ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Şubat 2024 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 SONUÇ BİLDİRGELERİ

III.ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ
07.10.1999 - 08.10.1999
Eskişehir

 
Sonuç Bildirgesi

Ölçümbilim bir ülkede ölçme, standartlaşma, kontrol ve kalite sistemlerinin alt yapısını oluşturarak kalite güvenliği için ürün özelliklerinin belirlenmesine ve kontrolüne ilişkin kapsamlı bir sistemin oluşmasını sağlar.

Ülkemizde bu alanda gözlenen çok yönlü eksiklikler, ulusal kalite politikamızın geliştirilmemiş olması ve buna uygun yasal düzenlemelerin henüz yaşama geçirilememesi, personel, laboratuvar ve eğitim eksikliği, laboratuvar ve akreditasyon konularındaki boşluklar, kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık hizmetleri için kuruluşların nitel ve nicel yetersizliği bu parametrelerin sanayide uygulanabilirliğini zorlaştırmakta ve bu nedenle sanayimizde büyük ölçekte zorluklar yaşanmaktadır.

Bu amaçla TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Eskişehir‘de gerçekleştirilen III. Ulusal Ölçümbilim Kongresinde aşağıda belirtilen konular, akademisyen ve uygulayıcılar tarafından kapsamlı bir şekilde tartışılarak şu sonuçlar çıkartılmıştır;

  • Ulusal ölçümbilim sistemi, ölçme ve kalibrasyon, akreditasyon, bilimsel ölçümbilim, sanayideki ölçümbilim sistemi içindeki uygulamalar, yasal ölçümbilim ana başlıkları altında 29 bildiri sözlü, 28 bildiri poster olarak sunuldu. Bunun yanı sıra Eskişehir sanayi bölgesindeki kuruluşlarda gerçekleştirilen ölçme ve kalibrasyon altyapısını belirlemeye yönelik yapılan anketin sonuçları kongreye sunularak sonuçları değerlendirilmiştir.
  • Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi yaşamsal önemi olan sağlık sektöründe de tıbbi cihazların kalibrasyonunun önemi vurgulanarak, hizmet üretim sürecinin her aşamasında kullanılan tıbbi cihazların güvenirliğinin sağlanması, günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun hale getirilmesinin teşhis ve tedavide hizmet kalitesini yükselteceği görüşü öne çıkmıştır.
  • Yeni kalite anlayışının bir ön koşulu olan kalibrasyon ve izlenebilirlik, organize olmuş bir ölçme sisteminin gerekliliğini ve ölçümbilim alanında belgeli ve eğitimli personel gereksiniminin önemini ortaya çıkarmıştır.
  • Ülkelerin farklı uygulamaları sonucunda ortaya çıkan ölçümbilimle ilgili sorunların çözümünde akreditasyon kuruluşlarının bağımsız, tarafsız ve tüzel kişiliğe haiz kamu ya da özel kuruluşların yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde de Türkiye Akreditasyon Konseyinin (TÜRKAK) ilgili tüm tarafların katılımıyla devlet güvencesi altında Avrupa Birliğinde ön görüldüğü gibi ekonomik ve idari yönden bağımsız ve tarafsız bir şekilde örgütlenmesi gerekmektedir. Akreditasyon sisteminin yasal zemine oturtulabilmesi için Akreditasyon Konseyi kuruluş ve görevleri hakkındaki yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir. Yasanın çıkmasıyla bu alandaki belirsizliklere, kurumlar ve sektörler arası iletişim sorunlarına kalıcı çözümler getirilmiş olacaktır.

Kongreyle birlikte açılan III. Ulusal Ölçümbilim Ölçme Cihazları ve Takımları Sergisi de katılımcılar tarafından ilgiyle izlenmiş ve sergiye katılan kurum ve kuruluşlar kalibrasyon, eğitim ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi ve birikimlerini aktarmışlardır.

 
 

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri