ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 VII. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI - AMAÇ

AMAÇ

Endüstri/İşletme Mühendisliğinin geçmişte yapmış olduğu çalışmalar bilimsel temelini evrimleşmekten almıştır. Mesleğin geleceğe ait açılımlarının sağlanması ve toplumun ekonomik kalkınmasına alt yapı oluşturacak doğru işlere yönelimlerin artırılması, Endüstri/İşletme Mühendisliğinin çalışma alanlarındaki faaliyetleri ile gerçekleşecektir.

Endüstri/İşletme Mühendisleri; teknolojide ortaya çıkan değişikliklerle birlikte sanayi ve hizmet alanlarında sürekli gelişmeyi sağlamakta ve verimliliği artırmaktadırlar. Endüstri/İşletme Mühendisleri üretim/hizmetin optimizasyonu ile ekonomik gelişmeyi sağlarken diğer yandan da zaman ve kalite gibi konularda yaptıkları iyileştirmeler ile paydaşlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirme çabası içindedirler.

Endüstri/İşletme Mühendisliğinin bugünkü çalışma alanlarının gelecekte nasıl bir gelişme izleyeceği, yapılan çalışmalar ve uygulanan çözüm yöntemlerindeki gelişmelerin üzerine söylenecek çok söz var. Aynı zamanda bu gelişmelerin insan ve toplum yaşamına olan etkisinin genel ve mühendislik etiği çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler, mühendislik alanları içerisinde Endüstri/İşletme Mühendisliğinin yerinin belirlenmesi ve saygınlık kazanması açısından önemli kazanımlar olacaktır.

MMO içinde örgütlenme çalışmalarını sürdüren Endüstri/İşletme Mühendisleri tarafından iki yılda bir yapılmakta olan Kurultay‘ın ana teması "Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumluluk Açısından Endüstri/İşletme Mühendisliğinin Yarını" olarak belirlenmesi değişim ve gelişimi tasvir eden, planlayan ve uygulamalara dönüştüren mühendislik alanlarında çalışanların kendi yetkinlik alanlarına sahip çıkması ve yenilerini katması kurultayın bir eksenini oluşturmakta ve Endüstri/İşletme Mühendisliği geleceği açısından oldukça önemlidir. Kurultayda tartışılacak yeni çalışma alanları kadar, mühendislik uygulamalarının toplumsal yarara hizmet ettiği ve topluma olan sorumluluk bilincini, aynı zamanda örgütlülüğünü de tartışmak kurultayın ana iki ana başlıktan birisini oluşturmaktadır.

Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi konusundaki MMO tarafından hazırlanan Mühendis Yetkilendirme Yönetmelikleri 21 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir. Stratejik Planlama alanında MMO Şubelerinde eğitimler düzenlenerek Endüstri ve İşletme Mühendislerinin yetkilendirilmesi sağlanmaktadır. Yatırım Hizmetleri Yönetimi alanında ise eğitimlere yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Çok yeni olan bu yetkilendirme alanlarında birçok sorunun yaşanması doğaldır. Bu nedenle Kurultayda tartışılacak konularından birisi kazanılan hakların kullanımı olacaktır. Bu çerçevede yeni yetkilendirilme alanlarımızın tespit edilmesi, gerekçelendirilmesi, meslek açısından yeni kazanımlara dönüştürülmesi ve gelecekte hangi alanlara yöneleceğimiz diğer bir başlığı oluşturacaktır.

Yedinci kez gerçekleştirilecek olan Kurultayda, ülkemizdeki tüm Endüstri ve İşletme Mühendisleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği öğrencilerinin katkı ve katılımını sağlamak, öncelikli amacı oluşturmaktadır. Meslek ve meslektaş sorunlarımızın tartışılması ile ülkemizin gelişmiş ve çağdaş bir ülke olması hedefine ulaşmasında bu kurultayın katkı sağlayacağı umudunu taşımaktayız.

 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
XI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
X. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
IX. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VIII. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VII. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
V. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
IV. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
III.ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
II.ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri