ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 IV. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

TARİH: 12.12.2003 - 13.12.2003
YER: DENİZLİ

Genel Bilgiler

SONUÇ BİLDİRGESİ

Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şubemiz sekreteryalığında, 12-13 Aralık 2003‘de Denizli Kongre ve Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilen IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı‘na 500‘e yakın kişi katılmıştır. Kurultay boyunca Kalite Yönetimi, Mesleki Profil 1 ve 2, EİM Uygulamaları, Proje Yönetimi, EİM Eğitimi, Üretim Yönetimi 1 ve 2 başlıklarında 8 ayrı oturumda 28 bildiri sunulmuştur. Ve yine kurultay‘da EİM için çalışma alanları ve çalışma koşulları ile EİM‘lerin gelecekte alacağı roller başlıklı 2 panel gerçekleştirilmiştir.

Sunulan bildiriler ve yapılan panellerde ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda oluşturulan aşağıdaki sonuçların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

Diğer mühendislik disiplinleri özel alanlara (ürün ve/veya proses) yönelik çalışmalar yaparken endüstri mühendisleri tanımı gereği geniş ve çeşitli iş alanlarına hizmet verme durumundadır. Çağdaş, demokratik, ekonomik ve sosyal anlamda gelişen bir Türkiye için EİM‘lerin de önemli toplumsal sorumlulukları vardır. Endüstri-İşletme Mühendislerinin toplumsal sorumluluğu, yöneticilerini, kendi çıkarları için değil toplumun çıkarları doğrultusunda yönlendirmek, doğru bilgi ve değerleri öne çıkararak insana ve topluma saygılı olmayı benimsemek, bu yönde sorumluluk almak, mesleklerini insanlık ve toplumdan yana kullanmak olmalıdır.

Bu toplumsal sorumlulukları yerine getirebilmek için örgütlü olunması ve tartışma zeminlerinin yaratılması gerekmektedir.

Makina Mühendisleri Odası‘nda Meslek Dalı Komisyonları ve Meslek Dalı Ana Komisyonunda örgütlenmiş olan Endüstri-İşletme Mühendislerinin çalışmalarını daha da etkin olarak sürdürmesi zorunludur.

Yeni üyeler kazanmak ve mevcut üyelerin hak ve çıkarlarını savunarak etkin bir örgütlülüğü oluşturmak ve üyelerin alınan kararlar ve etkinliklerdeki katılımını artırmak için mevcut iletişim araçları geliştirilecektir.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin en büyük sorunu anlaşılamamak ve yetki tanımlarının açık olmamasıdır. Bu nedenle IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı yeni bir sürecin başlangıcı olmalıdır. Bu süreçte EİM MEDAK bünyesinde görevlendirilecek alt komisyon öncelikle EİM‘lerin yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyecek koordinasyon çalışmalarını yürütecektir. Çalışmaların V. EİM Kurultayı hedeflenerek gerçekleşmesi sağlanmalıdır. EİM Anketi, EİM-MEDAK çalışmaları ve IV. EİM Kurultayında sunulan bildiri, panel ve kurultaydaki tartışmaların sonucu olarak aşağıdaki uzmanlık ana başlıkları önerilmiştir.

1- Tasarım-Üretim ve Destek sistemlerinde planlama uzmanlığı,

2- Proje Yönetiminde Planlama Uzmanlığı,

3- İş Etüdü Uzmanlığı,

4- İş/Süreç Analizi Uzmanlığı

5- Kalite Yönetimi Sistemi, Tasarımı ve Denetim Uzmanlığı

6- Ergonomi Uzmanlığı

7- Maliyet Analiz ve Kontrol Uzmanlığı

EİM‘lerin yetki ve sorumlulukları başarıyla yerine getirebilmeleri için temel mesleki bilgilerin tüm üniversitelerin EİM bölümlerinde verilmesi gereklidir.

Sürekli değişim, yenileşme ve gelişimin yaşandığı günümüzde EİM‘lerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu meslek içi eğitimlerle gerçekleşir. Odamız bünyesinde EİM-MEDAK aracılığıyla yine V. EİM kurultayı hedeflenerek meslek içi eğitimler için gerekli olan alt yapı çalışmaları tamamlanmalıdır.

Toplum kalitesinde, yani toplumun ekonomik gelişmişliği ve yayılımıyla EİM‘in rolü, verimlilik, planlamanın gerekliliği ve kalitenin yapana yansımasında kendini gösterir. Bireyin, kamunun ve özel girişimin yatırımlarının, doğruluk oranı arttığında, ürün ve hizmet kalitesi yükseldikçe toplumsal refah ta artacaktır.

Sonuç olarak üreten, sanayileşen, bağımsız ve demokratik bir Türkiye ortak sorunların çözümü için şarttır. Sorunların çözümü örgütlenmekten, birliktelikten ve meslek alanlarımızdaki çalışmaların toplumsal yarara dönüştürülmesinden geçmektedir.


 

Fotoğraf albümü

Bildiriler Kitabı KapağıGüncellenme Zamanı: 22.12.2008 13:13:40
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
XI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
X. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
IX. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VIII. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VII. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
VI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
V. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
IV. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
III.ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
II.ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri