ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 KAYNAK TEKNOLOJİSİ IX. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ - AMAÇ VE KAPSAM

AMAÇ VE KAPSAM

Malzeme üretim teknolojileri alanındaki gelişmeler arttıkça kaynak yöntemlerinin bütün yapı üzerindeki etkileri kritik hale gelmektedir. Bu etkileri asgari ve kontrol edilebilir düzeye getirmek amacıyla birçok çalışma yapılarak son ürün kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu sayede kaynak operasyonlarının etkilerinin nitelden nicele doğru kaydırılması ve etkilerinin ölçülebilir hale gelmesi, sağlıklı bir imalatın ortaya çıkarılması için önemli ve gereklidir.

Son yıllarda geliştirilen ve kullanıma sunulan yüksek kalite ve dayançtaki malzemelerin endüstrideki kullanım oranı artmaktadır.  Bu malzemelerin imalattaki kullanımı aşamasında uygulanan kaynak yöntemleri, tahribatsız muayene yöntemleri ve belirlenen kalite güvence gereklilikleri de bu gelişmelere paralel olarak daha da kritik hale gelmektedir.  Tasarlanan, imal edilen ve kullanıma sunulan endüstriyel ürünlerin/yapıların sağlıklı bir biçimde amaçlarına hizmet etmesi için bahsi geçen uygulama ve yöntemlerin doğru kullanımını sağlamak, uygulayacak personelin eğitimini sağlamak önemli bir gerekliliktir.

Odamız kuruluş amaçları arasında yer alan; "ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi" amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlenmekte ve belge vermektedir. Kaynak teknolojileri alanında dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynakçı eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için uluslararası standartlar gözetilerek hem teorik hem de pratik açıdan hazırlanan eğitimlerimizin, sanayinin ihtiyaçlarına ve teknolojiye ışık tutacak şekilde devam etmesi hedeflenmektedir.

MMO, yukarıda sözünü ettiğimiz teknolojik gelişmeleri uygulama alanlarının genişlemesi, ilgili personelin gelişmelerden haberdar olmasının sağlanması amacıyla sorumluluk üstlenmektedir. Bu kapsamda MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmalarını konunun tarafları ile paylaşma amacındadır.

Etkinliğin ana temaları:

*      Tahribatsız Muayene

*      Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi

*      İmalat Alanına Özel Kalite Güvence Uygulamaları/Yaklaşımları

olarak belirlenmiş olup, konu özelinde, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflenmektedir. 

 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
KAYNAK TEKNOLOJİSİ X. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
KAYNAK TEKNOLOJİSİ IX. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri