ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 SONUÇ BİLDİRGELERİ

I. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ
03.12.1999 - 05.12.1999
İzmir Efes Kongre Merkezi

 
Sonuç Bildirgesi

I. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, ülkemizde ilk kez 3 -5 Aralık 1999 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına İzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde İzmir'de, İzmir Efes Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

Kongre 22 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, Kongre boyunca iki ayrı salonda 14 oturumda 40 adet bildiri sunulmuştur. Kongre süresince 2 panel, 1 forum, 2 sabah toplantısı ve 3 adet atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kongre boyunca düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet veren 100'ü aşkın yerli ve yabancı firmanın temsilciliğini yürüten 62 kurum ve kuruluş katılmıştır. Kongreyi 735 adet kayıtlı delege olmak üzere 1000'i aşkın mühendis, teknik eleman, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri izlemiş, sergi 1500'ü aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda hidrolik pnömatik alanında çağdaş bilgi ve teknolojiye uygun ekonomik çözümler üretmek amacıyla, mühendis, uzman, danışman, öğretim üyesi ve kuruluşların bilgi ve deneyim birikimlerini kapsayan bildiriler sunulmuştur.

Panellerde ise, "Hidrolik Pnömatik Sektörünün Sorunları" ve "Hidrolik Pnömatik Sektörünün teknik Eleman Eğitimi" konuları ilgili Oda, Bakanlık, Dernek, Üniversite, Sektör Temsilcileri Tarafından masaya yatırılmıştır.

Kongrede Düzenleme, Yürütme, Danışma Kurulu Temsilcileri ile Sabah toplantıları gerçekleştirilmiş, "Hidrolik pnömatik alanında ortak dilin, terminolojinin oluşturulması", "Mesleki, teknik, etik yönden sektörün sürekli koordinasyonunun sağlanması" konuları ele alınmış öneriler geliştirilmiştir.

Bu konuda ayrıca uygulamalardaki teknolojik yeniliklerin paylaşılarak geliştirilmesi amacıyla üç farklı konuda atölye çalışması düzenlenmiştir. Konuları "Pnömatik ile Otomasyonda Bilgi İletişim Sistemleri", "Oransal ve Servo Valf Teknolojisi/ Sekonder Kontrol Sistemleri ve Teknolojisi".  "Pnömatik Konum Kontrolü" olan her bir atölye çalışmasına 30'ar kişi katılmıştır.

Kongre sonucunda gerçekleştirilen Kapanış Forumunda tüm katılımcıların ortak eğilimleriyle aşağıda belirtilen konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 • Üç gün süreyle gerçekleştirilen bu kongre ve sergi ortamında hidrolik pnömatik alanında ürün ve hizmet veren ilgili tüm kesimler, Oda, Üniversite, Sanayi Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında çok yönlü iletişim ortamı yaratılmıştır.

 • Öncelikle diğer sektörlerde olduğu gibi, hidrolik pnömatik sektöründe de yaşanan temel sorunların ülkemizde Ulusal Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikalarının oluşturulmamasından kaynaklandığı vurgulanmıştır.

 • Hidrolik pnömatik sektörünün ürün ve hizmet üretiminde yerli üretimin, ulusal ve uluslararası  rekabet ortamında etkinliğinin arttırılması için  AR-GE  ve yüksek üretim teknolojisine yönelik yatırımlara destek verilmesi, kamu yatırımlarında yerli ürün alımlarının da teşviki, ulusal politika haline getirilmelidir.

 • Hidrolik pnömatik sektöründeki yerli ve ithal ürünlerde standartlaşma ve kalitenin sağlanması için ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri alınarak standart, şartname ve yönetmeliklerin geliştirilmesi / oluşturulması, uygulanması gerekmektedir.

 • Sektöre yönelik istatistiki bilgiye sağlıklı ulaşılamamaktadır. Bu amaca yönelik olarak "sektörel envanter" çalışması, sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilmelidir.

 • Mühendislik ve teknik eleman eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim kurumlarının performansının belirlenmesi için "eğitimde akreditasyon" gerçekleştirilmelidir. Hidrolik ve pnömatik dersleri, makina mühendisliği eğitim - öğretim programlarında yer almalıdır. Sektörün gereksinim duyduğu nitelik ve nicelikte ara teknik eleman yetiştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca politikalar geliştirilmelidir.

 • Kongre kapsamında oluşturulan  hidrolik pnömatik alanındaki Türkçe yayın envanteri sonuçlandırılarak, sektörün ve eğitim kurumlarının gereksinimlerine  yönelik özgün, çeviri, derleme ve süreli yeni yayınlar kazandırılmalıdır.

 • Mesleki yeterliliğin ve uzmanlığın geliştirilerek mesleki denetimin sağlanması için sürekli eğitim sistematik hale getirilmeli, belgelendirilme uygulamaları geliştirilmelidir. Belgelendirmede izlenebilirlik, katılımcılık, yansızlık ilkeleri temel alınmalıdır. Hidrolik pnömatik alanında teknik komisyonların oluşturulması ve çalışmaların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Komisyonlara yeni teknolojilerin yansıtılması, mesleki eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi görevleri verilmelidir. Meslektaşlarımızın bu komisyonlarda etkin ve üretken yer alabilmeleri için özendirici düzenlemelere gidilmelidir.

 • Hidrolik, pnömatik sektöründe dil birliğinin oluşturulması, mesleki ve ticari etik kuralların yaratılması sürecinin hızlandırılması ve iletişimde sürekliliğin sağlanması için Makina Mühendisleri Odası Sekreteryalığında ilgili tüm kesimlerin katılımıyla çalışma grupları oluşturulmalıdır.

 • Hidrolik, pnömatik ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı tüm sektörlerde, tasarımdan üretime uzanan süreçte işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin uluslararası standart dışı uygulamalarla yoğun olarak karşılaşılmaktadır. Güvenli, verimli bir üretim ortamının oluşturulması için, Işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tüm yasal mevzuatın  çağdaş bilgi ve teknolojiye göre düzenlenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

 • Hidrolik, pnömatik sektöründe var olan sivil toplum kuruluşları desteklenmeli ve sektörde "birlikte üretme geleneği" yaratılmalıdır.

 • Makina Mühendisleri Odasınca oluşturulan bu platformda aktarılan ve tartışılan bilgiler ile; birlikte üretme ve birlikte paylaşma anlayışı yaşama geçirilmiştir. İşbirliği ortamı yaratan bu kongre çalışmasının devamlılığı ile iletişimde sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle Kongre, 2 yılda bir Makina Mühendisleri Odasınca, sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşların, diğer meslek disiplinlerinin de desteği alınarak İzmir'de uluslararası katılımlı gerçekleştirilmeli ve bu etkinlik kurumsallaştırılmalıdır.

 
 

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri