ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

15 Ağustos 2022 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2009

TARİH: 14.03.2009 - 15.03.2009
YER: MERKEZ

Haberler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı 2009 Sonuç Bidirgesi

 

— 09.04.2009

 

Bu dönem altıncısını düzenlediğimiz Kurultayımızın daha katılımcı ve üretken olması için ülke bazında 23 Şubat 2009–7 Mart 2009 tarihleri arasında yerel kurultaylar gerçekleştirilmiştir.

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2009 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

— 16.03.2009

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 1999 yılından beri düzenlediği Öğrenci Üye Kurultaylarının altıncısı "Mühendis: Toplumun Öznesi mi, Sermayenin Nesnesi mi?" temasıyla, Ankara’da İMO Konferans Salonlarında yapıldı.

Genel Bilgiler

Kurultayın Amacı; Üniversitelerin Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenci üyelerimize, ülkemizdeki mühendislik eğitimini ve üniversitelerde yaşanan sorunları, meslek alanlarımıza ilişkin gelişmelerin öğrenci üyelere yansımasını, eğitimde yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin düşünceleri, öğrenci üye örgütlülüğüne ilişkin önerileri ortaya koyarak tartışabilecekleri özgür bir platform oluşturmaktır.

Bu kapsamda Şubelerimizde Kurultay başlıklarına ilişkin yerel öğrenci kurultayları yapılacaktır. Binlerce öğrencinin katılarak görüşlerini ifade edeceği yerel kurultaylardan süzülen görüşler 1999 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlediğimiz ve bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz Öğrenci Üye Kurultayına taşınacaktır. Kurultayımız "Mühendis: Toplumun Öznesi mi? Sermayenin Nesnesi mi? "  ana temasıyla düzenlenecektir.

Ülkenin dörtbir yanında Şubelerimizde ve İl Temsilciliklerimizdeki Öğrenci Üyelerimiz komisyonlarını oluşturarak çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Şube Öğrenci Komisyonları üniversitelerindeki öğrencilerle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez Öğrenci Üye Komisyonu, Şube Öğrenci komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Şubelerin öğrenci temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuştur. Genel kararlar ülkenin dört bir yanından gelen öğrenci temsilcilerinin katılımıyla alınmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası bünyesindeki öğrenci üye faaliyetini planlayan ve Şubelerde yaşama geçmesi için perspektif oluşturan Merkez Öğrenci Üye Komisyonunun önemli bir görevi de Öğrenci Üye Kurultayını yapmaktır.

Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin "Amaç" bölümünde yer alan "Meslek alanlarıyla ilgili öğretim yapan kuruluşlarla iş birliği yaparak ülkenin gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte mühendisin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak, eğitimin ve öğrencilerin sorunlarını incelemek ve öneriler geliştirmek..." maddesi, öğrenciye yönelik çalışmalarımızın Odamız tarafından ne kadar önemsendiğini vurgulamaktadır.

Kurultaylar sürecinde beş alt başlıkta tartışmalar yürütülecektir.

1 - Oda- Öğrenci İlişkisi ve Öğrenci Örgütlülüğü

Odamız, öğrenci üye örgütlülüğüne büyük önem vermektedir. Odamız örgütlülüğü içerisinde yer alan meslek disiplinlerine bağlı bölümlerde okuyan tüm öğrencileri gelecekte üyesi ve yöneticisi olacakları Makina Mühendisleri Odasıyla öğrencilik günlerinden başlayarak tanıştırmak, teknik ve sosyal içerikli seminer, kurs gibi etkinliklere katılarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilmek hedeflenmektedir.

2 - Üniversitelerde Neo-Liberal Dönüşüm ve Piyasalaşma

IMF ve Dünya Bankasının dayatmalarıyla, YÖK ve atadığı yöneticiler eliyle uygulanan Neo-Liberal politikalar üniversiteleri ticarethaneye çevirmektedir. Üniversiteler; yemekhaneleri, yurtları, kantinleri, yaz okulları, her türlü belge ve bağış adı altında alınan çeşitli ücretleri ile tam bir ticari işletme mantığıyla çalıştırılmaktadır. Bizler, eğitimin kamusal bir hizmet olduğunu ve tüm öğrencilere eşit ve parasız biçimde verilmesi gerektiğini savunuyoruz.

3 - Üniversite-Sanayi-Toplum İlişkisi ve Mühendislik Eğitimi

Üniversiteler bilim yuvasıdır ve bilim halkın hizmetinde olmalıdır. Tüm toplumsal yapıyı olduğu gibi başta üniversiteler olmak üzere eğitim sistemi sermayenin ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun biçimde yapılandırılmaktadır. Bilim, bilim olmaktan çıkartılarak alınıp satılabilen bir meta haline getirilmektedir. Kamusal kaynaklarla kurulan üniversitelerin her türden imkanı teknokentler vasıtasıyla sermayenin hizmetine sunulmaktadır. Bireyci ve rekabetçi bilgi üretimi yerine kolektif bilimsel üretim; bilginin özel mülkiyeti yerine de kamusal mülkiyet esas olmalıdır.

4 - Kriz-İstihdam-İşsizlik

Kapitalist küreselleşmenin sınırsız kar hırsı, üretim yerine para hareketleriyle kazanmayı hedeflemektedir. Üretim politikalarından vazgeçen kapitalizmin krizi derinleştikçe bedelini emeğiyle geçinenler ödemektedir. Üretimin vazgeçilmez unsuru olan mühendisler her geçen gün istihdam ve işsizlik sorunu yaşamaktadır. İşsiz mühendis sayısı sürekli artmaktadır. Üretim ve sanayileşmeyi esas alan bir ekonomik sistemi savunuyoruz.

5 - Mühendislikte Kadının Yeri

Kadınlar, yaşamın her alanında olduğu gibi işyerinde de birçok ayrımcı uygulamaya uğramaktadır. İşyerinde cinsiyetçi baskılarla karşılaşılmakta, bilgi-beceri ve liyakatın önüne cinsiyeti engel olarak çıkarılmaktadır. Kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunları belirleyerek mühendis adayı kadınların yaşayacağı zorluklara bugünden çözümler üretmeye çalışacağız.


 
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2017
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2015
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2013
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2011
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2009
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2007
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2005
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2003
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2001
ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 1999

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2022 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri