ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

24 Temmuz 2017 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 BİLİRKİŞİ EĞİTİMLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 17.12.2008  Güncellenme Zamanı: 30.12.2008 14:33:35  Yayınlayan Birim: TRABZON ŞUBE  
 

Şubemizde belli konularda bilirkişi eğitimleri düzenlenecektir.Katılmak isteyen üyelerimizin Şubemize müracaatları rica olunur.

Şubemizde belli konularda bilirkişi eğitimleri düzenlenecektir.Katılmak isteyen üyelerimizin Şubemize müracaatları rica olunur.

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ VE KATILIM ŞARTLARI

Odamızca Bilirkişi konularında yetkilendirilecek olan uzman üyeler öncelikle eğitimler için gerekli kriterleri sağlayarak 2 günlük "Temel Eğitime " katılmak zorundadır. Temel eğitimi başarı ile tamamlayan Oda üyeleri aşağıda tanımlanan 4 ana konuda uzmanlık alanlarına göre "Bilirkişi " olarak yetkilendirilecektir.

 • İş Kazaları Bilirkişilikleri
 • Oda Üyesi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek1)
 • İş Güvenliği Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak (MMO tarafından verilen)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • MMO İş Kazaları Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)
 • Hasar Tespitleri Bilirkişilikleri
  • .     Yangın, Doğal Afet vs. Bilirkişilikleri
 • Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek1)
 • Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • MMO Yangın, Doğal Afet vs. Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)

2.2.     Otomotiv, Trafik Kazaları Bilirkişilikleri

 • Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek1)
 • Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak
 • Araçların LPG/CNG‘ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • MMO Otomotiv, Trafik Kazaları Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)

3. Makina Değerleme ( Kıymet Takdiri ) Bilirkişilikleri

 • Oda Üyesi Makina, Endüstri ya da İşletme Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek1)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • MMO Makina Değerleme ( Kıymet Takdiri ) Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak(1 Gün)

4.Mekanik Tesisat Bilirkişilikleri

 • Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek1)
 • Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesine sahip olmak (Konuya göre)
 • Doğalgaz İç Tesisatı Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak (Konuya göre)
 • Soğutma Tesisatı Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak (Konuya göre)
 • Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak (Konuya göre)
 • Klima Tesisatı Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak (Konuya göre)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • MMO Mekanik Tesisat Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak(1 Gün)

Kamulaştırma Eğitimine Katılım koşulları

Odamızca "Kamulaştırma Davaları Bilirkişisi" olarak yetkilendirilecek olan uzman üyeler öncelikle 2 günlük "Temel Eğitime " katılmak zorunda olup toplam 4 günlük eğitimi tamamlamak ve başarılı olmak durumundadır. Temel eğitimi başarı ile tamamlayan Oda üyeleri aşağıda tanımlanan ve bu eğitimler için gerekli olan kriterleri sağlayarak başarılı olmaları durumunda da "Kamulaştırma Davaları Bilirkişisi" olarak Odamızca yetkilendirilecektir.

 • Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (EK 1)
 • MMO Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesine sahip olmak
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • MMO Mekanik Tesisat Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)
 • MMO Makina Değerleme ( Kıymet Takdiri ) Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak  (1 Gün)

EK - 1

Makina Mühendisleri Odası tarafından Bilirkişi Olarak Yetkilendirileceklerde Aranan Asgari Kriterler

1.T.C. Vatandaşı olması

2.Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması

3.Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması

4.Oda‘ya üye olması

5.Oda‘ya karşı üyelik sorumluluklarını yerine getirmiş olması

6.En az iki yıl mesleki deneyime ve ilgili konularda Mühendis Yetki belgelerine sahip olması,

7.Affa uğramış olsalar bile basit ve nitelikli zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suç veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından
biriyle hükümlü bulunmaması,

8.Disiplin yönünden meslekten çıkarılmamış veya meslek icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

9.Listeye dahil olacağı il sınırları içerisinde ikamet etmesi

10.Bağlı olduğu Şube‘nin Yönetim Kurulu veya Oda Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi

11.Başvuru ekinde aşağıdaki belgeleri sunması
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) İl çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
c) Adlî sicil kaydı,
d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin örneği,

Trabzon Şube Kaynaklı Haberler »

17.12.2008 tarihinden itibaren 5910 defa okunmuştur.

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBE
YAVUZ SELİM İŞ MERKEZİ ÇARŞI MAH. CEVİZ ALTI SOK. NO:5 61030 - TRABZON
TEL: (+90) 462 3221477   FAKS: (+90) 462 3217769
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2017 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri