ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

20 Mart 2019 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 KDBK KAMULAŞTIRMA DAVALARI BİLİRKİŞİLİK KURSU

 

Eğitimin Amacı

 

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik yapacak olan uzman üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve onları "Kamulaştırma Davaları Bilirkişisi" olarak yetkilendirmektir.

 

   

Eğitimin İçeriği

 

§  MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

§  Bilirkişilikle ilgili yasal mevzuat

§  Bilirkişi incelemesi ve raporu

§  Bilirkişilerin sorumlulukları

§  Teknik bilirkişilik hizmetleri

§  Mekanik Tesisat davalarında bilirkişilik

§  Değerleme tanımları, değerleme yaklaşımları, Amortisman türleri

 

   

Katılımda Aranacak Şartlar

 

Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak

Bilirkişilik Asgari Kriterlerine Haiz Olmak *

Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesine sahip olmak

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

Üye Ödenti Borcu Olmamak

2 adet fotoğraf

 Makina Mühendisleri Odası tarafından Bilirkişi Olarak Yetkilendirileceklerde Aranan Asgari Kriterler:

1. T.C. Vatandaşı olması

2. Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması

3. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması

4. Oda‘ya üye olması

5. Oda‘ya karşı üyelik sorumluluklarını yerine getirmiş olması

6. En az üç yıl mesleki deneyime sahip olması 

7. Affa uğramış olsalar bile basit ve nitelikli zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suç veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından

biriyle hükümlü bulunmaması,

8. Disiplin yönünden meslekten çıkarılmamış veya meslek icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

9. Listeye dahil olacağı il sınırları içerisinde ikamet etmesi

10. Bağlı olduğu Şube‘nin Yönetim Kurulu veya Oda Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi

11. Başvuru ekinde aşağıdaki belgeleri sunması

a) Nüfus cüzdanı örneği

b) İl çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge

c) Adlî sicil kaydı

d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin örneği

 

   

Sınav ve Belgelendirme

 
   

Ücretler

 

Seminer Ücret: 100 TL
Belge Ücreti: 35 TL

 

MİEM

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2019 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri