ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1991 - PROGRAM

- Dünya Ekonomisinde ve Sanayiinde Gelişmeler: Genel Bir Bakış

Prof.Dr. Bilsay KURUÇ

- Teknoloji Üretiminin Çağdaş Özellikleri ve Teknoloji Üretiminde Devletin Rolü

Prof.Dr.Cevdet ERDOST

- "Şu Teknoloji" Dediğimiz Sosyolojik Hayalet

Yrd.Doç.Dr. Göktuğ MORÇÖL

- Malzeme Bilimlerinde Gelişmeler ve Modern Malzemelerin Ekonomideki Rolü

Prof.Dr. Şadi KARAGÖZ - Yahya KESKİN - Cengiz ORAL

- Sanayide Enerji Tasarrufu

Dr. Ömer KULELİ

- Yeni Sanayileşen Ülkelerin Sanayileşme Deneyimleri: İstihdam ve Gelir Dağılımı

Prof.Dr.Okan AKTAN

- Güney Kore Sanayileşme Deneyiminin Türkiye Açısından Bir Değerlendirmesi

Doç.Dr. Gökhan ÇAPOĞLU

- Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektronik Sanayii

Cahit GÜRKÖK

- Teknik Eğitim ve Ulusal AR-GE

Doç.Dr. Yurdakul CEYHUN

- Devlet-Üniversite-Endüstri-Araştırma-Geliştirme Ağı

Prof.Dr. Ömer SAATÇİOĞLU

- Ülkemizde Teknik Eğitim ve AR-GE Üzerine

Prof.Dr.Nevzat YILDIRIM

- Endüstriyel Enformasyon ve Türkiye

Oya GÜRDAL

- Savunma Sanayiinde AR-GE‘ nin Önemi ve Türkiye‘ deki Gelişmeler

Kemal BÜYÜKMIHÇI

- Çevre ve Sanayileşme İlişkileri

Prof.Dr.Aysen MÜEZZİNOĞLU

- Türkiye‘ de Endüstriyel Atık Su Arıtımı, Kontrol ve Denetleme Yöntemleri

Prof.Dr. Füsun ŞENGÜL

- Metroloji ve Ulusal Kalibrasyon Ağı

Ali EREN

- Kalite Sağlama Sistemleri ve Ulusal Kalibrasyon Ağı Gereği

Serdar TAN - Macit KARABAY

- Sanayide Kaliteyi Geliştirici Bir Yönetim Aracı-Kalite Maliyetleri

Bahadır AKIN

- Uluslararası Kalite Sistemleri Standartları Serisi (İSO-900 Serisi) Uygulamaları ve Bunların Geliştirilmesi Konusunda Yapılan Son Çalışmalar

Ünal ÖZDEMİR

- Savunma Sanayiinde Kalite Güvenirliliği ve Kalite Güvenliği Sistemleri Standartlar Uygulamalar-Gelişmeler ve Türkiye‘deki Çalışmalar

Ünal ÖZDEMİR

- AQAP ve Türkiye‘deki Gelişmeler

Reşat GENÇLER

- Teknolojik Değişimin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayide Etkisi

Atilla SÖĞÜT

- Dünyada ve Türkiye‘de Teknoparklar

Melih TÖRELİ

- Teknoloji-Yoğun Mallar Açısından Türk Sanayiinin Rekabet Gücü, Gelişme Stratejileri ve Politika Önerileri

Doç.Dr. Nurhan YENTÜRK

- Türkiye Sanayiinde Dışalıma Bağımlılığın Gelişmesi ve Kaynakları

Prof.Dr. Ümit ŞENESEN

Suat KÜÇÜKÇİFTÇİ

- İhracat ve Endüstriyel Yoğunlaşma Arasındaki İlişkinin İmalat Sanayiinde Seçilmiş Bazı Sektörler Açısından İncelenmesi

Doç.Dr. Güzin ERLAT

- Türk Sanayii‘nin AT Karşısındaki Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Öneriler

Yrd.Doç.Dr.N.Lerzan ÖZKALE

- Ulusal Bir Bilgi Sistemi Kapsamında Türkiye Sanayi İstatistikleri

Prof.Dr.Orhan GÜVENEN

- Türkiye Uzun Vadeli Sanayi ve Enerji Strateji İlişkileri Üzerine Bir Çalışma

Dr. Tamer KEÇECİOĞLU - Hüseyin-GÜNERHAN

- Gelişen Ülkelerde Sanayileşme Politikalarını Etkileyen Mali ve Ekonomik Faktörler

Okan ÜÇER

 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2011
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2005
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2003
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2001
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1999
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1997
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1995
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1993
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1991
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1989
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1987
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1976
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1974
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1972
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1964
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1962
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009’A DOĞRU KRİZ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN DURUMU SEMPOZYUMU
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri