ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

23 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 KİTAPLAR

<< İlk <<  < Önceki <
  / 8  > Sonraki >  >> Son >>

12. OTOMOTİV VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI


 

BURSA 2011
396 sayfa

  1984 yılından itibaren gerçekleştirilen, bu dönem  on ikincisini gerçekleştirdiğimiz "Otomotiv Sempozyumu", geçmişten günümüze her zaman sektörün mevcut durumunu tespit eden, sektöre yönelik politikaların özgürce tartışıldığı, sektör bileşenlerinin bilimsel- teknolojik yenilikleri paylaştığı bir platform olmuştur.

Otomotiv Sempozyumlarının sonuncusu, kapitalizmin yaşadığı en büyük krizlerden birinin ortasında toplanmıştı. Ülke sanayisi ve en yakıcı olarak da otomotiv sektörü krizden, üretim, istihdam, kapasite kullanımı ve talep alanlarında ciddi olarak daralma şeklinde etkilenirken; Türkiye, aşırı iç ve dış borçlanma, ekonomik küçülme ve işsizlikle çalkalanmıştı. Sempozyumda Türkiye otomotiv sanayisinde tüm dünya ile eşdeğer seviyede yüksek teknolojiler kullanıldığı belirtilirken, bu rekabet ortamı içerisinde Ar-Ge faaliyetlerinin yaşamsal bir öneme sahip olduğu ve yan sanayiler dahil olmak üzere pek çok firmanın buna önem vermeye başladığı vurgulanmıştı.

Bu kitap, Danışmanlar Kurulumuz tarafından değerlendirilerek sempozyumda sunulması kararlaştırılan bildiriler ile kitapta yer alması kararlaştırılan bildirileri içermektedir.

Kitapta ayrıca Sempozyuma hazırlık süresince Bursa il sınırları içerisinde İlköğretim okullarında öğrenim gören çocuklarımızı bilinçlendirmek, çocuklarımıza mesleki farkındalık yaratmak amacı ile ilköğretim 3, 4 ve 5. sınıflar için  "Çocuk  Gözüyle  Makina", ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıfları için "Geleceğin Taşıtları" konularında gerçekleştirilen resim yarışmalarında dereceye giren eserlere yer verilmiştir.

 Ayrıntı 

MALZEME BİLİMLERİ SERİSİ

PROF. DR. MEHMET YÜKSEL, DOÇ DR. CEMAL MERAN
 

ANKARA 2010

Mühendislik disiplinleri arasında malzemenin tanımına ilişkin farklılıklar oluşmuş olsa da, mühendis malzemeyi genel olarak, "bir teknik fikri gerçekleştirmede kullandığımız katı cisim" olarak tanımlar.

Malzeme bilimi, bugünün modern dünyasında stratejik bir konuma sahiptir. Mühendislikte her yeni gelişme yeni malzemeleri, yeni ve genişletilmiş özellikleri şart koşar: Akıllı fonksiyon malzemeleri, hasara dayanıklı kompozitler, yeni imal usulleri ve yeni tür kaplamalar... Bu yenilikler malzeme konusunda düzenlenecek sempozyum, seminer ve konferanslarda tanıtılıp tartışmaya açılmalı, ayrıca derslerde okutulup, yayınlar çıkartılarak ilgililere ve konusunda uzman kişilere aktarılmalıdır.

Toplam yedi cilt olarak planlanan ve birinci cildi oldukça beğeni ile karşılanan Malzeme Bilimleri Serisi‘nin ikinci kitabı malzeme bilgisine giriş başlığını taşıyor.

 

 Ayrıntı 

SIĞINAK HAVALANDIRMA PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI

MMO İZMİR ŞUBE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU
 

ANKARA 2011

25.08.1998 tarih ve 19910 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 29.09.2010 tarih ve 27714 sayılı Resmi Gazete ile 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak revizyona uğrayan Sığınak Yönetmeliği‘nde sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Mekanik tesisat alanında çalışan üyelerimizin projelerini hazırlarken yönetmelikte yer alan usul ve esaslara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Bu kapsamda şubelerimizde sığınak havalandırma projesi hazırlama esaslarının anlatıldığı seminerler düzenlenmekte, konuyla ilgili üyelerimize ihtiyaç duyduğu bilgiler aktarılmaktadır. Hem savaş hem de barış zamanlarındaki sığınak havalandırmasının nasıl yapılacağının anlatıldığı bu kitabın düzenlenmekte olan seminerlerde kullanılması amaçlanmıştır.

 

 

 

 Ayrıntı 

KOMPOZİT MALZEME TEMELLERİ - POLİMER MATRİSLİ

CAHİT TÖRE
 

Ankara 2011
446 sayfa

 

Cahit Töre tarafından hazırlanan "Kompozit Malzeme Temelleri-Polimer Matrisli" kitabı konusunda genel bir bilgi sağlanmak amacıyla hazırlanmış, mesleki alanda karşılaşacakları uygulamalarda okurlara yardımcı olması hedeflenmiştir.

‘Polimer Matris‘ kullanımına göre oluşturulan bu kitapta, takviye malzemeleri olarak karbon, cam elyaf, aramid; matris malzemeleri olarak da termoset ve termoplastik reçineler tanımlanmıştır. Bu konudaki bütün malzeme tiplerini içermemektedir.

Kitapta Türkçe karşılık kullanılmasına özen gösterilmiş, büyük bir çoğunluğu yazara ait Türkçe karşılığı tanımlanmış terimler, kitap içine konulan sözlükte bir araya getirilmiştir.

Kitap, "Makine Mühendisliği" bakış açısıyla yapılan değerlendirmenin belgesi olarak ele alınmalıdır.

 Ayrıntı 

YENİLİKÇİLİK VE MEKAN-ANKARA`DA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ


 

ANKARA 2011

Ekonomide maliyet unsurunu küçültmesi ve ürün çeşitliliğini artırabilmeyi sürekli kılmasıyla teknoloji dünden bugüne önemini korumayı sürdürmektedir. Teknoloji geliştirme bölgeleri teknolojinin gelişimi yanında kuruldukları mekan ve şehir açısından da önemli bir bileşendir.

Bu kitap, yenilikçilik ve mekan ilişkisini, "bilim ve teknoloji bölgeleri" üzerinden sorgulamaktadır. Uluslararası alanda bilim ve teknoloji bölgelerini konu alan çok boyutlu çalışmalar bulunmasına rağmen , ülkemizde bu konuda bir boşluk bulunmaktadır. Anılan boşluğun dolması ve daha ileri adımlar atılması dileğiyle kitabımızı teknik kamuoyuna sunuyoruz.

 

 Ayrıntı 

III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI


 

ANKARA 2011

Enerji: İnsan yaşamı ve sanayi üretimi için olmazsa olmaz temel unsurlardan bir tanesidir.Gün geçtikçe enerji tüketimi ve talebi artmaktadır. Ülkemizde izlenen yanlış politikalar ise enerjide dışa bağımlılığı artırmaktadır. Kriz öncesi %75‘lere ulaşan dışa bağımlılık düzeyi, dünyada yükselen enerji fiyatları ile birlikte halkımız ve ekonomi için önemli bir baskı unsurudur.

Diğer yandan iklim değişikliği ve çevre sorunları ile birleşen bu tablo enerji verimliliği için kuvvetli bir gerekçe oluşturmaktadır. Ülkemiz enerji verimliliğini artırmak için en az %25 potansiyele sahiptir.

Bu anlamda Enerji Verimliliği Kanunu‘nun üç yıllık uygulaması ışığında ve gelişen teknoloji eşliğinde "Dünden yarına enerji verimliliği/ Farkındalık-Bilgilenme-Bilinçlenme-Uygulama" ana teması ile düzenlediğimiz III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ‘nin  BİLDİRİLER KİTABI‘nı meslek kamuoyuna sunuyoruz.

 

 Ayrıntı 

SAYISAL KONTROL VE TAKIM TEZGAHLARI

PROF.DR. HAKKI ESKİCİOĞLU
 

İZMİR 2010
270 sayfa

 Ayrıntı 

İŞLETME PROBLEMLERİ İÇİN OPTİMİZASYON ADIM ADIM UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE

Yrd. Doç. Dr. Sabri ERDEM
 

İzmir 2010
247 sayfa

 Ayrıntı 

ALAN ARAŞTIRMASI-II: TÜRKİYE`DE KALKINMA VE İSTİHDAM ODAKLI SANAYİLEŞME İÇİN PLANLAMA ÖNERİLERİ

YAVUZ BAYÜLKEN, CAHİT KÜTÜKOĞLU
 

ANKARA 2010
184 sayfa

 Ayrıntı 

ALAN ARAŞTIRMASI-I: TÜRKİYE SANAYİNDE ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER VE BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMI

YAVUZ BAYÜLKEN, CAHİT KÜTÜKOĞLU
 

ANKARA 2010
106 sayfa

 Ayrıntı 

 

YAYINLAR

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri