ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ YAZI KURALLARI

Endüstri Mühendisliği Dergisi -Yazı Kuralları

 

Yazı Dili. Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanır. Duru bir dille yazılır.

Yazı Formatı. "Times New Roman" yazı karakteriyle, 11 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla ve kenarlarda 3 cm‘lik boşluk bırakılarak yazılır. Metin tek kolon halinde ve sözcükler bölünmeden yazılır. Satırlarda boşluk ayarı yapılmaz.

Başlık. Başlık özlü ve bilgi vericidir, formül ve kısaltma içermez. İki dilde, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır.

Yazar isimleri ve bilgileri. Yazar soyadları büyük harflerle yazılır. Adların altına yazarların çalıştığı kurumların adresi yazılır. Adres-yazar ilişkisi, yazar soyadının sonuna ve ilgili adresin önüne üst simge olarak koyulacak rakamla (sırasıyla "1", "2" gibi) belirtilir. Posta ve e-posta adresleri eksiksiz yazılır.

İletişim Yazarı. İletişim yazarının adı açıkça belirtilir.

Özet ve Anahtar Sözcükler. Çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçları, genel hatlarıyla anlatılarak bir özet hazırlanır. Özetin tek başına kullanılacağı ve indekslerde yer alacağı düşünülerek, çalışmanın özünü yansıtacak şekilde 50 ile 150 arasında sözcükle yazılmalıdır. Özet‘in altına en az üç en çok beş anahtar sözcük yazılır. Özet ve anahtar sözcükler, iki dilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır.

Tablo ve Eşitlikler. Tablolar, matematiksel ifadeler ve eşitlikler yazıda kullanılan sözcük-işlemci yazılımı ile yaratılır. Başka bir kaynaktan resim formatında kopyalanmaz. Resim formatında kopyalama işlemi zorunluysa, kaynak dosya basımdan önce dergiye iletilir.

Konu Başlıkları. Makale, Teknik Not ve Uygulama türü yazılarda konu ve bölüm başlıkları aşağıdaki formata göre numaralandırılır.

1. KONU BAŞLIĞI

(Açıklamalar. Başlık ortalanır, numaradan sonra nokta koyulur, sözcükler büyük harfle ve koyu yazılır.)

1.1 Alt Konu Başlığı

 (Açıklamalar. Başlık sola dayanır, sadece iki rakam arasına nokta koyulur, sözcükler büyük harfle başlar, koyu yazılır.)

1.1.1 Alt Alt Konu Başlığı

 (Açıklamalar. İkiden çok alt başlık kullanmaktan kaçınılır.)

·        Tablo ve Şekil Başlıkları. Tablolar ve şekiller ayrı sıra numaralarıyla işaretlenir. Başlıklar aşağıdaki formatlara uygun hazırlanır.

Tablo 1. Tablonun Başlığı

(Açıklamalar. Başlık sola dayanır ve tablonun üzerine yerleştirilir. Numaradan sonra nokta koyulur, sözcükler büyük harfle başlar.)

Şekil 1. Şeklin Başlığı

(Açıklamalar. Başlık sola dayanır ve şeklin altına yerleştirilir. Numaradan sonra nokta koyulur, sözcükler büyük harfle başlar.)

·        Sayı Formatı. Türkçe yazımda kesirli sayı ayracı olarak "," (virgül), binlik hane (üç sıfır) ayracı olarak "." (nokta) karakterleri kullanılır. Örnek: 2,23; 12.356,2

        İngilizce yazımda ise kesirli sayı ayracı olarak "." (nokta), binlik hane (üç sıfır) ayracı olarak "," (virgül) karakterleri kullanılır. Örnek: 2.23; 12,356.2

Beş veya daha fazla basamaklı sayılarda binlik hane ayracı kullanılır. Dört basamaklı sayılarda binlik ayracı kullanılmaz. Örnek: 4234 (dörtbinikiyüzotuzdört)

1 - 9 arası sayılar yazı ile 10 ve daha büyük sayılar rakamla yazılır.

·        Yüzdelik İşareti. Türkçe yazımda yüzde (%) işareti sayının önünde (Örnek: %15) İngilizce yazımda arkasında (Örnek: 15%) yer alır.

·        Matematiksel İfadeler. Matematiksel ifadelerde geçen tüm harf ve semboller yatık olarak (italik) yazılır. İfadede yer alan rakamlar ve noktalama işaretleri (parantez, iki nokta üst üste, eşitlik gibi) italik yazılmaz. Örnek: f(x1)=2x1+5

·        Yazım Kılavuzu ve Terimler. Türk Dil Kurumu‘nun Türkçe sözlüğü ve yazım kılavuzu (http://tdk.org.tr) teknik terimler için ise "Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Terimleri Sözlüğü" (Çetinkaya, 2007) esas alınabilir.

·        Atıflar (Göndermeler). Tek yazarlı eserler için yalnızca yazarın soyadı ve parantez içinde yayının yılı belirtilir. Örnek: Yılmaz (1997).

İki yazarlı eserler için yazarların soyadları "ve" bağlacı ile sırasıyla yazılır. Örnek: Yılmaz ve Kaya (2003).

Üç ve daha çok yazarlı eserler için birinci yazarın soyadı ve "vd." ifadesi kullanılır. Örnek: Yılmaz vd. (2001).

Bir cümle içinde aynı yazara ait farklı tarihlerde yayımlanmış birden çok eser için, soyadından sonra tarihler kronolojik sırada gösterilir. Bir yazarın aynı yıl içinde çıkmış birden çok eseri için yıldan sonra harf sırasıyla ayrım yapılır. Örnek: Kaya (1996a, 1996b, 1999). Eğer atıf parantez içinde yer alıyorsa yıl parantez içine alınmaz. Örnek: (Yılmaz vd., 2001; Kaya, 1997).

İnternet adresleri için de benzer bir yol izlenir. Örnek: Beckers ve Siermann (1995), Türkiye İstatistik Kurumu (2006).

·         Kaynaklar. Yazar soyadlarına göre alfabetik sırada yazılır. Dergi isimleri kısaltılmaz. Örnekler aşağıda verilmiştir.

Periyodik Yayınlar:

 

Fisher, M.L. 1981. "The Lagrangian Relaxation Method for Solving Integer Programming Problems", Management Science, 27(1), 1-18.

 

Archetti, C., Savelsbergh, M.W.P., Speranza, M.G. 2008. "To Split or not to Split: That is the question", Transportation Research Part E, basımda.

 

İçöz, O.C., Başer, H., Bulut, G., Altınel, İ.K. 2006. "Sınırlı Sığalı Yerleştirme-Paylaştırma Problemlerinin Eniyi Amaç Fonksiyon Değeri İçin bir Güven Aralığı Bulma Yöntemi", Endüstri Mühendisliği, 17(3), 31-40.

Kitap:

Porteus, E.L. 2002. Foundations of Stochastic Inventory Theory, Stanford University Press, Stanford, California.

 

Erkip, N., Köksalan, M., (derleyenler) 2002. Yöneylem Araştırması, Halim Doğrusöz‘e Armağan, ODTÜ, Ankara.

 

Song, J-H., Zipkin, P. 2003. "Supply Chain Operations: Assemble-to-Order Systems", Handbooks in Operations Research and Management Science Vol. 11: Supply Chain Management Design, Coordination and Operation, Hazırlayanlar: de Kok, T.G., Graves, S.C., Bölüm 11, 561-596.

 

Internet Adresleri:

Beckers, I., Siermann, C. 2005. "Over one third of jobholders are regularly working overtime", Web Magazine, Statistics Netherlands, http://www.cbs.nl/en-gb/menu/themas/arbeid-inkomen-sociale-zekerheid/arbeidsmarkt/publicaties/artikelen/2005-1749-wm.htm. Son erişim tarihi: 9 Mart 2006.

 

Beckers, I., Siermann, C. 2005. "Over one third of jobholders are regularly working overtime", Web Magazine, Statistics Netherlands, accessed at http://www.cbs.nl/en-gb/menu/themas/arbeid-inkomen-sociale-zekerheid/arbeidsmarkt/publicaties/artikelen/2005-1749-wm.htm as of March 9, 2006.

 

Türkiye İstatistik Kurumu 2006. İş Gücü Anketi Haziran 2006, http://www.turkstat.gov.tr. Son erişim tarihi:10 Haziran 2007.

 

Kaynaklar:

Çetinkaya, F.C. 2007. Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi Terimleri Sözlüğü, MMO Yayınları Yayın No: MMO/2007/426.

 

Dosyalar

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ YAZI KURALLARI (49 KB) (20.04.2010 11:27:59)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

YAYINLAR

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri