ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 GENEL YAYIN PLANLAMA VE EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

01. KAPSAM

Genel Yayın Planlama ve Eşgüdüm Komisyonu‘nun (Komisyon) kuruluş, görev, yetki, etkinlik alanları ve bunlara ilişkin diğer konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.02. AMAÇ

Komisyon, Oda‘nın yayımcılık alanındaki çalışmalarının yürütülmesinde planlama ve eşgüdüm yapar.03. KURULUŞ

03.01. Komisyon, Kitap Yayın Komisyonu, Oda‘nın yayımladığı dergilerin yayın komisyonları ve Şube yayın alt komisyonları ve yayım alanlarında kurulacak sürekli komisyonların temsilcilerinden oluşur.

03.02. Oda Sekreteri, Komisyon toplantılarına gözlemci olarak katılır. Ayrıca, sorumlu yazı işleri müdürleri Komisyon toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Gözlemciler, Komisyon toplantılarında oy kullanamazlar.

03.03. Özürü nedeniyle Komisyon toplantısına katılamayan üye yerine, katılamayan üyenin bağlı olduğu komisyon tarafından yalnızca o toplantıya katılması için bir (1) başka temsilci gönderir.

03.04. Komisyon, Oda Genel Kurulu‘nu izleyen en geç bir (1) ay içerisinde Oda Yönetim Kurulu‘nun yapacağı çağrı ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yer ve zamanda ilk toplantısını yapar.04. İŞLEYİŞ

04.01. Komisyon yapmış olduğu her toplantı sonunda, bir sonraki toplantının yerini, zamanını ve gündemini belirler. Birbirini izleyen iki (2) toplantı arasında geçecek olan süre bir (1) aydan az, üç (3) aydan çok olamaz.

04.02. Komisyon, toplantılarına üst üste üç (3) kez temsilci göndermeyen komisyona, yaptırım uygulanması doğrultusunda, Oda Yönetim Kurulu‘na yazılı olarak iletilmek üzere, öneri kararı alabilir.

04.03. Komisyon toplantılarında alınmış ve Oda Yönetim Kurulu onayından geçerek yürürlüğe girmiş olan kararların yürütülmesi, kararı uygulamakla yükümlü komisyonların bağlı bulundukları yönetim kurullarının sorumluluğu ve denetimi kapsamındadır.

05. GÖREVLER

05.01. Komisyon, ilk toplantısında, Oda Yönetim Kurulu‘nun ve Şube yeni dönem çalışma programlarına dayanarak hazırlamış olduğu yazılı görev metnini ve Komisyon‘da temsil edilen komisyonların hazırlamış oldukları öneri yayın planlarını değerlendirerek yeni çalışma dönemi için bir çerçeve yayın planı yapar.

05.02. Komisyon, hazırlamış olduğu çerçeve yayın planını, Oda Yönetim Kurulu onayına sunar.

05.03. Komisyon, yapacağı her toplantıda, temsil edilen komisyonların hazırlamış olduğu yazılı etkinlik raporlarını değerlendirerek Çerçeve Yayın Planı‘na uygun yönlendirici kararlar alır.

05.04. Komisyon, altı ayda bir etkinlik raporu hazırlayarak Oda Yönetim Kurulu‘nun bilgisine sunar.

05.05. Komisyon, çalışma döneminin sonunda, o çalışma dönemi süresince gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerin tümünü kapsayacak bir "Komisyon etkinlik raporu" hazırlayarak Oda Yönetim Kurulu‘na sunar.06. MALİ HÜKÜMLER

Komisyon toplantılarına katılacak olan üyelere ve gözlemcilere, bağlı oldukları Oda birimlerince yolluk ödenir.07. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

07.01. Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda, Yönetmelik‘te hüküm bulunmaması durumunda, varsa Oda Tüzüğü ve TMMOB Tüzüğü‘ndeki hükümler, yoksa Oda Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

07.02. Bu Yönetmelik, 28.6.1989 gününden başlayarak yürürlüğe girmiş, 24-25 Şubat 1990 tarihinde Ankara‘da yapılan 33. Oda Genel Kurulu‘nda onaylanmıştır. Bu Yönetmelik, Oda Tüzüğü ve Oda Örgüt Kuruluş Görev Yetki Yönetmeliği‘nde 35. Oda Genel Kurulu‘nda yapılan değişikliklere göre, Oda Yönetim Kurulu‘nun 26.12.1994 tarihli 313 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.

08. Bu Yönetmelik hükümleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

- Bu Yönetmelik 32. dönemde, 28.06.1989 tarihinde, yürürlüğe girmiştir. 35. Oda Genel Kurulu‘nda yapılan değişikliklere göre, Oda Yönetim Kurulu‘nun 26.12.1994 tarihli 313 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.

 
 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri