ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Mayıs 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ODAMIZ, SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN YANINDADIR...

    Yayına Giriş Tarihi: 31.05.2005  Güncellenme Zamanı: 10.10.2008 15:04:42  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamız, KESK Sağlık Emekçileri Sendikası‘nın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısına karşı 30 Mayıs‘ta İzmir‘den başlattığı ve 3 Haziran‘da Ankara‘da sürecek yürüyüşü aktif bir şekilde desteklemektedir.


Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın konu ile ilgili basın açıklaması yazının devamındadır.

BASIN AÇIKLAMASI
31.05.2005

SOSYAL YIKIM YASALARINA VE
"SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
YASA TASARISI"NA HAYIR


Ülkemiz küreselleşme sürecine uyum politikalarının sonuçlarını bütün ağırlığı ile yaşıyor. IMF yasaları yoluyla kamu hizmetlerini ticarileştirme girişimleri, parça yasalarla devam ediyor. SSK ve SEKA'nın devredilmesi, Kamu Yönetimi, Kamu Personeli, Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, Gelir İdaresi yasaları ve özelleştirmeler sonucunda, işsizlik ve yoksulluk derinleşmekte, toplum sosyal güvencelerden yoksun kılınmaktadır.

Aşırı dış ve iç borçlanma, yatırım ve istihdamı gözetmeyen ekonomi politikaları, kayıt dışı ekonomi ve istihdam, özelleştirmeler ve öte yandan kamu emekçilerini esnek çalışma koşullarına uyumlaştıracak, sosyal güvencenin dışına atacak düzenlemeler.. bu tablonun toplumsal tahribatı arttıracağı, toplumda gelecek kaygı ve belirsizliğini yaygınlaştıracağı açıktır.

Bu nedenle KESK Sağlık Emekçileri Sendikası/SES'in Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısına karşı yürüttüğü etkinlikler oldukça önem taşımaktadır.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısı ile sağlık hizmetlerinin tamamının piyasa koşullarında verilmesi, prime ve katkıya dayalı olarak paralı hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Sağlığın temel bir insan hakkı olmaktan çıkarılarak, "yardım" olarak tariflendiği bu tasarıyla, sağlıkta özel sektörü fonlamak ve kamu sağlık hizmetleri özelleştirilmek istenmektedir. SSGSS ile insanların sağlık sorunları toplumsal bağlamından koparılıp ticarileştirme eşliğinde kişiselleştirilmekte, emeklilik ise artık hayal olmaktadır.
Söz konusu tasarı düşük gelirlileri, yarı zamanlı çalışanları kapsamıyor. Devlet teşvikiyle özel emeklilik ve özel sağlık şirketleri ihya oluyor! Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ayrıca prim ödemeyen emekçiler, yüzde 12.5 prim ödeyecekler! Bu prim kesintisiyle ücretler de düşecek. Prim ödeme yanı sıra katılım payı ödeme şartı getiriliyor. Emeklilik yaşı kademeli olarak 68'e yükseltiliyor. Kadınların emeklilik yaşının daha düşük olması uygulaması kaldırılıyor! Emekli aylığı bağlama oranları düşürülüyor, emeklilik çilesi büyüyor! Emekli olmak için prim ödeme süresini 9.000 güne çıkarmanın yanında, bu süreyi artırma yetki ve insafı Bakanlar Kurulu'na bırakılıyor. Emeklilerin aylıklarının resmi enflasyon oranına göre artırılacağı ve büyümeden hiçbir pay verilmeyeceği açıkça öngörülüyor. Emekçilerin iş güvenceleri kaldırılıyor, düşük ücretlerle güvencesiz bir ortamda çalıştırılmak isteniyorlar!

Başta Yunanistan, Portekiz, İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ise GSS'den vazgeçip, sağlık giderlerini genel bütçeden karşılama yoluna gitmektedirler. Türkiye gibi kayıt dışı ekonominin kayıt içindeki ekonomiden büyük olduğu ülkelerde GSS'yi yaşatma şansı bulunmamaktadır. Bağ–Kur'lular ve tarım sigortalıların primlerini ödeyememeleri ve işveren ihmallerinde görüldüğü gibi primler ödenmeyecektir. Yine sıkça yaşanan prim aflarında görüldüğü gibi af beklentisi yaygınlaştırılacaktır. Sosyal güvenlik kuruluşları sağlık hizmetinin çoğunu kamuya bağlı olsa bile özerk hastaneler ile özel sağlık kurumlarından alacaklarından çok ciddi bir kaynak transferi ile karşılaşacaklardır. Bu durum sosyal güvenlik kuruluşlarının açık vermesini sağlayacak, sonuçta bu açıklar genel bütçeye yansıyacaktır.

İşte bu sosyal yıkım tablosuna karşı Odamız hepimiz adına davranan SES'in yanındadır. Odamız SES'in 30 Mayıs'ta İzmir'den başlattığı ve 3 Haziran'da Ankara'da sürecek yürüyüşü aktif bir şekilde desteklemektedir.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ

Tüm Basın Açıklamaları »

31.05.2005 tarihinden itibaren 2289 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri