ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 SONUÇ BİLDİRGELERİ

I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ
19.10.1995 - 20.10.1995
Eskişehir

 
Sonuç Bildirgesi

Gümrük Birliği aşamasında olan Ülkemiz Sanayisi son birkaç yıldır yakın gelecekteki şiddetli rekabet koşullarının ayrımına vararak yoğun bir küreselleşme çabası içerisine girmiştir. Çağdaş anlamda küreselleşmek için hem üst düzey yapılanma ki bunun adına günümüzde Toplam Kalite Yönetimi diyoruz ve hem de alt yapı olmadan üst yapıyı ayakta tutmak mümkün değildir. Buradan alt yapıdan kasıt uluslar arası standartlar haline getirilmiş kalite sistemleridir.

Kaliteyi temin etmeye yönelik bu sistemlerin öngördüğü en önemli koşullardan birisi ise ölçümlerin doğruluğunun kanıtlanabilir, izlenebilir olmasıdır.

Bu bağlamda Kongre Yürütme Kurulu olarak uygulayıcı olan sanayicimizi kalibrasyon, izlenebilirlik, akreditasyon vb. konularda yetkili ağızlardan bilgilendirmek ve yasa koyucuya çağdaş yapılanmalardan örnekler vererek yönlendirmek amaçları doğrultusunda I.Ulusal Ölçümbilim Kongresini gerçekleştirdik.

Kongre süresince sunulan bildiri ve görüşler çerçevesinde varılabilecek sonuçları 3‘e ayırmak mümkündür.

1.Bilimsel

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) yetkin kadrosu ve yönetimiyle küreselleşme çerçevesinde başarılı bilimsel çalışmalarını sürdürmekte birçok konuda yeterliliğini uluslararası düzeyde kanıtladığı gibi bazı konularda en iyiler düzeyine oldukça kısa bir sürede gelmiştir. UME‘nin bilimsel anlamda ölçümbilim çatısının en üstünde olmak ve Türkiye‘yi temsil etme yetki ve yeterliliğine sahip olması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

2.Yasal

Entegre olmayı düşündüğümüz toplulukların bu konudaki yapılanmaları incelendiğinde yasal birtakım düzenlemelerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yasal düzenlemeler UME‘nin, TSE‘nin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nın üst yapıdaki yerini görev ve sorumluluklarının orta kademe yapılanmaları, denetleme organlarını tanımlamalı, kullanıcı yani sanayiciye yol gösterici olmalıdır.

Bu bağlamda en önemli adım Milli Kalite Konseyi ve Milli Akreditasyon Konseyi çalışmalarının en geniş katılımlarla tekrar başlatılması olacaktır.

3. İşlevsel

Kongre süresince katılımın beklentilerin üzerinde olmasının yanı sıra sanayicimizin ve orta kademe kalibrasyon laboratuar yöneticilerinin yasal boşluklarından ötürü ne yapacakları arayışı içerisinde oldukları gözlemlenmiştir. Bugün birçok sanayi kuruluşumuzu dış müşterilerinin isteği ile yönlendirilmesi doğrultusunda kalibrasyon ve sertifikasyon gereksinimlerine Türkiye dışından veya yabancı ortaklı iç şirketlerden karşılanmaktadır.

Sağlıklı düzenlemeler sonucunda hem olası karışıklıklar ortadan kalkacak hem de milyar dolar düzeyinde ifade edilebilecek rakamlar Türkiye‘de kalacaktır. Sonuç olarak her ne şekilde ve kimlerle olursa olsun ülke çıkarları ön planda tutularak yapılacak yasal düzenlemelere ivedilikle ihtiyacımız vardır.

Necmi MUNGAN
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı

 
 

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri