ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 III.ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

TARİH: 19.10.2001 - 20.10.2001
YER: KESİNLEŞMEDİ

Genel Bilgiler

SONUÇ BİLDİRGESİ

Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şubesi Sekreteryalığında 19-20 Ekim 2001 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli Salonunda gerçekleştirilen Kurultayda; sunulan Bildiriler ile yapılan panelde ortaya çıkan görüş ve öneriler sonucu hazırlanan Sonuç Bildirgesi kamuoyuna duyurulmaktadır.

Yaşanan teknolojik gelişmeler Endüstri-İşletme Mühendisliğini dünyada ve ülkemizde son yıllarda en çok konuşulan meslek disiplini haline getirmektedir.

Farklı mühendislik disiplinleri ve sosyal bilimcilerle bir arada çalışma zorunda olan ve farklı disiplinlerden insanlarla sürekli temas halinde olan Endüstri Mühendisliği, o disiplinlerin özelliklerini kavramak ve yeni perspektife sahip olmak için bütünü görmek durumundadır.

Mühendislerin çok yönlü yaklaşımlarını bir sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirerek toplumun hizmetine sunabilmesi için kendi içerisindeki birliktelikleri ancak topluma ve dünyaya bakışın netleştirilmesiyle mümkündür.

Endüstri-İşletme Mühendisleri ; toplumdan ve insan emeğinden yana politikaların hayata geçirilmesi yönünde, diğer mühendislik disiplinleriyle birlikteliğinden ve örgütlenmesinden hareketle; özelleştirme, sanayileşme, üretim, verimlilik, çevre vb konulardaki görüşlerini netleştirmelidirler.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin toplumsal sorumluluğu; yöneticilerini, kendi çıkarları için değil toplumun çıkarları doğrultusunda yönlendirmek; doğru bilgi ve değerleri öne çıkararak insana ve topluma saygılı olmayı benimsemek; bu yönde sorumluluk almak, bunu insanlık ve toplumdan yana kullanmak olmalıdır.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin kendilerini bu güne kadar nasıl ifade ettikleriyle dünü, nerelerde istihdam edildikleri, iş yaşamına koydukları katkılarıyla bugünü, dünyadaki gelişmeleri izleyerek yarının hazırlanması, çerçevesinde dününü, bugününü ve yarınını değerlendirerek ülke sorunlarına bakışını ortaya koymak için bu Kurultayda; "Endüstri-İşletme Mühendisliğinin Dünü, Bugünü, Yarını" ana tema olarak ele alınmıştır.

Bu amaçla;

Uluslararası kriterler bağlamında, ulusal meslek standartlarının, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesini sağlayacak özerk bir kurum oluşturulmalıdır.

Mühendislik ve diğer meslek alanlarına yönelik yetkilendirme ve eş kredilendirme (akreditasyon) işlemlerinin üniversiteler, Meslek Odaları, ilgili sendikalar, ilgili dernekler ve temsilcilerinin oluşturduğu özerk bir kuruluş tarafından yapılması sağlanmalıdır.

Endüstri-İşletme Mühendisliğinin uzmanlık alanları belirlenerek;

Meslek içi Eğitimler için gerekli olan altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır.

Mesleğin gerek öğrenciler ve gerekse toplum düzeyinde doğru ve etkin bir şekilde tanıtımı için gereken çalışmalar hızlandırılmalıdır.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin kendi meslek alanlarıyla ilgili sorunlarının tespiti, meslek dalı üyelerinin geliştirilmesi, düzeylerinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunması için Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) ve Meslek Dalı Komisyonlarının (MDK) işlevsel hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin örgütlenmesinin ve teknolojik gelişmelerin takip edildiği "Endüstri Mühendisliği Dergisi" periyodiğinin bu misyonunu yerine getirebilmesi için periyodunda çıkarılması ve bunun altyapısının güçlendirilmesi için gerekli çalışmalara hız verilmelidir.

Meslek etiğinin benimsenip yaygınlaştırılması için stratejiler, planlar, programlar geliştirerek uygulamaya geçirilmelidir.

Politik ve benzeri nedenlerle eğitim ve öğretim altyapısı hazırlanmadan açılmış olan bölümlerin meslek üzerinde yarattığı tahribatların önlenebilmesi için eğitim ve öğretim standartları tanımlanmalı ve mevcut bölümler bu standartlara uygun hale dönüştürülmelidir.

Endüstri-İşletme Mühendisleri arasında iletişimin sağlanması ve geliştirilmesi yönünde, günümüz hızlı iletişim araçlarının (e-mail ve web sayfası düzenlenmesi) kullanımına yönelik örgütsel düzeyde alt yapının hazırlanması sağlanmalıdır.


 
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
XI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
X. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
IX. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VIII. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VII. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
V. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
IV. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
III.ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
II.ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri