ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 SONUÇ BİLDİRGELERİ

II. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
10.10.1995 - 14.10.1995
Efes Convention Centre

 
Sonuç Bildirgesi

10-14 Ekim 1995 tarihleri arasında İzmir'de Büyük Efes Oteli'nde yapılan ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı , Tesisat Mühendisleri Derneği,Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, Ege Soğutma Sanayi ve İş Adamları Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, İZFAŞ ve İzmir Büyük Şehir Belediyesinin katkıları gerçekleştirilen II.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi' ne 600'dan fazla uzman katılmış, toplam 61 bildiri sunulmuş ve 4 panel yapılmıştır. Kongreye paralel olarak gerçekleştirilen ve ülkemizin tesisat mühendisliği alanında üretim yapan lider endüstriyel kuruluşların katıldığı sergiyi ise 1500 civarında makina mühendisi ziyaret etmiştir.

Teknik oturumlarda insan sağlığı ve üretkenliği açısından konforluyaam hacimlerinin oluşturulması, çağçağdaş bilgi ve teknolojiye uygun ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma, su arıtma, yangın, hastane tesisatları, yardımcı donanım ve ekipman konuları ele alınmıştır.

 • Kongre sırasında, tesisat mühendisliği ve bununla ilgil alanlarda;

 • İlgili kuruluşların birbirini tanımasını sağlamak, kuruluşlar arasında bilgi ağını kurmak ve işbirliğini güçlendirmek,

 • Ulusal politikaların oluşmasına katkı koymak, kamu kuruluşlarına yardımcı olmak

 • Toplumu bilgilendirmek, kamuoyu oluştuırmak ve toplumun çıkarlarını korumak,

 • Eğitim ve araştırma – geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak

Amaçlarıyla, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Tesisat mühendisleri Derneği, Isıtma, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği, Ege Soğutma Sanayi ve İş Adamları Derneği ve Jeotermal derneğinin katılımı ile ilgili alanlardaki diğer kuruluşların katılımınında öngörülmsiyle YAPI TEKNOLOJİSİ TESİSAT DANIŞMA KONSEYİ kurulmuştur.

Kongrenin son günü yapışlan değerlendirme forumunda dile getirilen ve diğer oturumlardan foruma aktarılan aşağıdaki tedbirlerin ilgili kamu kuruluşları ve sektörün işbirliğiyle en kısa zamanda hayata geçirilmesini zorunluluğun Tesisat Mühendisliği Sektörünün eğitiminde üretimine ve uygulanmasına kadar tüm bileşenleri ile çağdaş bir yapıya ulaşması ve ülkemiz insanının daha konforlu yaşam hacimlerine kavuşması açılarından kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Eğitim

 • Tesisat Mühendisliği eğitimine önem verilmeli, lisans seviyesinde özgün programlar oluşturulmalıdır.
  İTÜ Makina Fakültesinin, gerek ilgi alanda büyük bir öğretim üyesi kapasitesine sahip olması gerekse bu alanda Fakülteye destek sağlayabilecek çok büyük bir endüstrinin İstanbul'da olması nedeniyle bu konuda önderlik etmesi uygun bulunmuştur.

 • Tesisat Mühendisliği alanında mezuniyet sonrası ve meslek içi eğitim kurumları oluşturulmalıdır.

Araştırma - Geliştirme

 • Mevcut sektörümüzün ulusal ve uluslar arası katkılarla gelişmesi sürecinde, ulusal araştırma potansiyelimizin gelişmesi ve teknolojiye katkı payının arttırılması göz önünde tutulmalıdır.

Yasal Mevzuat ve Standartlar

 • Proje yapımına esas iç ve dış sıcaklılklar gözden geçirilip yeni düzenlemeler yapılmalı, buna paralel olarak derece- gün çalışmaları da başlatılmalıdır. Enerjinin ekonomik kullanımı bilincinin gerek meslek grubunda gerekse kamuoyunda oluşum için çalışmalar yapılmalıdır.

 • Tesisat Mühendisliği alanında mevcut olan üst yapı (kanunlar, yönetmelikler, standartlar, yapı kodları) gözden geçirilip, mevcutlar uluslar arası yapıya uygun hale getirilmeli, eksiklikler tamamlanmalı ve bu çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlandırılarak uygulamaya sokulmalıdır.

 • Yapı İşleri Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi, Birim Fiyat Tarifleri ve Devlet İhale Kanunu gelişen teknolojiye uygun hale getirilmelidir.

Enerji Tasarrufu

 • Enerjinin ekonomik kullanımı bilincinin gerek meslek grubunda gerekse kamuoyunda oluşumu için çalışmalr yapılmalıdır.

Katılımcılık

 • Ülkemiz insanının çağdaş sağlık ve üretkenlik koşullarında yaşaması amacını güden, bunun teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı, geliştirmeyi ve uygulanabilir kılmayı hedefleyen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerine, siyasi iktidarların ve kamu yönetimlerinin katkı ve katılımlarında duyerlı olmaları sağlanmalıdır.

 
 

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri