ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

04 Şubat 2023 Cumartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ODAMIZ IMF YASALARINA KARŞI KESK VE YAPI-YOL SEN'İN YANINDADIR

    Yayına Giriş Tarihi: 27.04.2005  Güncellenme Zamanı: 10.10.2008 15:06:26  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Son yıllarda küreselleşme sürecine uyum adı altında peşpeşe gündeme gelen ve halkın ihtiyaçlarını yok sayan IMF yasaları ile eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten altyapıya, tarımdan yerel hizmetlere, kültürden haberleşmeye, ulaştırmadan enerjiye dek en temel sektör ve hizmetler özelleştirilerek serbest piyasa işleyişine açılmıştır. Emekçilere ve topluma yönelen bu piyasacı dalga, giderek kamu hizmetleri ve çalışma yaşamının bütününü kapsar hale gelmiştir.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Kamu Personeli Kanunu, Sosyal Güvenlik, Genel Sağlık Sigortası, Gelir İdaresi ve diğer IMF buyruk ve yasaları ile SSK‘ların devrine, SEKA‘ların kapatılmasına, stratejik sektörlerdeki özelleştirmelere dek toplum ciddi bir saldırı ile karşı karşıyadır.


Toplumsal muhalefetin diri örgütü KESK‘in bu karşı dalgaya yönelik duyarlılığı toplumsal yararları gözeten yerinde bir karşı çıkıştır.

Çok sayıda makina mühendisinin üyesi bulunduğu KESK‘e bağlı YAPI-YOL SEN‘in, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünde her düzey veya pozisyonda çalışanlara (mühendise, doktora, teknisyene, teknikere, hemşireye, APK uzmanına, il müdürüne, şube müdürüne vd.) yoksulluk sınırının 1/3 ile yarısı arasında ücret verilmektedir. Bu, yukarda atıfta bulunulan IMF yasalarının bizleri düşürdüğü durumlardan yalnızca birine işaret etmektedir. İşte bu hazin tabloya karşı YAPI-YOL SEN‘in "Sefalet Ücretine Hayır, Adil Ücret İstiyoruz" istemli açlık grevi eylemi, mühendisin, doktorun, hemşirenin, müdürlerin, bütün kamu çalışanlarının dirençli bir feryadıdır.


KESK‘in yarınki ve YAPI-YOL SEN‘in dün başlayan eylemleri, "sosyal devlet", "sosyal Türkiye" gerekliliğini bir kez daha toplum bilincine kazıyacaktır. Bu kapsamda ve toplumsal yarar doğrultusunda özelleştirmeler durdurulmalı; kamu hizmetleri eşit, yaygın, nitelikli ve parasız olarak devlet bütçesinden karşılanmalıdır. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel kamu hizmetlerine ayrılan bütçe payları artırılmalıdır. Faiz, silahlanma ve yolsuzluk ekonomisi terk edilmeli; ekonomiye IMF değil, emekten ve halktan yana politikalar yön vermelidir. Kamu hizmetlerinin finansmanında adaletli vergi politikası benimsenmelidir. Kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde, demokratik katılımcılık ve toplumsal denetim esas alınmalıdır. Kamu emekçilerinin iş güvenceleri korunmalı, taşeronlaştırma uygulamalarına son verilmelidir. Kamu emekçilerinin ücretleri ve diğer tüm çalışma koşulları toplu sözleşmeler yoluyla belirlenmeli; toplu sözleşmeli, grevli sendikal hak ve özgürlükler ile çalışanların ortak örgütlenmesi önündeki yasal engeller kaldırılmalıdır.


Ülke, kamu ve halk çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüten Odamız, yarın TMMOB öncülüğünde KESK‘in "Sosyal Güvenlik ve Personel Rejiminde ‘Reform‘ aldatmacasına hayır!" diyen "Hizmet Üretmeme" eylemine katılacak ve ücret adaletsizliğine karşı açlık grevi başlatan YAPI-YOL SEN‘e kitlesel ziyaret yapacaktır. Ülkesini ve halkını seven herkes KESK ve YAPI-YOL SEN‘in yanında yer alarak, yapay gündemlere karşı ülkemizin gerçek gündemini haykırmalıdır.


TMMOB

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Sekreteri

Ali Ekber ÇAKAR

Tüm Basın Açıklamaları »

27.04.2005 tarihinden itibaren 2212 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2023 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri