ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

23 Temmuz 2017 Pazar    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

    Yayına Giriş Tarihi: 01.01.2011  Güncellenme Zamanı: 09.05.2011 16:19:35  Yayınlayan Birim: DENİZLİ ŞUBE  
 

SANAYİ ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

İçerik 
Enerji yöneticisi, endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlamaktadır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Kurum, Kuruluş ve İşletmeler;

Sanayi Tesislerinde;

- Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak,

- 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak,

- Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP` in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB`lerde enerji yönetim birimi oluşturmak,

- 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Kimler Katılabilir
 

Aynı Yönetmeliğin 9. Madde 7. Fıkrası uyarınca;

"Endüstriyel işletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimi görmüş gerçek veya
tüzel kuruluşlardan gerçek katılımcılar kabul edilmektedir."


Gerekli Belgeler

 • Mesleğinde en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olduğuna dair belge (önceki ve/veya mevcut işyerinden alınan)

• Oda Kayıt Belgesi (Mühendisler İçin)

• Üye aidat borcunun olmadığına dair belge

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)

• Kursiyer adı-soyadı ve "Sanayi Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont

*İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir.


Eğitime Katılım

• Kursiyer adaylarının katılmak istedikleri eğitim döneminden en az on  (10) gün önce şubemiz ile iletişim kurması gerekmektedir. 

• Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir.

Başvuru             : Eğitime başvuru aşağıdaki telefona yapılabilir.

Tel                       : (0 258) 241 99 79 Dahili: 130   Fax : (0 258) 263 88 36

E-posta                : denizli@mmo.org.tr           

Yer                      : TMMOB Makina Mühendisleri Odası
                                Denizli Şubesi Eğitim Salonu
                                Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:83   DENİZLİ

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi      : 10 Gün ( 7gün teorik – 3 gün uygulama)
Eğitim programının %95`ine devam zorunluluğu bulunmaktadır
Eğitim Saatleri    : 09:00 - 17:40

Uygulama

Uygulama İ.Y.T.E. (Urla / İZMİR) Enerji Laboratuarında yapılacaktır. Ulaşım ve konaklama bedeli Makina Mühendisleri Odası `na aittir.

Eğitim Ücreti

Enerji Yöneticisi Eğitimi ve Sertifika Ücreti 1.575,00 TL (Oda KDV` den muaftır.)
MMO tarafından eğitime kabul edildiği bildirilen kursiyerler eğitime kesin kayıt yaptırabilmek için, kayıt ücretini eğitimden en az 1 hafta öncesine kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi‘ nin
IBAN No             : TR09 0006 4000 0013 2010 336777

Numaralı hesabına yatırılmalıdır. (Ödemeyi gösterir banka dekontu eğitim başlamadan fotokopi olarak şubeye verilmeli,  0 258 263 88 36 nolu faksa veya denizli@mmo.org.tr adresine gönderilmelidir.)

Not 1: Herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır, ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer bildirilir.

Not 2: Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan kursiyerlere yeniden kursa katılmaksızın bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.

Not 3: Katılımcıların yanlarında hesap makinası getirmeleri gereklidir.

Not 4: MMO yıl içindeki gelişmelere göre planladığı eğitimleri iptal etmeye, birleştirmeye veya yıl içinde ilave eğitim açmaya yetkilidir.

Not 5: Eğitim esnasında verilecek ikramlar ve öğle yemekleri, kurs notları, ulaşım ve konaklama (Uygulama esnasında sadece İzmir`de), eğitim ücretine dahildir.

 

BİNA ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

İçerik 
Enerji yöneticisi, endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlamaktadır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Kurum, Kuruluş ve İşletmeler;

Konut Dışı Binalarda;

- Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi atamak,

- Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Kimler Katılabilir 

Aynı Yönetmeliğin 9. Madde 7. Fıkrası uyarınca;

Binalarda  makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş gerçek veya tüzel kuruluşlardan gerçek katılımcılar kabul edilmektedir."

Gerekli Belgeler

 • Mesleğinde en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olduğuna dair belge (önceki ve/veya mevcut işyerinden alınan)

• Oda Kayıt Belgesi (Mühendisler İçin)

• Üye aidat borcunun olmadığına dair belge

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)

• Kursiyer adı-soyadı ve "Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont

*İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir.

Eğitime Katılım

• Kursiyer adaylarının katılmak istedikleri eğitim döneminden en az on  (10) gün önce şubemiz ile iletişim kurması gerekmektedir. 

• Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir.

Başvuru             : Eğitime başvuru aşağıdaki telefona yapılabilir.

Tel                       : (0 258) 241 99 79 Dahili: 130   Fax : (0 258) 263 88 36

E-posta                : denizli@mmo.org.tr       

Yer                      : TMMOB Makina Mühendisleri Odası
                              Denizli Şubesi Eğitim Salonu
                              Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:83   DENİZLİ,

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi      : 10 Gün ( 8 gün teorik – 2 gün uygulama)
Eğitim programının %95`ine devam zorunluluğu bulunmaktadır
Eğitim Saatleri    : 09:00 - 17:30

 Uygulama

Uygulama İ.Y.T.E. (Urla / İZMİR) Enerji Laboratuarında yapılacaktır. Ulaşım ve konaklama bedeli Makina Mühendisleri Odası `na aittir.

Eğitim Ücreti

Enerji Yöneticisi Eğitimi (Bina)        1500,00 TL (KDV Dahil)
Sertifika Ücreti                                  75,00

MMO tarafından eğitime kabul edildiği bildirilen kursiyerler eğitime katılabilmek için  kayıt ücretini, kurs başlama tarihinden 1 hafta öncesine kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi‘ nin
IBAN No             : TR09 0006 4000 0013 2010 336777

Numaralı hesabına yatırılmasını sağlar. (Ödemeyi gösterir banka dekontu eğitim başlamadan fotokopi olarak şubeye verilmeli, denizli@mmo.org.tr e-posta adresine yollanmalı veya 0 258 263 88 36 nolu faksa gönderilmelidir.)

Not 1: Herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır, ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer bildirilir.

Not 2: Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan kursiyerlere yeniden kursa katılmaksızın bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.

Not 3: Katılımcıların yanlarında hesap makinası getirmeleri gereklidir.

Not 4: MMO yıl içindeki gelişmelere göre planladığı eğitimleri iptal etmeye, birleştirmeye veya yıl içinde ilave eğitim açmaya yetkilidir.

Not 5: Eğitim esnasında verilecek ikramlar ve öğle yemekleri, kurs notları, ulaşım ve konaklama (Uygulama esnasında sadece İzmir`de), eğitim ücretine dahildir.


 

 

Denizli Şube Kaynaklı Haberler »

01.01.2011 tarihinden itibaren 10702 defa okunmuştur.

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBE
SIRAKAPILAR MAH. SALTAK CAD. NO: 83 - DENİZLİ
TEL: (+90) 258 2633638   FAKS: (+90) 258 2638836
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2017 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri