıcı nitelikte ortaya koyan, okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan yazıdır. Bildiri ise, alanında uzman kişilerin bilimsel bir konuyu ele alan ve konuyla ilgili bir toplantıda sunulup, tartışılan yazı ya da tebliğ demektir. "Etkili Makale ve Bildiri Hazırlama Teknikleri" adlı etkinlik çerçevesinde makale ve bildiri hazırlamak için yapılması gereken ön hazırlık, çalışma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yazım öncesi ve sonrasındaki süreçler irdelenecektir. 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
III. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
II. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
I. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri