ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

23 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 KİTAPLAR

      KIZGIN SULU, KIZGIN YAĞLI VE BUHARLI ISITMA SİSTEMLERİ


 

Yayın No:

631

Yayın Yeri:

ANKARA

 

Sunuş

 Odamız, ülkemizdeki mekanik tesisat sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş teknik eleman gücüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli gündeminde tutmaktadır. Mekanik tesisatta yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağlamak bilgi ve birikimin tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi mekanik tesisat alanında da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Sağlıklı ve enerjiyi etkin kullanan yapıların oluşumunu olanaklı kılmaya yönelik yapı teknolojilerindeki gelişmeler son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır.

Odamız sürekli eğitim ilkesi çerçevesinde, üyelerimizin meslek içi eğitimlerine çok yönlü katkı sağlayacak, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve yayın çalışmalarını arttırarak devam etmektedir.

Bu yönde yapılan çalışmaların en önemli amacı üyelerimizin konularında yetkinleşmesini sağlamaktır.

Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki yüksek ivmeli gelişmeler, üretim süreçlerinde var olan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. Mesleki varlık koşulu bu alanlardaki faaliyetlere bağlı olan mühendislerin, alanın gelişmişlik ve geliştirilebilirlik düzeyine etki edebilecek nitelikte olması beklenmektedir. Bu yüzden, artan bilgi birikimine hızlı ulaşma, edinilen bilgi ve deneyimleri paylaşma ve üretim süreçlerinde değerlendirebilme yetisi için sürekli eğitim şarttır.

Üyelerimizin meslek alanlarındaki talepleri ve gereksinmelerini dikkate alan MMO gelişen bilgi ve teknoloji doğrultusunda, toplumun yararını gözeterek bünyesinde kurmuş olduğu Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) aracılığıyla mesleki kurslar düzenlemekte ve mesleki yayınlar üretmektedir.

Bu kapsamda "Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri" kitabını mekanik tesisat alanında çalışan meslektaşlarımızın ve üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin hizmetine sunuyoruz.

Bu kitabın Odamız adına yayına hazırlanmasında sekreterya çalışmalarını yürüten Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine, bölüm yazarlıklarını yaparak kitabı hazırlayan "Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri Komisyonu" üyeleri; Cafer ÜNLÜ, Ergün GÖK, Ersin GÜRDAL, Galip TEMİR, Muammer AKGÜN, Rezzan ÖZSARFATİ, Tamer ŞENER ve Ümit ÇİFTÇİ‘ye kitabın baskısının gözden geçirilmesi konusunda bizden yardımlarını esirgemeyen Muammer AKGÜN‘e, komisyon raportörlüğünü de yaparak kitaba katkı koyan Sedat GÜMÜŞKAYA‘ya, ayrıca kitabın hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Şubat 2015 

Tüm Kitaplar

 

YAYINLAR

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri