ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 V. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI / 10-11 NİSAN 2009

TARİH: 10.04.2009 - 11.04.2009
YER: MMO TEPEKULE KONGRE - SERGİ VE İŞ MERKEZİ - İZMİR

Haberler

V. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

 

— 18.05.2009

 

V. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları Ergonomi teması ile 10-11 Nisan 2009 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi.

KONFERANS PROGRAMI YAYINLANDI

 

— 24.02.2009

 

Genel Bilgiler

İnsanların bireysel veya toplumsal gereksinimleri ve beklentileri için yaptıkları her türlü etkinlik "iş" olarak tanımlanmaktadır. Bir işin yapılması sırasında işi yapacak olan kişinin fiziksel ve ruhsal yapısının sahip olduğu beceriler bütünü ile o işteki araç-gereçler ve çevre karşılıklı iki sistem olarak etkileşirler. İnsanın sağlıklı ve verimli çalışması, en iyiyi üretmesi ve ekonomik faaliyetlere en etkin şekilde katılabilmesi, bu ideal uyumun yakalanabilmesine bağlıdır.

Ergonomi, iş ile insan arasındaki uyumun sağlanması üzerine çalışan disiplinlerarası bir bilimdir. İnsanın değişken koşullar altında hangi zorlamalara maruz kaldığını ve özel yeteneklerini en iyi nasıl kullanabileceğini bulmak ve araştırmak ergonominin görevidir. Ergonomi bilimi yakın zamana kadar karşılıklı etkileşen bu iki sistemin uyumunu hedeflemekteydi. Günümüzde ise karmaşıklaşan üretim şekilleri karşısında insan-iş ilişkisini sadece fiziksel uyum boyutunda değerlendirmenin yeterli olmadığı fark edilmiştir. Bu yüzden son yıllarda ergonomi biliminin amaç ve kapsamı için yapılan tanımlamalarda güvenlik, sağlık, konfor, performans, motivasyon, verimlilik terimleri yanında "insan yaşam kalitesini ve refahını artırmayı amaçlama" gibi insan odaklılığı öne çıkaran yeni ifadeler yer almaya başlamıştır. Ayrıca ergonomi, hem işverenlere hem de çalışanlara katkılar sağlamaktadır. Ergonomi işverenler açısından, işe daha az devamsızlığı, iş ortamından daha az şikâyeti, artan çalışan sorumluluğunu, artan verimlilik ve performans gelişimini ve bunlardan kaynaklanan maliyet düşüşlerini ifade ederken, çalışanlar için özdeğerin gelişimi, kişisel sağlık ve iş yaşamının kalitesinin artması demektir.

Konferanslarımızın amacı; sanayileşen ve üreten bir toplum için, üretimdeki insanın çalışma şartlarını geliştirmeye yönelik disiplinler arası çalışmayı gerektiren ergonomi konusuna verilen önemin artmasını sağlamak, gerek bilimsel çalışma gerekse uygulama noktalarında Endüstri ve İşletme Mühendisleri‘nin önemli katkılarını ve katkı koyabilecekleri noktaları oortaya koymak ve paylaşmaktır. Etkinliğimizde, Ergonomi konusundaki yeni eğilimleri vurgulayan Fiziksel, Bilişsel ve Organizasyonel Ergonomi konuları; bildiriler, atölye çalışmaları, seminerler, paneller, kurslar, deneyim paylaşımları, söyleşiler vb. sunum yöntemleriyle katılımcılarla paylaşılacaktır.

TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ - İZMİR
www.mmotepekule.org

Konferans Sekretaryası

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Tepekule İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat: M2 Bayraklı - İzmir

Tel: 0 232 444 8 666 / 170
Faks: 0 232 486 20 60 / 0 232 462 43 77


 
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI - 3. KAIZEN PAYLAŞIMLARI
V. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI / 10-11 NİSAN 2009
IV. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI
III. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI
II. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI
I. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BAHAR KONFERANSLARI

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri