ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 SONUÇ BİLDİRGELERİ

IX. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
06.12.2013 - 07.12.2013
ESKİŞEHİR

 
Sonuç Bildirgesi

IX. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Sonuç Bildirisi Taslağı

 

IX. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Eskişehir Şube sekretaryalığında 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde Osmangazi Üniversitesi Kongre Salonu`nda meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. "Toplumsal Gelişimde Endüstri ve İşletme Mühendisliği" ana başlığı altında gerçekleştirdiğimiz kurultayımızı 621 katılımcı izlemiştir.

 

Kurultayımız boyunca 3 panel ve 10 oturumda toplam 39 bildiri sunulmuştur. Ayrıca gerek akademik çevrelerden, gerekse sanayiden kurultayımızın panellerine Endüstri ve İşletme Mühendisliği adına çok değerli katkılar sağlanmıştır.

 

Kurultay girişinde katılımcılara sunulan anketimizin sonuçlarına göre; Kurultaya katılan meslektaşlarımız % 91 oranında uzaktan mühendislik eğitimine karşı, % 93 oranında yeni yetişen meslektaşların istihdamı konusunda kaygılıdır. % 97 oranındaki meslektaşımız üniversitelerimizde verilen eğitimin hızla çoğalan bölümler sebebiyle kalite düşmesi endişesini taşımaktadır. Katılımcıların % 61`i eğitimde disiplinler arası bağlantı kurabilme yetisinin geliştirilmesini istemektedir. Kurultay katılımcılarının % 80‘i kurultay ortamından, % 89`u ise kurultay programı/içeriğinden memnun kalmışlardır.

 

Tarihte ilk mühendislik meslek odası, Amerika Makina Mühendisleri Odasıdır. Kuruluş tarihi 1880`dir. Bunu izleyen meslek kuruluşları ise, 1884`de Elektrik Mühendisleri ve 1908`de Kimya Mühendisleri odaları olmuştur. Amerika Endüstri Mühendisleri Odası`nın kuruluşu ise 1948`te gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise ilk kez 1969 yılında İTÜ ve ODTÜ`de eğitim başlamış olup Endüstri Mühendisliği adı ODTÜ`de kullanılmıştır. 2013 yılında Endüstri Mühendisliği alanı için açılan kontenjan 6.031 kişidir. Bu rakam  ülkemizde bu eğitimi veren 72 ayrı üniversitenin yarattığı imkanlar sonucu oluşmuştur.

 

Gençler açısından kalitesiz eğitime rağmen mesleğe artan bir talep bulunmakta; fakat, sanayici açısından azalan bir iş arzı söz konusudur. Bu koşullarda fakültede eğitim yeterli kılınamamışken "uzaktan eğitim" uygulamaları meslek eğitimi açısından bir intihar olacaktır.

 

Endüstri ve İşletme Mühendislerinin tek çıkış noktası sanayi değildir. Bu mühendislik dalları, diğer mühendislik disiplinlerinden farklı olarak üretimin dışında da varlık gösterebilir. Örneğin hastanelerde klinik ve doktor sayısını dengelerken, orduda er ve levazımat dağıtımını planlarken, otellerde oda servisinin başında etüt alırken meslektaşlarımıza rastlamak mümkündür.

 

Bu nedenle bu kurultayımızın ana teması "Toplumsal Gelişimde Endüstri ve İşletme Mühendisliği" olarak belirlenmiştir..Ancak toplumsal gelişimimizin buna uygun olup olmadığı tartışılmalıdır.  Zira Harvard Business School 50 ülkede beslenme, hava, su ve besin güvenliği, barınma, kişisel güvenlik, temel bilgiye ulaşım, iletişim ve bilgi araçlarına ulaşım, sağlık ve iyi yaşam, ekosistemin sürdürülebilirliği, kişisel haklar, yükseköğrenime erişim, kişisel özgürlük ve seçme özgürlüğü ile eşitlik ve dahil edilme gibi 12 başlık altında toplumsal gelişimi ölçmektedir ve Türkiye bu listede 33. sıradadır.

 

Oda konusu ise örgütlenme, etkileşim, paylaşım gibi fırsatlar için kritik bir göstergedir. Öte yandan 2009 yılındaki VII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı`nın sonuç bildirisinde de bahsi geçen "Stratejik Planlama" ve "Yatırım Hizmetleri Yönetimi" alanlarında üyelerimizin imza yetkisinin fiilen yaşama geçirilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi hala sağlanabilmiş değildir. Oda–Sanayi–Üniversite sac ayağını oluşturarak uzmanı olunan stratejik planlama yapılabilecektir.. Oysa şu anda tüm Türkiye`de odamıza üye olan Endüstri ve İşletme Mühendislerinin sayısı öğrenimine bu sene başlayan öğrenci sayısı kadardır. Meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin Makina Mühendisleri Odası`na üye olmaları son derece önemlidir.

 

 

 
 

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri