ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI

TARİH: 19.04.2017 - 22.04.2017
YER: MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ - İZMİR

Genel Bilgiler

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
Sonuç Bildirisi

 


 

 

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Programına PDF formatında ulaşmak için tıklayınız.

 


 


Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda;

 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması.
 • Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması.
 • Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulanması bu kongrenin hedefleridir.

Bu hedefler doğrultusunda 13. Kongrede de çeşitli "Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları" oluşturulacaktır.KONGRE PLATFORMLARI

 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan teorik araştırma sonuçlarının sunulduğu; Bilimsel Araştırma Oturumları
 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarının sunulduğu; Teknolojik Araştırma Oturumları
 • Sempozyumlar
 • Seminerler
 • Kurslar
 • Atölye Çalışmaları
 • Paneller
 • Forumlar
 • Özel Amaçlı Toplantılar

Bu platformlarla ilgili Hazırlama ve Uygulama Rehberleri Kongre sekreterliğinden ya da DOKÜMANLAR linkinden edinilebilir.

Tesisat Mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar, uygulamacılar, uzmanlar, tüm meslektaşlarımız Kongre Konuları`na uygun, daha önce yayınlanmamış, örnek olacak çalışmalarını sunacaklardır.KONGRE KONULARI

 • Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikrometri)
 • Binalarda enerji performansı
 • Bina fiziği
 • Isıl konfor
 • Isıtma
 • İç hava kalitesi
 • Sürdürülebilir binalar
 • Binalarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma
 • Tesisatlarda enerji verimliliği
 • Yalıtım
 • Enerji geri kazanımı
 • Sıhhi tesisat
 • Hastane tesisatları
 • Temiz oda
 • İklimlendirme
 • Soğutma sistemleri
 • Yangın tesisatları ve yangın güvenliği
 • Havalandırma
 • Tesisatlarda deprem güvenliği
 • Buhar sistemleri
 • Kızgın su tesisatları
 • Gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz)
 • Medikal gaz tesisatları
 • Arıtma tesisatları
 • Yüksek binalarda tesisat
 • Bina otomasyonu
 • Mutfak tesisatları
 • Çamaşırhane tesisatları
 • Havuz ve filtrasyon
 • Simülasyon
 • Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
 • Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
 • Sanayide enerji verimliliği uygulamaları


TESKON 2017
ANA TEMA:
TESİSAT MÜHENDİSLİĞİNDE BÜTÜNLEŞİK PERFORMANS

2017 Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin ana teması (Mekanik) Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik PERFORMANS (Integrated PERFORMANCE) olarak belirlenmiştir.

Ana tema insanların yaşam hacimlerindeki iç çevre koşullarını belirleyen tüm mekanik tesisat bileşenlerinin, bu bileşenlerin oluşturduğu sistemlerin ve bu sistemleri içeren binaların ölçülebilir ve zaman ortalama Bütünleşik PERFORMANSıdır. Uygun Birleşik Performans aşağıdaki hedefleri sağlayan performanstır.

 • İnsanlar için uygun iç çevre kalitesinden ödün vermez.
 • Küresel ısınma ve çevre problemlerini artırmaz.
 • Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlar.

Bütünleşik PERFORMANSı oluşturan doğrudan ve dolaylı faktörler söz konudur. Bütünleşik PERFORMANSın ana bileşenleri aşağıda verilmiştir.

 • TASARIM Performansı
 • BİLEŞEN Performansı
 • BİLEŞEN AKREDİTASYONU Performansı
 • SİSTEM AKREDİTASYONU Performansı
 • UYGULAMA Performansı
 • TEST ve DEVREYE ALMA Performansı
 • ETİKETLEME performansı
 • İŞLETME performansı
 • (Mesleki ve kamusal) ÖLÇME ve DENETİM Performansı

Alt Başlıklar

 • ENERJİ Performansı
 • ÇEVRE ETKİLERİ Performansı
 • İÇ ÇEVRE KALİTESİ Performansı
  • İç Hava Kalitesi Performansı
  • Isıl Konfor Performansı
  • Akustik Performansı
  • Görsel Konfor Performansı

Tesisat mühendisliğinin her alanı insanlar için vazgeçilmez uygun iç çevre koşullarının oluşturulmasını içeren uzmanlık alanlarıdır; meslek öncesi ve meslek içinde alanında iyi eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır.

Bu yüzden,

 • (Meslek öncesi ve Meslek İçi) EĞİTİM Performansı
 • MESLEK AKREDİTASYONU performansı
 • EĞİTİM ARAÇLARI ve YÖNTEMLERİ performansı

Bütünleşik PERFORMANSın görünmeyen bileşenleridir. Benzeri olarak tasarımdan uygulamaya bileşenlerden işletmeye kadar her alanda var olan kanunlar, yönetmelikler, standartların performansı da

 • YASAL ALT YAPI Performansı olarak

Bütünleşik PERFORMANSın bir bileşenidir.

Günümüzden çok önce 2020`li yıllar için Net Sıfır Enerjili Binalar (NZEB) hedefleri konmuştur ve bu hedefler doğrulunda büyük adımlar atılmıştır. Bu bağlamda geliştirilen Enerji Kullanım Yoğunluğu (MJ/m2.yıl) gibi indeksler bütünleşik performansı göstergesi olarak görülebilir. Avrupa Birliği, "Energy Related Product Direktifini (2009/125/EC) sürdürülebilir endüstriyel politikanın bir köşe taşı olarak oluşturmuş, mekanik tesisat alanında 20 gruptaki ürünlerin bireysel performansları için minimum gereklilikler belirlemiştir. Mekanik tesisat alanında verimleri belirli değerlerin altında olan ürünleri Avrupa`da satmak artık mümkün değildir. Bu tedbirler firmaları performansı daha yüksek ürünler geliştirmeye, bu yönelimle enerji tüketiminin azalmasına da önemli katkılar koymaktadır. 2005 – 2014 yılları arasında ABD ve Avrupa atmosferinde Aura Uydusu tarafından ölçülen azot oksitlerin miktarının azalmasında hiç şüphesiz mekanik hizmet servis sistemlerinin Bütünleşik PERFORMANSının da olumlu etkisi söz konusudur.

Tasarım ile işletme performanslarının etkilerinin bina etiketlenmesinde ayrı ayrı gösterilmesi önemli bir gelişmedir.

ASHRAE Bina Enerji Katsayısı (Building Energy Quotient -bEQ) uygulamasındaki Bina Enerji Etiketinde Tasarım (Design) ve İşletme (Operation) performansları ayrı ayrı gösterilmektedir.

TESKON 2017, her kongrede olduğu gibi Tesisat mühendisliği alanında eğitiminden, teorik, deneysel araştırmalara, en ileri uygulamalara ve çok değişik alanda seminerlere ve kurslara uygun platformları sağlayacaktır.

Ana tema konusu alanında sunulacak çalışmalar ise, Türkiye`de gelişmiş ülkelere göre oldukça büyük bir faz farkı ile hissedilen bütünleşik PERFORMANS ve bileşenleri alanındaki farkındalığı geliştirecektir. Özellikle mekanik tesisat hizmetleri performanslarının çok geliştiği ülkelerdeki bileşenler ile Türkiye`deki bileşenler arasında farklılıklar ve atılması gereken adımlar konusunda yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar ve sunumları, ülkemizdeki tesisat mühendisliği bilimi, teknolojisi ve hizmetlerine önemli katkılar koyacaktır.BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

10 Ekim 2016Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
(28 Ekim tarihine kadar iletilecek özetler de değerlendirilecektir)
7 Kasım 2016Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
16 Ocak 2017
23 Ocak 2017
Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
23 Ocak 2017 Saat: 24.00 itibariyle kapatılacaktır.
10 Mart 2017Bildirilere ilişkin yazarlara değerlendirme sonucunun iletilmesi


Bildiri gönderimlerini omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz.

Kongre‘de bildiri sunan akademisyenler ve diğer kamu çalışanlarının ulaşım ve konaklama giderleri ile bildiri sunan tüm katılımcıların kongre delege katılım giderleri Kongre Organizasyonu tarafından karşılanmaktadır.teskon+SODEX FUARI


Fuar Organizasyonu Hannover - Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

İletişim:
Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No: 103 B Blok Kat: 5
34394 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul
Tel: +90 (0212) 334 69 00 Faks: +90 (0212) 347 10 96
e-mail: info@sodex.com.tr Web: www.hmsf.com // www.teskonsodex.com
 
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
III. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
II. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
I. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri