ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI

TARİH: 08.04.2015 - 11.04.2015
YER: MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ - İZMİR

Genel Bilgiler


T E S K O N 2 0 1 5         P
  R  O  G  R  A  M AMAÇ

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda;
 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması.
 • Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması.
 • Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulanması bu kongrenin hedefleridir.
Bu hedefler doğrultusunda 12. Kongrede de çeşitli "Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları" oluşturulacaktır.


KONGRE PLATFORMLARI
 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan teorik araştırma sonuçlarının sunulduğu; Bilimsel Araştırma Oturumları
 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarının sunulduğu; Teknolojik Araştırma Oturumları
 • Sempozyumlar
 • Seminerler
 • Kurslar
 • Atölye Çalışmaları
 • Paneller
 • Forumlar
 • Özel Amaçlı Toplantılar
Bu platformlarla ilgili Hazırlama ve Uygulama Rehberleri DOKÜMANLAR sayfasından edinilebilir.

Tesisat Mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar, uygulamacılar, uzmanlar, tüm meslektaşlarımız
 Kongre Konuları`na uygun, daha önce yayınlanmamış, örnek olacak çalışmalarını sunacaklardır.


KONGRE KONULARI
 • Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikrometri)
 • Binalarda enerji performansı
 • Bina fiziği
 • Isıl konfor
 • Isıtma
 • İç hava kalitesi
 • Sürdürülebilir binalar
 • Binalarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma
 • Tesisatlarda enerji verimliliği
 • Yalıtım
 • Enerji geri kazanımı
 • Sıhhi tesisat
 • Hastane tesisatları
 • Temiz oda
 • İklimlendirme
 • Soğutma sistemleri
 • Yangın tesisatları ve yangın güvenliği
 • Havalandırma
 • Tesisatlarda deprem güvenliği
 • Buhar sistemleri
 • Kızgın su tesisatları
 • Gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz)
 • Medikal gaz tesisatları
 • Arıtma tesisatları
 • Yüksek binalarda tesisat
 • Bina otomasyonu
 • Mutfak tesisatları
 • Çamaşırhane tesisatları
 • Havuz ve filtrasyon
 • Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
 • Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
 • Sanayide enerji verimliliği uygulamaları


TESKON 2015
ANA TEMA:
 Sağlık İçin
ISIL KONFOR VE İÇ HAVA KALİTESİ

NEDEN ISIL KONFOR? NEDEN İÇ HAVA KALİTESİ?

Tesisat dünyasında Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi terimlerinin çoğu zaman ilgi alanı dışında bir popüler teknik alanı çağrıştırdığı görülmektedir. Isıl konfor kış için birkaç rakam, yaz için başka birkaç rakamdır. İç hava kalitesine gelince, hemen taze hava miktarı kaç m3/h olsun sorusuna cevap aranır.

Aslında söz konusu iki terim, "Isıl Konfor" ve "İç Hava Kalitesi", tesisat mühendislerinin verdiği hizmetlerin ana amacını, DNA`sını, çekirdeğini oluşturur. Yaptığımız tüm iş, dış atmosferik değişkenlikten etkilenmeyen, insan sağlığını, üretkenliğini, kendisini iyi hissetmesini etkilemeyen, kendisini çevreleyen ve içinde bulunan her unsurdan etkilendiğinin göz önüne alındığı bir kapalı hacim atmosferini yaratmaktır. Bu tanımın içindeki hacmi çevreleyen ve içinde bulunan unsurların iç atmosferi nasıl etkilediği konusu tesisat mühendislerimizce iyi bilinmektedir. Ancak yaratılan iç atmosferin insan sağlığını, üretkenliğini ve kendisini iyi hissetmesini nasıl etkilediği konusu çok fazla ilgi alanımıza girmemektedir.

Bu durum, genel anlamda, toplumumuz açısından da böyledir. Özellikle kirli havaya duyarlılığımız hem bireysel hem kurumsal açıdan çok düşüktür. İçerisinde hiçbir zaman bulunulmaması gereken pek çok yaşam hacmi vardır. Ancak bu ortamların çoğunda yaşamsal fonksiyonlarımız görünür halde etkilendiğinde tepki veririz.

Buna karşılık kalıcı ve bazen öldürücü sağlık etkileri olan ancak hissetmediğimiz pek çok gazı soluduğumuzun farkında bile olmayız. Sonuç olarak Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi hem tesisat mühendisleri, hem de toplum tarafından rakamlardan öteye algılanması gereken konulardır. TESKON 2015 her kongrede olduğu gibi tesisat mühendisliğinin her alanında güncel araştırmaların ve günümüz teknolojisinin sunulduğu ve tartışıldığı platformları içerirken, Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi konusunda teknolojik ve toplumsal duyarlılığı artıracak sunum ve tartışmaları da içerecektir. Bu doğrultuda akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı, tesisat mühendisi meslektaşlarımızı daha sağlıklı yaşam hacimleri yaratmada ısıl konfor ve iç hava kalitesinin önemini doğrultusunda yapılmış çalışmalarını, araştırmalarını Kongreye sunmalarını diliyoruz.

TESKON 2015`de Kongrelerin yerleşik Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi sempozyumlarının yanı sıra özellikle toplumsal alanlarda (okullar, hastahaneler, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçları) ve endüstriyel tesislerde Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi konusunda sempozyumlar, çağrılı bildiri sunumları yer alacaktır. Ayrıca havalandırmada enerji ekonomisi ve enerji geri kazanma teknolojisi konularında özel oturumlar yapılacaktır. 


 
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
III. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
II. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
I. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri