ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI - ÇALIŞTAYLAR

ÇALIŞTAYLAR

  1. Kurutma Sistemleri
  2. Proje Tasarım Süreci
  3. Yenilenebilir Enerji ve Yerli Sanayi - Güneş Enerjisi
  4. Çok Disiplinli Tasarımcı Teknik Müşavirlik Firmalarının Oluşumu


büyütmek için tıklayınız


1- Kurutma Sistemleri
Çalıştay Yöneticisi: Gazanfer Harzadın
18 Nisan 2013 Perşembe // 10.30-17.00

Kurutma pek çok sektörde kullanılan bir işlemdir. Teskon`un bu çalıştayında tarımsal ürünlerden meyve, sebze tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulması seçilmiştir. Beslenmemizde önemli yeri olan bu ürünlerin kurutulması sonucu elde edilen ürünün gıda olması işin önemini artırmaktadır. Kurutulacak ürüne kurutma dışında uygulanan işlemler bu bakımdan önem kazanmaktadır. Bu çalıştayda kurutulacak ürünlerde kalıntı problemleri, ön hazırlama, kurutmada uygulanabilecek yöntemler ve kullanılabilecek uygun enerji kaynakları, kurutma sonrası koruma, ihracatında yaşanan sorunlar, beslenmemiz ve sağlığımızdaki yeri vb. konulara yer verilecektir.


 


büyütmek için tıklayınız

 


2- Proje Tasarım Süreçleri
Çalıştay Yöneticisi:
Güniz Gacaner-Hakan Bulgun
19 Nisan 2013 Cuma // 14.30-18.00

Binalar için ruhsat aşamasında hazırlanan projeler ile binanın yapımı sırasında ortaya çıkan uygulamalar çok büyük farklılıklar göstermektedir. Projeler sonuçlanmadan, meslek disiplinleri arasında koordinasyon sağlanmadan uygulamalar başlamakta ve yapılar istenmeyen yönlerde değişikliklere uğramaktadır. Bu durum yatırımcı ile denetçi ve ruhsat veren kurumlar arasında sorunlar yaratmaktadır. Kalitesiz üretimler, zaman kayıpları, karşılıklı suçlamalar sonucunda hasta binalar ortaya çıkmaktadır.

Çalıştayımızda konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle; konunun yurt dışındaki örnekleri de irdelenerek, ülkemizdeki proje yapım süreçlerinin değerlendirilmesi, sağlıklı proje yapım süreçlerinin oluşturulabilmesi yönünde görüş ve önerilerin karşılıklı tartışılması hedeflenmektedir.
büyütmek için tıklayınız

 


3- Yenilenebilir Enerji ve Yerli Sanayi
Güneş Enerjisi
Çalıştay Yöneticisi:
A. Nilüfer Eğrican
19 Nisan 2013 Cuma // 14.30-18.00

Tüm yeni gelişmeler ve sistemler dikkate alındığında, dünyanın hala küresel enerji sistemini daha sürdürülebilir bir yola sokmakta zorlandığı görülüyor.

Stratejik olarak düşünüldüğünde;

Enerji kaynaklarında çeşitlilik sağlanması,Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en üst düzeyde değerlendirilmesi,Enerji verimliliğinin artırılması,Enerji piyasasının rekabetçi bir hale getirilmesi, Yerli teknolojilerin kullanılması önem arz etmektedir.

Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli bakımındanAvrupa`nın önde gelen ülkelerinden biridir. Yıllık 380 milyar kWh enerji potansiyeli mevcuttur.Türkiye‘nin yıllık ortalamagüneş ışınımı 1311 kWh/m2yıl,ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2640 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce,günde yaklaşık 7,2 saat,toplamda ise 110 günlük güneşlenme süresine denk gelmektedir.

Türkiye ısıl güneş enerjisi uygulamalarında dünya liderlerinden biridir.Aynı başarıyıgüneşten elektrik enerjisi elde etme konuşunda da gösterebilir.

Bu çalıştayda Ülkemizde gerçekleşen  gerek Fotovoltaik ,gerekse Isıl  Sistem uygulamalarına,  ve Hibrid Sistemlere ve  bu sistemlerde yer alan panel,parabolik oluklu orta ve yüksek sıcaklık kollektorleri, düz kollektörler,inverterler,pompalar,sarj kontrolörleri,konnectör v.s  üretimlerine  yer verilecektir.

Ayrıca özgün parabolik kollektör sistemleri,güneş kulesi sistem çalşmaları ve bunlarla ilgili araştrma ve geliştirme faaliyetleri,pazarlama ve şatıs   prosedürleri anlatılacaktır.

Ülkemizdeki politikalar,destek mekanizmaları,mevzuat,regülasyonlar,lisanssız üretim   üzerinde durulacak ve tartışma ortamı yaratılacaktır.
büyütmek için tıklayınız

 


4- Çok Disiplinli Tasarımcı Teknik Müşavirlik Firmalarının Oluşumu
Çalıştay Yöneticisi:
Numan Şahin
20 Nisan 2013 Cumartesi // 09.00-13.00

Yapı sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeler incelendiğinde, globalleşme neticesinde sınırların kalkmış ve serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde yapıyı ilgilendiren değişik disiplinlerdeki tüm şirketlerin dünyanın her yerindeki yatırımlar için doğrudan veya konsorsiyumlar içinde dünyanın aktif ülkelerine konuşlandığını görürürüz.

Gelişen ve zenginleşen ülkeler kapılarını uluslararası aktörlere açarak kaliteyi yakalamayı, bilmedikleri veya deneyim sahibi olmadıkları yapı teknolojilerini ithal etmeyi, işleri daha süratli yapabilecek işgücünü ithal etmeyi, rekabet ortamını geliştirerek yatırımları daha ucuza maletmeyi ve uzman olmadıkları kontrollük hizmetlerini satın almayı tercih etmekte ve bu sayede kendi mühendis ve uzman kadrolarını yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Ülkemiz şirketlerinin bu tür açılımlarına 30-40 yıl once Libya maceraları ile başlanmış, Orta Doğu ülkeleri ile devam edilmiş, Sovyetler Birliği`nin dağılması ve dünyaya açılmasıyla başta Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinde, sonrasında Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika`da büyük başarılar elde edilmiş, arada hüsranlar da yaşanmış, global politikalar, deneyimsizlik ve kendi içinde rekabet bizi kırmış, kalite ve fiyat konusunda tavizler verilmiş ve eski kazançlar kalmamıştır. Bunun yanında hizmet ve ürünlerimizin bu ülkelerde satışı, ülkemize döviz kazandırılması, istihdam yaratılması ve global aktörlerle rekabet aşamalarında büyük kazançlar sağlanmıştır.

Yapı sektörünün global aktörlerinden "müteahhitler" lokomotifi rolü oynarken doğrudan veya bu taahhütlerin kapsamında "proje tasarımcıları ve müşavirler" ve sadece"kontrollük" görevi yapan danışmanlık ve proje yönetim şirketleri kendi ulusal işgüçlerinin, malzeme ve hizmetlerin çalıştıkları ülkelerin projelerine girmesinde çok önemli rol oynayan aktörlerdir.

Globalleşen dünyada
Çok Disiplinli Tasarımcı Teknik Müşavirlik Firmaları olarak tanımlayabileceğimiz yapılar gelişmekte olan tüm ülkelerin yapı sektöründe artık müteahhitlerden once ve hatta doğrudan rol almaya başlamışlar ülkemizde de birçoğu konuşlanmaya başlamıştır.

Amaç dünya çapında en üst sıralarda olan müteahhitlik hizmetlerine parallel olarak uluslararası arenada gördüğümüz başarılı rakipleri ile yarışabilecek
Çok Disiplinli Tasarımcı Teknik Müşavirlik Firmalarının oluşumu için neler yapılmasını tartışmaktır. Bu amaç başarılırsa bu büroların öncülüğünde 2013 ihracat hedeflerimizin gerçekleşmesine de olanak sağlanacak ve Yapı sektörü topyekün dünya liderliğine koşacaktır. 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
III. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
II. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
I. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri