ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ŞUBE BÜLTENİ YAYIMA HAZIRLAMA ESASLARI

1. AMAÇ

Şube Bülteni, üyelerle iletişim kurmak, Şube ile üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek, Şube, Oda ve TMMOB etkinlikleri ile üyeyi ilgilendiren diğer bilgileri de vermek amacına yönelik olarak çıkarılır.2. BİÇİM

· Bülten; 195x275 mm. boyutlarında basılmaktadır. Yazı alanı 175x245 mm.‘dir.

 

· Bülten‘in sayfa düzeninde yanlardan, aşağıdan ve yukarıdan eşit boşluklar bırakılır.

 

· Bülten‘in sayfa sayısının zorunlu olmadıkça 32 sayfayı geçmemesi hedeflenmelidir.

 

· Bülten‘de yazılar görsel malzemeler ile desteklenerek tekdüze olmayan okuyucu ilgisini çekecek biçimde olmalıdır.

 

· Bülten‘de kullanılacak reklamlar, Oda görüş ve politikalarına uygun olmalı, yanıltıcı bilgiler içermemelidir.

 

· Bülten kapağı; Oda logosu, ay, yıl, sayı bilgilerini içermeli, isim olarak BÜLTEN kullanılmalıdır.
3. İÇERİK

· Bülten içeriği açısından, Oda süreli yayınlarına rakip olmamalıdır. Oda süreli yayınları teknik yayın niteliğindedir. Bülten‘de; teknik yazılar, ancak Oda süreli yayınlarında yer almayan veya Şube etkinlikleri ile ilgili ve haber niteliği taşıyan, güncel konularda olmalıdır.

 

· Bülten, haber nitelikli ve haber ağırlıklı üye ile iletişim amaçlı olmalıdır.

 

· Yöresel yapılan teknolojik, sanatsal ve kültürel konulardaki panel, söyleşi ve seminerleri özet olarak yayınlamak

 

· Bültende uzmanlık komisyonları çalışmalarına yönelik iş güvenliği, çevre, trafik vb. gibi köşelerin yanı sıra; meslek disiplinimizle ilgili eğitim kurumlarının tanıtımı, üyelerimizin yer aldığı işyerlerinin tanıtımı (reklam karşılığı olmamak kaydıyla) .... kitap, kültür ve sanat, satranç, bulmaca, gülmece vb. gibi değişik köşeler hazırlanabilir.

 

· Ülkenin sanayileşme, teknoloji, eğitim, istihdam, kentleşme, sosyal vb. konulardaki politikalarıyla ilgili Oda görüş ve önerilerini üyelerimize duyurmalıdır.

 

· Mesleki disiplinle ilgili üyeye yönelik anket, duyuru bilgilendirme amaçlı kitapçık dağıtımı Bülten aracılığıyla yapılabilir.

 

· Oda, Şube ve İl/İlçe Temsilciliği etkinliklerinin tümü, geniş biçimde yeralmalıdır.

 

· Şube Yönetim Kurulu kararı haline getirilen yapılacak etkinlikler ve görüşler Bülten‘de yeralmalıdır.

 

· TMMOB etkinlikleri, İKK ile ilgili çalışmalar TMMOB‘den köşesinde özet ve spot olarak verilmeli, ancak TMMOB‘nin mühendis ve mimarlara ulaşmasını istediği ve kamuoyuna yayınladığı duyuru, bildiri ve açıklamaları olduğu gibi yeralmalıdır.

 

· Gazetelerden yapılan alıntılar; TMMOB, İKK, Oda, Şube, İl/ilçe temsilciliklerinin yaptığı veya içinde yeraldığı etkinlikler ile ilgili haberleri veya konuları içermelidir. Diğer makale ve yazı şeklindeki alıntılar ancak, Şube Çalışma Programı‘nda yeralan görüşler doğrultusunda olmalıdır.

 

· Alıntı yazılarda; alıntı yapılan kaynağın adı, yazarı, yayımlandığı tarihi ve yayınevi dipnotta yeralmalıdır.

 

· Olayların akışına göre, Bülten sayıları için bir ana tema belirlenebilir, bu temaya uygun röportajlar yapılarak Bülten‘de yeralabilir.
4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

· Bülten‘den, Basın Yayın Yasası‘na göre görevli ve yetkili olan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü sorumludur. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Şube Yönetim Kurulu‘na bağlıdır.

 

· Bülten Komisyonu Bülten‘in içeriğini hazırlar ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘ne sunar.

 

· Şube Yönetim Kurulu ile Bülten Komisyonu arasında iletişim Bülten Komisyonu Sorumlusu aracılığıyla sağlanır.

 

· Bülten Yayın Teknik Sekreteri, Bülten‘in dizgisinin, sayfa düzeninin yapılması ve baskıya hazırlanması ile görevli olup, görevi ile ilgili konularda Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘ne bağlıdır.

 

· Bülten Yayın Sekreteri; ayrıca yayının basımında sarf edilen kağıt miktarını ve basımı için gereken kağıt stokunun izlenmesi, Oda ile matbaa arasında bağlantı sağlanması, matbaada yapılması gereken işlerin yürütülmesi ve reklamların izlenmesi ve hazırlanması ile de görevlidir.

 

· Yapılan etkinliklerin haber haline getirilmesinde ve fotoğraf çektirilmesinden Şube‘de Şube Müdürü, İl/İlçe temsilciliklerinde İl/İlçe temsilciliği başkanları sorumludur. Şube Müdürü veya İl/İlçe temsilliklerinde İl/İlçe temsilciliği başkanları; haber olacak etkinlikler ve fotoğraf çekimi ile teknik görevlileri veya diğer Şube veya temsilcilik görevlilerini görevlendirebilir.

 

· Şube Yönetim Kurulu ve/veya İl/İlçe temsilciliği yürütme kurulu üyeleri katıldıkları toplantı ve etkinliklerin haberlerini, toplantı ve etkinliklerin sona ermesinden sonra en geç bir hafta içinde haber haline getirmekle sorumludurlar. Gereğinde bu tür toplantı ve etkinliklerine Bülten Komisyonu üyelerinin de katılımı sağlanır.

 

· Şube Yönetim Kurulu‘nda görüşülerek yayımlanması istenilen konuların ve gerçekleştirilen etkinliklerin haberleri Şube Müdürü‘nce derlenerek Bülten Yayın Teknik Sekreteri‘ne iletilir.

 

· Bülten‘de yer alacak köşeler için Bülten komisyonu özel görevlendirmeler yapabilir. Bu köşeler, görevlendirilen kişiler tarafından hazırlanır. Yapılan görevlendirmeler ile, bu köşelerin değişik üyelerce hazırlanması ve yazı gönderen üye sayısının arttırılması hedeflenir.

 

· Bülten‘e reklam alınması konusunda; Şube Yönetim Kurulu‘ndan başlayarak, İl/İlçe temsilciliği yürütme kurulu üyeleri, Bülten Komisyonu üyeleri ile tüm şube çalışanları görevlidir. Reklamların izlenmesinden Bülten Yayın Teknik Sekreteri ile Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu birlikte görevlidir.


Bülten Komisyonu Şube Yönetimine karşı sorumlu olmasının yanı sıra GYPEK‘na karşı çerçeve yayın planı ilkeleri doğrultusunda sorumludur. Bu sorumluluk her yayın döneminde en az iki kez olmak kaydıyla GYPEK‘de değerlendirilir, rapor halinde düzenlenir. Şube Bülten komisyonunda GYPEK Temsilcisi belirlenerek Şube Bülten Komisyonu ile GYPEK ilişkisi sürekli ve canlı hale getirilir.5. İŞLEYİŞ:

· Bülten periyodu, Şube olanakları göz önüne alınarak Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

· Bülten‘in çıkarıldığı ayın sonuna dek postalanması esastır.

 

· Bülten, Şube etkinlik alanındaki üyelere, öğrenci üyelere 1‘er diğer Şubelere ve Oda Merkezine 3‘er, diğer Şube etkinlik alanında yer alan Temsilciliklere 1‘er, Şube Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer kurum ve kuruluşlara belirlenen sayı kadar, GYPEK üyelerine isme 1 adet gönderilir.

 

· Bülten her yayın dönemi sonunda ciltlenerek, Oda Merkezine gönderilir.

 

· Bülten Komisyonu tarafından hazırlanan ve Şube Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yıllık plana göre, Bültenin içeriği hazırlanır ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘ne sunulur.

 

· Bülten‘de yeralacak makale ve yazı şeklindeki alıntıların yayımlanması için Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘nün onayı alınır.

 

· Bülten‘in içeriğinin onayının ardından, Bülten‘de yeralan köşeler ve dizilecek yazıları hazırlanır. Daha sonra Bülten‘de yeralacak reklamlarla birlikte sayfa planı hazırlanarak Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘nün onayına sunulur.

 

· İl/İlçe temsilciliğinden gelecek haber, yazı ve fotoğraflar, Şube‘ye her ayın sonuna değin gönderilir.

 

· Bülten taslağının, Bülten Yayın Teknik Sekreteri tarafından, sayfa düzeni ve dizgilerinin kontrolü yapılır. Dizgilerin kontrolünden, Bülten Yayın Teknik Sekreteri ile birlikte Komisyonu üyeleri ve Bülten‘de yeralan köşeler için görevlendirilenler sorumludur.

 

· Bülten taslağının onayından dizginin tamamlanmasına dek geçen süre içinde, içerikte yapılan değişiklikler, eklenen makale ve yazılar için Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘nün onayı alınır. Bu belirtilen süre içinde, Şube Yönetim Kurulu ve/veya Sorumlu Yazı işleri Müdürü gerekli görürse, Bülten‘in sayfa sayısını arttırabilir veya azaltabilir.

 

· Ayın ilk onbeş gününde dizgisi ve sayfa düzeni tamamlanan Bülten, Bülten Komisyonu Başkanı veya Sorumlusu ile Bülten Teknik Yayın Sekreteri tarafından baskı için Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘nün görüş ve onayına sunulur.


• Ayın ikinci onbeş günü içinde Bülten‘in baskısı ve postalama işlemi tamamlanır. Bülten‘in baskı ve postalama işlemi için Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Bülten Teknik Yayın Sekreteri görevli ve sorumludur.

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri