ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1997 - PROGRAM

- Açılış Konuşmaları
Mehmet SOĞANCI TMMOB - Makina Mühendisleri Odası Başkanı
Yavuz ÖNEN - TMMOB Başkanı

- Sunuş Konuşması
Kaya GÜVENÇ - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

- Konuk Konuşmacıları
Süleyman DEMİREL - Cumhurbaşkanı
Hilmi DEVELİ - Denizli Milletvekili
Hayati KORKMAZ - Bursa Milletvekili
Ali Rahmi BEYRELİ - Bursa Milletvekili

I. OTURUM: "Anadolu Sanayisi Araştırma Raporunun Sunulması"
Doç. Dr. Sevil KİŞOĞLU
Dr. Ahmet Haşim KÖSE
Dr. Ahmet ÖNCÜ
Dr. Gülşen E. ÇAKAR
- Tartışmalar

II. OTURUM: "Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Sanayileşmenin Yeni Boyutları"
- Oturum Açış Konuşması
Prof. Dr. Erdoğan SORAL
- Sanayileşme ile Kalkınma Özdeş midir? Az Gelişmişliğin Yeni Biçimleri
Doç. Dr. Haldun GÜLALP
- Küreselleşme: Değişen Ne?
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKAY
- Teknoloji, Rekabetçilik ve Kalkınma
Doç. Dr. Cem SOMEL
- Küreselleşme ve Yarışan Yerellikler!
Prof. Dr. Melih ERSOY, Öğr. Gör. H. Tarık ŞENGÜL
- Tartışmalar

III. OTURUM : "Devlet ve Sınıfların Yeniden Yapılanması" - Türkiye‘de Kamu Sektörünün Yeniden Yapılanması
Doç. Dr. Oktar TÜREL
- Sermayenin Yeniden Yapılanması
Dr. Galip YALMAN
- Neo-Liberal Küreşelleşme Sürecinde Türkiye‘de Birikim Süreci ve Değişen Sermaye İçi Bileşenler: 1980 Sonrası İçin Bir Çerçeve Denemesi
Yrd. Doç. Dr. Fuat ERCAN
- Devletin Yeniden Yapılanması
Dr. Sungur SAVRAN
- İşçi Sınıfının Yeniden Yapılanması
Doç. Dr. Tülin ÖNGEN
- Tartışmalar

IV. OTURUM: "Toplumsal Değişim Sürecinde İstihdam ve İşgücü Eğilimleri"
- Oturum Açış Konuşması
Prof. Dr. Yakup KEPENEK
- Türkiye‘de Demografik Değişim ve İstihdam Üzerindeki Olası Etkileri
Doç. Dr. Murat GÜVENÇ
- Anadolu Sanayisinde Toplumsal Boyut
Prof. Dr. Sencer AYATA
- Üretim Organizasyon Biçimi Olarak Anadolu Kaplanları ve Dünyadaki Benzerleri
Doç. Dr. Hacer ANSAL
- Esnek İşgücü Piyasaları, ‘Anadolu Kaplanları‘ ve Sendikalaşma
Prof. Dr. Oğuz OYAN, Yrd. Doç. Dr. Aziz KONUKMAN - Tartışmalar

V. OTURUM: "Sanayi ve Teknoloji Stratejisi İçin İpuçları"
- Niçin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası
Aykut GÖKER
- Bilim ve Teknoloji Stratejik Planları
Prof. Dr. Metin DURGUT
- Avrupa Birliği‘nin Enformasyon Toplumu Yaklaşımı ve Sanayi Politikaları
Doç. Dr. Haluk GERA Y
- Enformasyon Teknolojisi: Değişimi Zorlayan Güç-Üretim Teknolojisi
Üretmede ABD ve İnternet Örneği
Haluk ZONTUL
- Tartışmalar

 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2011
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2005
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2003
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2001
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1999
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1997
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1995
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1993
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1991
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1989
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1987
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1976
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1974
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1972
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1964
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1962
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009’A DOĞRU KRİZ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN DURUMU SEMPOZYUMU
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri