ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2003 - SUNUŞ

Geleneksel hale gelen ve her iki yılda bir TMMOB adına düzenlenen Sanayi Kongresi 2003‘ün başlığı "Küreselleşme ve AB Süreçlerinin Ülke Sanayii ve Mühendislerine Etkileri" Olarak belirlenmiştir.

TMMOB Sanayi Kongresi 2001‘de "Küreselleşme ve Sanayileşme" başlığı altında ülkemiz sanayisinin küreselleşme sürecindeki durumu irdelenerek çözümler önerilmişti.

Küreselleşme olgusu son on yıldan bu yana özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini, sanayisini ve çalışanları büyük çapta etkilemekte, giderek sıklaşan aralıklarla devam eden ekonomik krizler toplumsal ve politik dengeleri bozmakta, gelir dağılımı kitleler aleyhine açılmakta, refah düşmekte ve sanayi yatırımları azalmaktadır. Bu nedenle işsizlik büyük boyutlara ulaşmakta, mühendisler de bundan pay almaktadır.

Küreselleşme; emperyalist ülke ve tekellerin, kapitalizmin daha büyük sermaye ve pazarlara duyduğu ihtiyaçla, aşırı kâra dayalı birikimini arttırmak için ülkedeki tüm artı değer ve zenginliklere el koymakta, bunları tasfiye ederek dünya genelinde daha geniş ölçeklerde hakim olma anlayışını sürdürmektedir.

Üretim ekonomisi yerine rant ekonomisini öne çıkaranlar, taşeronlaştırmayla, sendikasızlaştırmayla, uluslar arası tahkim yoluyla, IMF / Dünya Bankası paketleriyle, özelleştirmelerle, toplumsal yaşamı, ülkenin sanayisini ve geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Meslek alanlarında bilimi, tekniği ve teknolojiyi izleyen, yorumlayan ve ülke çapında geliştirmeyi amaçlayan örgütümüz, geçmiş Sanayi Kongrelerinden taşıdığı bilgi ve deneyimiyle konuyu bir kez daha vurguluyor.

Bu nedenle ;

Bağımsız, Demokratik ve Sanayileşmiş bir Türkiye için, Toplumun tüm kesimlerini TMMOB Sanayi Kongresi 2003‘e katılıma ve katkı sunmaya çağırıyoruz.

 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2011
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2005
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2003
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2001
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1999
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1997
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1995
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1993
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1991
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1989
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1987
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1976
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1974
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1972
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1964
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1962
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009’A DOĞRU KRİZ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN DURUMU SEMPOZYUMU
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri