ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

23 Mart 2018 Cuma    

EİM-MEDAK MİEM PBK
ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 ŞUBE TARİHÇESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bursa ilinde çalışmalarına 1970 yılında, Bursa İl Temsilciliği olarak "Atatürk Cd. Sami Şehbenderler Apt. No.69/9 BURSA" adresinde; Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsayarak başlamıştır. İlk İl Temsilcisi olarak YSE İkinci Bölge Müdürlüğü?nde görev yapan Hasan AKAÇİN, vekiller olarak Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü?nde görev yapan İlker YEĞİN ile YSE 2. Bölge Müdürlüğü?nde görev yapan Hüseyin BAŞ atanmıştır.

1975 yılında yapılan Oda Genel Kurulu?nda Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan MMO Bursa Bölge Temsilciliği kurulması kararı alınmasının ardından; Nisan 1975?te DSİ 1. Bölge Müdürlüğü?nde görev yapan Nevin ÇAVLİN, Yılmaz ULUSEMRE ve A. Vedat SONER?den oluşan Girişimci Yürütme Kurulu atanmıştır. Girişimci Yürütme Kurulu 1 ay içinde Genel Kurulu toplayarak, MMO Bursa Bölge Temsilciliği seçimlerini gerçekleştirmiştir.

MMO Bursa Bölge Temsilciliği 1. Genel Kurul?un ardından 1975 yılında "Tahtakale Veziri Caddesi. Kent İşhanı, K:5 Merkez BURSA"; 1977 yılında "Atatürk Cad. Kent Pasajı Yanı; Kent Apt., Kat 4 BURSA"; 20 Kasım 1978?de TMMOB?ye bağlı Oda birimleri ve temsilcilikler ile ortak bir yerde görev yürütmek amacıyla ile "Hacılar Mah., Eceler Sk., Beysel İşhanı BURSA" adresine taşınmıştır. 1984 yılından sonra ortak yerden ayrılan TMMOB?ye bağlı Oda birimleri ve temsilciliklerinin bürolarını, TMMOB Lokali?ne çevirerek çalışmalarını sürdüren MMO Bursa Şubesi; 23 Nisan 1991?de "Elmasbahçeler Mh., Sabunevi Sk., Mühendisler İşhanı / Osmangazi BURSA"; 19 Mayıs 2007?de "Barış Mh., İzmir Yolu, No:200, B Blok, Nilüfer / BURSA"; 01 Mart 2010 tarihinde itibaren ise  "Odunluk Mh. Kale Cd. No:20 A1 Kat:2-3 16130 Nilüfer / BURSA" adresinde bulunan BAOB Yerleşkesine taşınmıştır.

1981 yılına dek MMO birimlerinin toplantılarında alınan kararlar, toplantı tutanağı olarak imzalanarak Oda Merkezi?ne gönderilirken, 1981 yılından başlayarak noter onaylı karar defteri tutulmaya başlanmış ve alınan kararlar, karar defterlerine işlenerek imza altına alınmıştır.

Bölge Temsilciliklerin Şubeye dönüşmesi için gerekli olan 750 üye sayısına, MMO Bursa Bölge Temsilciliği 1983 yılında ulaşmış, 1981 yılı seçimlerinin ardından 1984 yılına dek TMMOB?ye bağlı odalar ve birimlerinin Genel Kurul yapmalarına izin verilmemesi ve çalışmalarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle, Şube?ye dönüşememiştir. 1984 yılında yapılan MMO Genel Kurulu?nda, dönemin koşulları göz önüne alınarak, Bölge Temsilciliklerin Şubeye dönüşmesi için gerekli üye sayısı 1500?e çıkarılmıştır. Bursa Bölge Temsilciliği, üye sayısının 1987 yılında 1500?e ulaşmasıyla, MMO Tüzüğü ve MMO Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği gereği MMO Bursa Şubesi?ne; Yürütme Kurulu, seçilmiş yedek üyelerinin de katılımıyla Yönetim Kurulu?na dönüşmüştür. Yönetim Kurulu?nun 7 üyeye tamamlanması için, görevini sürdüren Yürütme Kurulu?nun önerisi ile biri boşalan yedek üyenin yerine olmak üzere, 2 kişi atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliği için, görüşü alınarak Oda Merkezine önerilen kişilerden biri atandıktan sonra, üyeliği kabul etmediğini belirterek, toplantılara katılmamıştır.

6235 sayılı TMMOB Yasası?nda 06.09.1983 günlü 85 sayılı KHK ile yapılan değişiklik ile 1984 yılından sonra Oda birimlerinin seçimleri 2 yılda bir yapılmaya başlamıştır.

27 - 28 Şubat 1988?de Ankara?da yapılan MMO 32. Genel Kurulu?nda alınan karar ile Bursa Şubesi?nin; Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik illerinden oluşan etkinlik alanına, Eskişehir ili de katılmıştır. 29 Şubat - 1 Mart 1992?de Ankara?da yapılan MMO 34. Genel Kurulu?nda alınan kararla Eskişehir İl Temsilciliği?ne Afyon, Bilecik ve Kütahya illeri bağlanarak; Eskişehir Bölge Temsilciliği düzeyine yükseltilmesi kararı alınmış ve 1 Ocak 1993 tarihinde Eskişehir Bölge Temsilciliği?nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 5 - 6 Mart 1994?te Ankara?da yapılan MMO 35. Genel Kurulu?nda Oda Tüzüğü ve Örgüt Görev, Kuruluş ve Yetki Yönetmeliği?nde yapılan değişiklikler ile Bölge Temsilcilikleri kaldırılarak, üye sayısına bakılmaksızın tümü Şubeye dönüştürülmüştür. İstanbul Şubesi?ne bağlı olarak görev yapan Yalova İlçe Temsilciliği, Yalova?nın İl olmasının ardından; Yalova İl Temsilciliği olarak, Oda Yönetim Kurulu?nun 16.10.1995 günlü ve 718 sayılı kararı ile Bursa Şubesi etkinlik alanına katılmıştır.

Şubemiz 1987 yılında "Tekstil ve Makina Dergisi" ile 1991 yılında "Endüstri Mühendisliği Dergisi"nin, yayın yaşamına başlamasını sağlamıştır. Tekstil ve Makina Dergisi?nin adı 1991 yılında "Tekstil ve Mühendis" olarak değiştirilmiş ve Mayıs 1992?de yapılan TMMOB 32. Genel Kurulu?nda alınan karar uyarınca TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası?nın kurulması ile 1993 yılı başında, bu Odaya devredilmiştir. Endüstri Mühendisliği Dergisi 2. yılından sonra yayın yaşamını, Ankara?da sürdürmektedir. 1990 yılından bu güne dek iki aylık dönemlerle Şube Bültenini yayımlanması sürdürülmektedir.

Dönemsel olarak pek çok etkinliğe imza atan MMO Bursa Şubesi ulusal ve uluslararası düzeyde "Tekstil Sempozyum ve Fuarları" yanı sıra, geleneksel olarak sürdürdüğü "Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu"nun XI. sini 2009 yılında gerçekleştirmiştir. Ayrıca Kalite alanında 2003 yılına dek 3 adet "Kalite Sempozyumu" düzenlemiştir.

Şubemizin demokratik ve bağımsız bir Türkiye için, çalışmalarına kuruluşundan bu yana destek veren, tüm yönetim kurulu üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

1970 yılından bu yana görev yapan il temsilcileri, yürütme ve yönetim kurulları aşağıda yer almaktadır.

 
BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ
İl Temsilcisi Hasan AKAÇİN 1970 - 1975
   
Temsilci Vekili * İlker YEĞİN 1970 - 1975
  * Hüseyin BAŞ 1970 - 1972
  Etem ERBAY 1972 - 1975
   
BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
   
GİRİŞİMCİ YÜRÜTME KURULU: NİSAN1975
Girişimci Başkan Nevin ÇAVLİN
Girişimci Sekreter Üye Yılmaz ULUSEMRE
Girişimci Sayman Üye A. Vedat SONER
   
1. DÖNEM:1975
Başkan Nevin ÇAVLİN 05.05.1975 - 24.01.1976
   
Sekreter Üye Yılmaz ULUSEMRE 05.05.1975 - 23.07.1975
  A. Vedat SONER 23.07.1975 - 24.01.1976
   
Sayman Üye A. Vedat SONER 05.05.1975 - 23.07.1975
  Selçuk SÜMER 11.10.1975 - 24.01.1976
   
2. DÖNEM: 1976  
Başkan Halil KÜP 24.01.1976 - 23.01.1977
   
Sekreter Üye Nevin ÇAVLİN 24.01.1976 - 23.01.1977
   
Sayman Üye Mustafa ELLİBEŞOĞLU 24.01.1976 - 01.06.1976
  Akdeniz HİÇSÖNMEZ 01.06.1976 - 23.01.1977
   
3. DÖNEM: 1977  
Başkan İbrahim SOLAK 26.01.1977 - 22.01.1978
   
Sekreter Üye Nevin ÇAVLİN 26.01.1977 - 22.01.1978
   
Sayman Üye Selçuk SÜMER 26.01.1977 - 22.01.1978
   
4. DÖNEM: 1978  
Başkan Kamer ÖZOĞUL 23.01.1978 - 24.01.1979
   
Sekreter Üye Yusuf ÜNLER 23.01.1978 - 24.01.1979
   
Sayman Üye Coşkun İRFAN 23.01.1978 - 01.11.1978
  Salim MENGÜÇ 01.11.1978 - 24.01.1979
   
5. DÖNEM: 1979  
Başkan Necmi SÜLÜN 24.01.1979 - 28.01.1980
   
Sekreter Üye Yusuf ÜNLER 24.01.1979 - 28.01.1980
   
Sayman Üye Muhip YABAŞ 24.01.1979 - 28.01.1980
   
6. DÖNEM: 1980  
Başkan Yusuf ÜNLER 28.01.1980 - 31.01.1981
   
Sekreter Üye Ali Hikmet ÖZDEMİR 28.01.1980 - 31.01.1981
   
Sayman Üye Emine TUNCEL 28.01.1980 - 31.01.1981
   
7. DÖNEM: 1981-1982-1983  
Başkan Yusuf ÜNLER 31.01.1981 - 12.01.1984
   
Sekreter Üye Emine TUNCEL 31.01.1981 - 05.01.1982
  Melih KARAKULAK 05.01.1982 - 12.01.1984
   
Sayman Üye Yalçın GİRİŞKEN 31.01.1981 - 29.12.1981
  Emine TUNCEL 05.01.1982 - 12.10.1982
   
8. DÖNEM: 1984-1985  
Başkan Yusuf ÜNLER 12.01.1984 - 31.01.1986
   
Sekreter Üye Melih KARAKULAK 12.01.1984 - 23.01.1985
  Yunus PITIRLI 23.01.1985 - 31.01.1986
   
Sayman Üye Yunus PITIRLI 12.01.1984 - 23.01.1985
  Necmi SÜLÜN 23.01.1985 - 31.01.1986
   
9. DÖNEM: 1986-1987  
Başkan Yusuf ÜNLER 01.02.1986 - 16.12.1987
   
Sekreter Üye Şerafettin ŞAHİN 01.02.1986 - 16.12.1987
   
Sayman Üye Ahmet ATALAY 01.02.1986 - 16.12.1987
   
Yedek Üyeler * İrfan İLHAN 01.02.1986 - 01.04.1987
  * Ercan KONUK 01.02.1986 - 17.12.1987
  * Ersan BEKDEMİR 01.02.1986 - 17.12.1987
   
BURSA ŞUBESİ
   
ŞUBEYE DÖNÜŞÜM  
Başkan Yusuf ÜNLER Başkan 17.12.1987 - 05.02.1988
   
Başkan Vekili Ahmet ATALAY 17.12.1987 - 05.02.1988
   
Sekreter Üye Şerafettin ŞAHİN 17.12.1987 - 05.02.1988
   
Sayman Üye Ercan KONUK 17.12.1987 - 05.02.1988
   
Üye Ersan BEKDEMİR 17.12.1987 - 05.02.1988
   
Atama Üyeler * Alaaddin KÜÇÜKGÜLER 17.12.1987 - 05.02.1988
  (**) Gürhan AKDOĞAN
  (**) görüşü alınarak, atandıktan sonra, üyeliği kabul etmediğini belirterek, hiçbir toplantıya katılmamıştır.
   
   
1. DÖNEM: 1988-1989  
Başkan Yusuf ÜNLER 05.02.1988 - 26.01.1990
   
Başkan Vekili Ahmet ATALAY 05.02.1988 - 26.01.1990
   
Sekreter Üye Şerafettin ŞAHİN 05.02.1988 - 07.06.1988
  Özcan ŞENİŞLER 28.03.1989 - 26.01.1990
   
Sayman Üye Şaban ERYILMAZ 05.02.1988 - 21.02.1989
  Özcan ALTINAY 28.03.1989 - 26.01.1990
   
Üyeler * Ercan KONUK 05.02.1988 - 26.01.1990
  * Alaeddin KÜÇÜKGÜLER 05.02.1988 - 26.01.1990
  * Özcan ŞENİŞLER 05.02.1988 - 07.06.1988
  Nuri BENLİ 07.06.1988 - 21.02.1989
  Sibel AKMANSOY 21.02.1989 - 26.01.1990
   
2. DÖNEM: 1990-1991  
Başkan Yusuf ÜNLER 27.01.1990 - 01.02.1992
   
Başkan Vekili Ahmet ATALAY 27.01.1990 - 14.02.1992
   
Sekreter Üye Özcan ŞENİŞLER 27.01.1990 - 01.02.1992
   
Sayman Üye Remzi ERİŞLER 27.01.1990 - 16.09.1991
  Gürhan AKDOĞAN 17.09.1991 - 01.02.1992
   
Üyeler * Gürbüz YILMAZ 27.01.1990 - 01.02.1992
  * İrfan İLHAN 27.01.1990 - 01.02.1992
  * Gürhan AKDOĞAN 27.01.1990 - 17.09.1991
  Emre FİDAN Üye 27.12.1991 - 01.02.1992
   
3. DÖNEM: 1992-1993  
Başkan Yusuf ÜNLER 02.02.1992 - 03.02.1994
   
Başkan Vekili İrfan İLHAN 02.02.1992 - 02.03.1993
  Şerafettin ŞAHİN 02.03.1993 - 03.02.1994
   
Sekreter Üye Gürhan AKDOĞAN 02.02.1992 - 03.02.1994
   
Sayman Üye Ali Bülent SETBAŞ 02.02.1992 - 03.02.1994
   
Üyeler * Ali Rahmi BEYRELİ 02.02.1992 - 03.02.1994
  * Şerafettin ŞAHİN 02.02.1992 - 02.03.1993
  Hayati KORKMAZ 02.03.1993 - 03.02.1994
  * Ziya ÖZEK 02.02.1992 - 23.06.1992
  M. Mete YAYOĞLU 23.06.1992 - 03.02.1994
   
4. DÖNEM: 1994-1995  
Başkan Yusuf ÜNLER 04.02.1994 - 10.01.1996
   
Başkan Vekili Gürhan AKDOĞAN 04.02.1994 - 10.01.1996
   
Sekreter Üye Ali Bülent SETBAŞ 04.02.1994 - 10.01.1996
   
Sayman Üye Hayati KORKMAZ 04.02.1994 - 10.01.1996
   
Üyeler * M. Mete YAYOĞLU 04.02.1994 - 10.01.1996
  * Ali Rahmi BEYRELİ 04.02.1994 - 10.01.1996
  * Raif GÜNEY 04.02.1994 - 10.01.1996
   
5. DÖNEM: 1996-1997  
Başkan Gürhan AKDOĞAN 11.01.1996 - 26.01.1998
   
Başkan Vekili Özcan ŞENİŞLER 11.01.1996 - 26.01.1998
   
Sekreter Üye Remzi ERİŞLER 11.01.1996 - 26.01.1998
   
Sayman Üye Osman KARADEMİRLER 11.01.1996 - 26.01.1998
   
Üyeler * Ömer ATALAY 11.01.1996 - 26.01.1998
  * Raif GÜNEY 11.01.1996 - 26.01.1998
  * Filiz GÜLER 11.01.1996 - 02.09.1997
  H. Eren KURAL 02.09.1997 - 26.01.1998
   
6. DÖNEM: 1998-1999  
Başkan Gürhan AKDOĞAN 27.01.1998 - 26.01.2000
   
Başkan Vekili Özcan ŞENİŞLER 27.01.1998 - 16.03.1999
  H. Eren KURAL 16.03.1999 - 26.01.2000
   
Sekreter Üye Remzi ERİŞLER 27.01.1998 - 01.06.1999
  Cumhur SANRI 01.06.1999 - 26.01.2000
   
Sayman Üye Cumhur SANRI 27.01.1998 - 01.06.1999
  A.Bülent SETBAŞ 01.06.1999 - 26.01.2000
   
Üyeler * Raif GÜNEY 27.01.1998 - 26.01.2000
  * Ali Bülent SETBAŞ 27.01.1998 - 01.06.1999
  Remzi ERİŞLER 01.06.1999 - 26.01.2000
  * H. Eren KURAL 27.01.1998 - 16.03.1999
  Serdar ARKAN 16.03.1999 - 26.01.2000
   
7. DÖNEM: 2000-2001  
Başkan Ömer ATALAY 27.01.2000 - 01.02.2002
   
Başkan Vekili Yüksel ERDİ 27.01.2000 - 01.02.2002
   
Sekreter Üye Muzaffer OVALIER 27.01.2000 - 01.02.2002
   
Sayman Üye İbrahim MART 27.01.2000 - 01.02.2002
   
Üyeler * Şerafettin ŞAHİN 27.01.2000 - 01.02.2002
  * Serbay CEYLAN 27.01.2000 - 01.02.2002
  * Engin MEYDAN 27.01.2000 - 01.02.2002
   
8. DÖNEM: 2002-2003  
Başkan Ömer ATALAY 27.01.2002 - 23.08.2002
  Yüksel ERDİ 27.08.2002 - 31.12.2004
  Remzi ERİŞLER 06.01.2004 - 24.01.2004
   
Başkan Vekili Yüksel ERDİ 27.01.2002 - 27.08.2002
  Nedret YAYLA 27.08.2002 - 05.01.2004
  Tamer DURMAZ 06.01.2004 - 24.01.2004
   
Sekreter Üye Remzi ERİŞLER 27.01.2002 - 24.01.2004
  Doğan USTAER 06.01.2004 - 24.01.2004
   
Sayman Üye Serbay T. CEYLAN 27.01.2002 - 24.01.2004
   
Üyeler * Reyhan ÇAKIR 27.01.2002 - 24.01.2004
  * Nedret YAYLA 27.01.2002 - 27.08.2002
  Tamer DURMAZ 28.08.2002 - 06.01.2004
  Nevin ATAY 06.01.2004 - 24.01.2004
  * A. Bülent SETBAŞ 27.01.2002 - 15.07.2003
  Hasan ANLAŞ 15.07.2003 - 24.01.2004
   
9. DÖNEM: 2004-2005  
Başkan İsmail Hakkı KAVURMACI 12.02.2004 - 09.02.2006
   
Başkan Vekili Sevda TELLİ 12.02.2004 - 09.02.2006
   
Sekreter Üye Kadir UYAR 12.02.2004 - 09.02.2006
   
Sayman Üye Mehmet MUTLU 12.02.2004 - 09.02.2006
   
Üyeler * Mustafa UYSAL 12.02.2004 - 09.02.2006
  * Yusuf ORDU 12.02.2004 - 09.02.2006
  * Bayram Ali ÖZDEMİR 12.02.2004 - 09.02.2006
   
10. DÖNEM: 2006-2007  
Başkan Nedret YAYLA 09.02.2006 - 19.01.2008
   
Başkan Vekili Gürsel ÖZCAN 09.02.2006 - 19.01.2008
   
Sekreter Üye Doğan USTAER 09.02.2006 - 19.01.2008
   
Sayman Üye Semiha ÖZBEY 09.02.2006 - 19.01.2008
   
Üyeler * Engin MEYDAN 09.02.2006 - 19.01.2008
  * Murat KORKUT 09.02.2006 - 19.01.2008
  * İsmail H.KAVURMACI 09.02.2006 - 15.08.2006
  M. Mehtap OĞUZ 15.08.2006 - 19.01.2008
 

 

11. DÖNEM: 2008-2009  
Başkan Nedret YAYLA 20.01.2008 - 31.01.2010
   
Başkan Vekili Gürsel ÖZCAN 20.01.2008 - 31.01.2010
   
Sekreter Üye Remzi ERİŞLER 20.01.2008 - 31.01.2010
   
Sayman Üye Doğan USTAER 20.01.2008 - 20.05.2008
  Fikret ÇARAL 20.05.2008- 31.01.2010
   
Üyeler M.Mehtap OĞUZ 20.01.2008 - 31.01.2010
  Hakan YILMAZ 20.01.2008 - 31.01.2010
  * Doğan USTAER 20.05.2008 - 12.11.2008
  * Hüseyin GENCER 12.11.2008 - 31.01.2010

 

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBE
BAOB YERLEŞKESİ ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 16130 NİLÜFER - BURSA
TEL: (+90) 224 4536200   FAKS: (+90) 224 4536212
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2018 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri