ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

12 Aralık 2018 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK
ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞIYOR PROJE YARIŞMASI VI SONUÇLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 18.05.2017  Güncellenme Zamanı: 22.06.2017 11:50:08  Yayınlayan Birim: ESKİŞEHİR ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 22.05.2017 09:43:05

Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje Yarışmasının altıncısı bu yıl Jüri Kurulu’nun 18 Mayıs 2017 tarihinde Şubemiz Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yarışmaya katılan ekiplerin proje sunuşlarını değerlendirmesiyle sonuçlandırıldı. Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje Yarışmasına katılan 5 projenin değerlendirmesini Bülent ATAK, Bekir ÖZKIR ve M. Elçin ŞENAYDIN’ dan oluşan juri kurulu yaptı.

Jüri Kurulu yarışmalara katılan projeleri; Projenin Yenilikçilik Derecesi, Ulusal ve/veya Ekonomiye Sağlayacağı Katkının Önemi, Raporun Yeterliliği, Sunumun Yeterliliği, Projenin Hayata Geçirilebilmesi kriterlerini göz önüne alarak değerlendirildi. Değerlendirme sonuçlarına göre "Endüstri Mühendisi Adayları Yarışıyor Proje Yarışması"`nda dereceye giren proje ekibi üyeleri mezun olduktan sonra 6 ay süre içerisinde Meslek İçi Eğitim Merkezimizin eğitimlerinden bir tanesine ücretsiz katılıma hakkı kazandı.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ADAYLARI YARIŞIYOR PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

SİPARİŞLERİ EN KARLI VE GECİKMESİZ ŞEKİLDE SIRALAMK İÇİN TAVLAMA BENZETİMİ VE ÇÖZÜCÜ TEMELLİ BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

Önerilen KDS geliştirilirken öncelikle bir veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan veri
tabanındaki veriler, karar destek sistemi aracılığıyla işletmenin hâlihazırda kullandığı veri
tabanından kolaylıkla çekilebilecek ve gerektiğinde güncellenebilecektir. KDS`nin sipariş
takip ve stok takip sayfalarına verilerin aktarımı otomatik yapılmaktadır. Ardından emniyet
stoku miktarı göz önünde bulundurularak "üret/stoktan karşıla" kararını verecek olan ara yüz
oluşturulmuştur. Belirlenen gün içerisinde karı en büyükleyecek ve işlerin toplam gecikmesini
en küçükleyecek sipariş sırasının belirlenmesi için ise sıra bağımlı tek makine çizelgeleme
modeli kullanılmıştır. Bu modelin çözümü için tavlama benzetimi, sıralama kuralları ve Excel
Çözücü eklentisi kullanılmıştır. Son olarak gerçekleştirilen tüm çalışmalar birleştirilerek
kapsamlı ve bütünleşik bir karar destek sistemi oluşturulmuştur. Önerilen KDS, problemin üç
sıralama kuralı, tavlama benzetimi ve Excel Çözücü ile tek ve iki amaçlı olarak çözülmesi ile
elde edilmiş olan farklı sıralama alternatiflerini Gantt Şeması üzerinde karar vericiye
sunabilmektedir. İşletmenin kullandığı çizelgeler, önerilen KDS`nin ürettiği çizelgeler ile
karşılaştırılmış ve önerilen yaklaşımın başarısı ortaya konmuştur.
İşletmelerin hızlı ve doğru kararlar verebilmesi, günümüz koşullarında artık çok daha
önemlidir. Firmaların alacakları yanlış kararlar, çok ciddi maliyetlerin ortaya çıkması ile
sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmada, siparişe dayalı kauçuk üretimi yapan ISIDEM
işletmesinde sipariş üretim sırasının belirlenmesinde karar vericinin hızlı ve doğru karar
verebilmesini sağlamak amacıyla bir Karar Destek Sistemi (KDS) geliştirilmiştir. Geliştirilen
KDS, sipariş sırasının belirlenmesi aşamasında, siparişlerin toplam gecikmesini en aza
indirmek ve kısa zaman içerisinde karı en büyüklemek amaçlarına sahip bir matematiksel
model kullanmaktadır. Modelin çözümünde sıralama kuralları ve tavlama benzetimi çözüm
yaklaşımlarından yararlanılmaktadır. Önerilen KDS, standart veri girişinin yapıldığı, emniyet
stokuna göre "üret/stoktan karşıla" kararının verildiği ve üretilecek siparişlerin üretim
sıralarının, sıra bağımlı tek makine çizelgeleme problemi çözülerek üretildiği ve İngilizce ile
Türkçe dil seçeneklerine sahip ara yüz ekranlarına sahiptir.

 

PROJE EKİBİ

Proje Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Tuğba SARAÇ

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Proje Danışmanı Ayhan GÖKBAĞ

ISIDEM -Genel Direktör

Berk BULUT

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

 

İKİNCİLİK  ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLAN DURUMLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN YÖNTEM VE ESNEK HAVA KANALI ÜRETEN BİR FABRİKADA UYGULANMASI

Duruş(postür); vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacak üyelerinin boşluktaki durumu,
hizalanması olarak tanımlanmaktadır. Çalışma duruşu ise vücudun, başın, gövdenin, kol ve
bacakların yapılan işe ve işin özelliklerine göre hizalanması şeklinde tanımlanabilir.
Çalışma duruşu ise; vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacakların yapılan işe ve işin özelliklerine göre hizalanması şeklinde tanımlanabilir.

Çalışma duruşlarının analizi literatürde kabul görmüş bazı yöntemler kullanılarak
yapılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin konuya hakim olmayan kişilerce anlaşılması ve
uygulanması güç olabilmektedir. Ayrıca bu programlar her probleme uygun olabilecek şekilde
tasarlanmadığından yetersiz kalmaktadır. Nitekim bu çalışmanın analiz aşamasında kullanılan
OWAS Programı, tekrarlı hareketleri dikkate almadığından gerçekçi sonuçlar verememiştir. Bu sorunu gidermek adına mevcut programların işleyişleri araştırılıp, sıklık değerlerini de çarpan olarak alan Frequency Based Posture Analysis Programme (FBPAP) geliştirilmiştir. Bu programın çıktılarına bakıldığında hem daha gerçekçi hem de çalışanlar üzerinde yapılan anket ile tutarlı sonuçlar elde edilmiştir.

PROJE EKİBİ

Proje Danışmanı :  Doç. Dr. Berna ULUTAŞ

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Tuğba GÖMEÇOĞLU

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Gözde AKBULUT

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

 

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

MONTAJ HATTI DENGELEME VE BİR OTOMOTV SEKTÖRÜNDE UYGULAMASI

Montaj hattı bir ürünün üretilebilmesi için birbirine bağlı istasyonlardan oluşan, her
istasyonda ürünü oluşturacak görevlerin sıralandığı sistemlerdir. Malzemeler hattan belirli bir
hızla akıtılır.

Montaj hatlarında üretim planlama sırasında iş istasyonlarında işlem sürelerinin dengelenmesi
problemi ortaya çıkar. Buradaki amaç tek parça akışının sağlanması, hattın verimliliğinin
arttırılması, istasyonlar arasındaki beklemelerin azaltılması istasyonların sürelerinin
eşitlenmesidir. Dengeleme problemlerinde öncelik ilişkileri göz önüne alınarak her iş bir
istasyona atanmalı ve iş yükü, çevrim süresini aşmamalıdır. Bu problemlerde ya çevrim süresi
ya da istasyon sayısı azaltılmaya çalışılır.

Tek bir ürünün üretimi için tasarlanan hatlara tek modelli hatlar denir. Burada çevrim
süresinin hesaplanması, istasyon sayısının belirlenmesi, istasyon sürelerinin dengelenmesi
problemi mevcuttur.

Montaj hattı dengeleme problemleri sezgisel yöntemlerle, matematiksel modellerle, genetik
algoritmayla, dal sınır algoritmalarıyla çözülebilir. Bir otomotiv fabrikasında belirlenen hatta
ele alınan problemde matematiksel model ile optimum istasyon sayısı hesaplanmış, En Büyük
Aday Yöntemi, Takt Time Yöntemi ve Pozisyon Ağırlığı Yöntemi ile hat dengelemesi
yapılmıştır. Bu yöntemler içerisinde Takt Time Yöntemi ile en iyi sonuca varıldığına karar
verilmiş ve bu yöntem tercih edilmiştir.

PROJE EKİBİ

Proje Danışmanı :  Doç. Dr. Şafak KIRIŞ

Dumlupınar Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Kübra AKAR

Dumlupınar Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Fatma NUHOĞLU

Dumlupınar Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

 

 

Güncellenme Zamanı: 22.05.2017 09:43:21
Güncellenme Zamanı: 22.05.2017 09:43:35
Güncellenme Zamanı: 22.05.2017 09:43:49

Eskişehir Şube Kaynaklı Gündem »

18.05.2017 tarihinden itibaren 661 defa okunmuştur.

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBE
KIZILCIKLI MAHMUT PEHLİVAN CAD. ALTIN SK. NO:1KÜPELİ APT. KAT: 3 26130 - ESKİŞEHİR
TEL: (+90) 222 2309360   FAKS: (+90) 222 2313854
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2018 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri