ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1989 - PROGRAM

- Açılış Konuşmaları
İsmet R. ÇEBİ - MMO Başkanı
Teoman ALPTÜRK -TMMOB Başkanı

- Konuk Konuşmacılar
Erdal İNÖNÜ - SHP Genel Başkanı
Şükrü YÜRÜR - Sanayi Bakanı
Mehmet GÖKHAN - DYP Milletvekili
Oğuzhan ASİLTÜRK - RP Milletvekili
Ferit İLSEVER Sosyalist Parti Genel Başkanı

I. OTURUM
- Bilim, Araştırma ve Geliştirme Politikaları
Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. Kemal KAFALI
- Teknolojik Bağımlılık ve Yaratıcı Mühendislik Eğitiminin Gerekliliği
Doç. Dr. H. Rıfat ALPAY - Uludağ Üniversitesi
- Sanayileşmeyi Hızlandıracak Eğitim, Bilim ve Araştırma Politikaları
Prof. Dr. Güngör BAŞER - Ege Üniversitesi
- Araştırma, Geliştirme Çalışmaları ve Nesnel Koşullar
Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR - MPM
- Endüstriyel Gelişmede Bilimsel Araştırmanın Rolü
Prof. Dr. Uğur ERSOY - ODTÜ
Bilim ve Teknolojinin Yeni Malzemeleri
Dr. Kemal GÜLEÇ - DPT
- Refah Düzeyi ve Araştırma Geliştirme Politikaları
Prof. Dr. Mehmet O. KICIMAN - TAİ
- Bilim ve Teknoloji ile Kalkınma
Prof. Dr. N. Kemal PAK Bilkent Üniversitesi-ODTÜ

PANEL
- Üniversite - Sanayi İşbirliği
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Yakup KEPENEK
- Panelistler:
Teoman ALPTÜRK - TMMOB
Prof. Dr. A. Talha DİNİBÜTÜN - İTÜ
Dr. Recep GÖRÜR - ELSİS
Ali Ekber GÜVENÇ - BASIN-İŞ
Ali İhsan İLKBAHAR - OSD
Prof. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU - ODTÜ

III. OTURUM
- Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Sanayideki Uygulamaları
Oturum Başkanı: Tunç KOMAN
- Bilişim Etkinliklerinde Kurumlaşma
Doç. Dr. Semih BİLGEN - ODTÜ
- Sanayileşme ve Ötesi
Yurdakul CEYHUN - TELETAŞ
Selim SARPER - TELETAŞ
- İmalat Teknolojisindeki Gelişmeler ve Mühendislik Sanayileri
Dr. Erol TAYMAZ - Industriens Utredningsinstitut İSVEÇ
- Genel Amaçlı Bilgisayarların Sanayide Otomasyona Uygulanması
Hakan UYGUN - ORTAŞ A.Ş.
Y. Murat ERTEN - ORTAŞ A.Ş.

IV. OTURUM
- Teknoloji Üretiminin Belirleyicileri ve Gelişme Perspektifleri
Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. Ömer ANLAĞAN
- Teknolojik Yenilikleri Belirleyen Etmenler
Doç. Dr. Tülay ARIN - İstanbul Üniversitesi
- 21. Yüzyıl Sanayi Dokusunda Yeni Bir Yapılanmaya Doğru III. Uluslar arası İşbölümü
Doç. Dr. Arif ESİN - Mimar Sinan Üniversitesi İSTANBUL
- Bilimsel Teknolojik Devrim Koşullarında Ekonomik Gelişme ve Türkiye
Yusuf IŞIK - ESDA
- Tasarım - Teknoloji - Sanayileşme
Prof. Dr. Çelik KURDOĞLU - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
- Elektro - Ekonominin Parası
Prof. Dr. Ergun TÜRKCAN - Gazi Üniversitesi

AÇIK OTURUM
- Siyasi Partiler ve Sanayileşme Politikaları
Oturum Başkanı (Chair): Teoman ALPTÜRK
Konuşmacılar:
Yalçın KOCAK - ANAP Sakarya Milletvekili
Yusuf Ata ARIAK - SHP Kamu Yönetimi ve Yürütme Komisyonu Üyesi
Sinasi ALTINEL - DYP Zonguldak Milletvekili
Oğuzhan ASİLTÜRK - RP Genel Sekreteri
Necmi ÇİFTÇİ - DSP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın BÜYÜKDAĞLI- SP Genel Sekreteri

V. OTURUM - Türkiye Sanayiinde Enerji Sektörü -Nükleer ve Jeotermal-
Oturum Başkanı: Bülent DAMAR
- Türkiye‘de Jeotermal Enerjinin Değerlendirilmesi
İsmail DOKUZ - MTA
- Nükleer Santral Teknoloji Transferi
Doğan ÖNEK - TAEK
- Türkiye‘de Nükleer Enerji
Prof. Dr. Atilla ÖZMEN - TAEK

VI. OTURUM
- Bölgesel Kalkınma ve Çevre Sorunları
Oturum Başkanı (Chair): Aydan Bulca ERİM
- GAP: Bölge Kalkınması İçin Enerji
Dr. Ömer KULELİ - ASEA Brown Boveri
Dr. Ali CULFAZ - ODTÜ
- GAP Entegre Bölge Kalkınma Planlaması Örneği
Doç. Dr. Mahmut SERT - TÜBİTAK-Gebze
- Sürekli ve Dengeli Kalkınma Amacıyla Çevresel Etkiler Çerçevesinde Sanayi Gelişiminin Yönlendirilmesi
Melih AKALIN - Çevre Genel Müdürlüğü
Mustafa YILDIRIM - Çevre Genel Müdürlüğü
- Çevre, Teknoloji ve İktisat
Dr. Aslan SONAT - Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

VII. OTURUM
- Bilimsel ve Teknoloji Gelişmelerin Toplumsal Boyutları
Oturum Başkanı: Dr. Hıfzı TOPUZ
- Teknolojik Gelişme, Enformasyon Teknolojisi, Esnek Üretim ve Uzmanlaşma
Teoman GÜLSEVER - İstanbul Üniversitesi
- Completion of the European Single Market: Ist Effect on Employment and Labour With Special Reference to Internal and Extemal Migration
- Avrupa Tek Pazarı Çerçevesinde Teknolojik Gelişmelerin İstihdama Etkileri ve Göçmen İşçi Sorunu
Elman HÖNEKOPP - Intitute of Labour Market Studies,
- Teknolojik Gelişmeler ve Sosyal, Siyasal Düşünceler
Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Raşit KAYA - ODTÜ
- Yeni Teknolojinin Ürünü: Emek Sürecinde Niteliksizleşme
Kuvvet LORDOĞLU - Dokuz Eylül Üniversitesi
- Bir Büyük Sırçaram: İletişim Teknolojileri ve İki Büyük İddia "İletişim Devrimi" ile "Bilgi Toplumu"
Yrd. Doç. Dr. Aydın UĞUR - Ankara Üniversitesi

VIII. OTURUM
- Türkiye Sanayiinde Sektör İncelemesi - Seramik, Tekstil
Oturum Başkanı: (Chair): Prof. Dr. Erhan KIRTAY
- Seramik Sağlık Gereçleri Sanayiimizin Yapısı ve Gelişimi
Yüksel GÜNER - Eczacıbaşı
- Bursa Tekstil Sektörü: Yoğunlaşma ve Verimlilik Çerçevesinde Piyasa Yapısı
Doç. Dr. Güzin ERLAT - ODTÜ
- Türkiye‘de Tekstil Teknolojisi Seçiminde Strateji Ne Olmalıdır?
Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU - Ege Üniversitesi

IX. OTURUM
- Türkiye Sanayiinin AT Karşısında Konumu Otomotiv - Demir - Çelik
Oturum Başkanı (Chair): Atilla CANDIR
- AT Tek Pazara Yönelirken Türk Binek Otomobil Üretiminin Bugünü ve Gelecekteki Durumu - Bir Karşılaştırma
Dr. N. Lerzan ÖZKALE - İTÜ
- AT Entegrasyonunda Demir - Çelik Sanayii
Doç. Dr. Canan BALKIR - Dokuz Eylül Üniversitesi
Ataman ILGAZ - METAŞ
- Türkiye‘de ve Dünyada Demir- Çelik Üretimi
Süleyman ÇINARER - DTÇİ
Fatih DULKAN - TDÇİ
Yusuf Ziya AKSOY - TDÇİ

X. OTURUM
- AT ve Teknolojik Gelişmeler
Oturum Başkanı: Bilge CANKOREL
- 1992 Tek Pazar Hedefi Doğrultusunda Avrupa Topluluğu Üye Davetlerinin Ekonomik Entegrasyon Çalışmaları ve Standardizasyon Sorunu
M. Can BAYDAROL - İKV
- Standardizasyonun Ekonomik Açıdan Önemi Ançtan TÖNÜK - TSE
- İnformation Society and the European Community
Dr. J. Le Quement - Avrupa Topluluğu Komisyonu
- Avrupa Ortak Savunma Sanayi ve Türkiye
Doç. Dr. Cemil ARIKAN - ROKETSAN
Dr. Yavuz AKA - ROKETSAN
- Yerli Silah Sanayiinin Kurulmasının Ekonomiye Olası Etkileri
Yrd. Dç. Dr. G. Güllük ŞENESEN - İTÜ

PANEL
- Savunma Sanayi
Panel Yöneticisi. Dr. Haluk GERGER
Panelistler (Participants):
Doç. Dr. Birol ALTAN - SAGEB
Kenan DURUKAN - HARB-İŞ
Adnan İĞNEBEKÇİLİ - MKE
Mahmut KARADENİZ - ASELSAN
Prof. Dr. Mehmet O. KICIMAN - TAI
Em. Tümgeneral Sedat TOKGÖZ - Gama Elektronik

PANEL
- Yönetim Teknolojileri - Geleceğin Fabrikası
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. İmdat KARA
Panelistler:
Hamdi AKFIRAT - Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer BENLİ - Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Nesim ERKİP - ODTÜ
Prof. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU - ODTÜ
Prof. Dr. Ataç SOYSAL - İTÜ
Prof. Dr. Gündüz ULUSOY - Boğaziçi Üniversitesi

XI. OTURUM
- Türkiye Sanayiinin Gelişimi
Oturum Başkanı: Tamer ATAUZ
- Türkiye‘de Sanayiinin Yapısı ve Gelişimi
Zafer GEÇİM - SAGEB
- Türkiye‘de Yatırım Alanlarına Yönelik Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Üretiminde Bugünkü Durum
Aykut GÖKER
- Türkiye‘de Sanayileşmenin Bölgesel Yapısı
Prof. Dr. Ümit ŞENESEN - İTÜ
- Türkiye Sanayisinde Küçük Üretim
Dr. Gürel TÜZÜN - Dr. Sezgin TÜZÜN
- Teknoloji Ödülleri
M. Yavuz ZEYTİNOĞLU - Eskişehir Sanayi Odası

XII. OTURUM
- Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Sanayileşen Ülkeler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem ALPAR
- Tek Pazarın Eşiğinde Şirket Birleşmeleri, İspanya ve Türkiye
Yasemin ÇONGAR - Cumhuriyet Gazetesi
Cem SEY - Gazeteci- BATI BERLİN
- İleri Teknolojilerin Gelişmekte Olan Ülkelere Girişinde UNIDO‘nun Rolü
Kamal HUSSEIN - UNIDO
Melih TÖRELİ - UNIDO
- Industrialisation Strategies and the Stati in NICs.
- Yeni Sanayileşmekte Olan Ülkelerde Sanayileşme Stratejileri ve Devlet
Dr. Fred NIXSON - Üniversity of Manchester İNGİLTERE

XIII.OTURUM
- Türkiye Sanayiinin Geleceği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
- 2000‘li Yıllarda Sanayimizin Hedefleri
İshak ALATON - ALARKO
- Yeni Sanayileşen Ülkelerde ve Türkiye‘de İhracat, Sanayileşme ve Teknoloji
Doç. Dr. Muhteşem KAYNAK - Gazi Üniversitesi
- Sanayileşme Politikaları ve Türkiye Sanayinin Geleceği
Prof. Dr. Yakup KEPENEK
- Türkiye‘de 1980 Sonrası Ekonomik Politikalar, Sanayileşme Etkileşimi ve Sanayinin Yeniden Yapılanma Gerekleri
Doç. Dr. Fikret ŞENSES - ODTÜ
Doç. Dr. Arman KIRIM - ODTÜ
- Teknoloji: Dünya ve Türkiye
Prof. Dr. Tolga YARMAN - BİLTES
Doç. Dr. B.Sıddık YARMAN - STFA-Savronik AŞ
Dr. Farik A. YARMAN - STFA-Savronik AŞ

AÇIK OTURUM
- Türkiye Sanayiinin Geleceği
Oturum Başkanı: İsmet Rıza ÇEBİ
Konuşmacılar (Participants):
Prof. Dr. Taner BERKSOY - Marmara Üniversitesi
Haluk CEYHAN - IKV
Yılmaz KUŞKAY - Erzurum Sanayi Odası
Doç. Dr. Oktar TÜREL - ODTÜ
M. Yavuz ZEYTİNOĞLU - Eskişehir Sanayi Odası
- Türkiye‘de Doğalgaz Uygulamalarına Eleştirel Bakış
Mustafa ARAL
- Avrupa Tek Pazarının Gerçekleşmesi : İstihdam ve İş Gücü Özellikle de İç ve Dış Göç Etkileri
Elmar HÖNEKOPP

 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2011
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2005
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2003
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2001
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1999
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1997
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1995
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1993
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1991
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1989
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1987
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1976
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1974
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1972
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1964
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1962
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009’A DOĞRU KRİZ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN DURUMU SEMPOZYUMU
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri