ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 NORMANDY DAVASI REDDEDİLDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 17.06.2004  Güncellenme Zamanı: 18.12.2008 13:00:34  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Bergama Ovacık'ta yargı kararlarına karşın çalışmalarını sürdüren Normandy A.Ş.'nin TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası aleyhine açmış olduğu,Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2004/118 E.sayılı dosyasında devam etmekte olan 100 Milyar TL'lık manevi tazminat davasına Odamız, davalı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yanında 12.05.2004 tarihinde müdahil sıfatıyla katılma isteminde bulunmuştur.

Bergama Ovacık‘ta yargı kararlarına karşın çalışmalarını sürdüren Normandy A.Ş.‘nin TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası aleyhine açmış olduğu,Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi‘nin 2004/118 E.sayılı dosyasında devam etmekte olan 100 Milyar TL‘lık manevi tazminat davasına Odamız, davalı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yanında 12.05.2004 tarihinde müdahil sıfatıyla katılma isteminde bulunmuştur.

Müdahale istemimizin gerekçesinde; Odamızın Yasa ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde mesleğin ve meslek mensubunun hak ve çıkarlarını korumak,mühendislik hizmetlerinin bilimsel gereklere ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek,sürdürülen mühendislik faaliyetlerinde insan ve çevre faktörüne zararlı sonuçların doğmasına yolaçabilecek eksiklik ve yanlışlıkları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak konusundaki yükümlülüklerinden yola çıkılarak;

* Davacı Normandy Madencilik A.Ş‘nin devamı olduğu Eurogold firmasının
1997‘lerden beri Bergama-Ovacık‘ta sürdürdüğü Altın İşletmesi Girişimi konusunda kamuoyunun her kesimi gibi Odamızın da duyarlı olduğu, ülkede çevre sağlığı ve insan yaşamı üzerinde geri dönülmez olumsuz sonuçlar yaratabilecek bu sürecin,mesleki kamu kuruluşu olmanın bir gereği olarak izlendiği ve davalı Jeoloji Mühendisleri Odasınca davacı şirkete,altın işletmeciliği süreci ile yapılan eleştirilerin tarafımızca da paylaşıldığı,

*Dava konusu görüşlerin; TMMOB‘nin örgütsel bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerekliliğinden hareketle yalnızca davalı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın görüşleri olmayıp,
mesleki kamu kuruluşu niteliğinde olan tüm mimar ve mühendis odalarının bir bakıma ortak görüşü olduğu,

*Yine TMMOB‘nin örgütsel bütünlüğü gereği,davalı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘na yöneltilmiş bu davanın sonucunun,diğer mühendis ve mimar odalarını da etkiler nitelikte olacağından,müdahale istemimizde "hukuki yarar" koşulunun gerçekleştiği,

özellikle vurgulanmıştır.

Odamızın davalı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yanında müdahil sıfatıyla katılma isteminde bulunduğu davanın ikinci duruşması 17.06.2004 tarihinde yapılmıştır. Duruşmaya Odamızı temsilen Oda Başkanımız Emin Koramaz ve Oda Hukuk Danışmanı Av.Şirin Aykul katılmışlardır.Mahkemece TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası aleyhine açılmış olan tazminat davasının reddine karar verilmiştir.

Tüm Hukuki Çalışmalar »

17.06.2004 tarihinden itibaren 4135 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri