ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 EKİM 2008 İTİBARİYLE DAVA DOSYALARINDAKİ GELİŞMELER

    Yayına Giriş Tarihi: 18.11.2008  Güncellenme Zamanı: 18.12.2008 15:10:17  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızca açılan çeşitli davalarda, Ekim 2008 tarihi itibariyle yaşanan gelişmeler yazının devamındadır.

1-) Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş‘nin yüzde 100‘üne tekabül eden hisselerinin blok satış yöntemi özelleştirilmesine ilişkin 14 Mart 2008 tarihinde yapılan ihale işleminin ve bu ihale işleminin dayanaklarından olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15 Haziran 2007 tarih ve 1603-1604 sayılı ve 14 Eylül 2007 tarih ve 2326 sayılı Kararlarının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve bilahare yapılacak yargılama sonrasında iptaline karar verilmesi istemiyle 28 Nisan 2008 tarihinde Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

2-) 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik"in 3. maddesinin 1. fıkrasının p bendi ile 10. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 13 Haziran 2008 tarihinde Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

3-) Herhangi bir mesleki faaliyet yürütmeyen ancak müvekkil Oda‘ya üyeliğini devam ettiren emekli Oda Üyelerinin yaşlılık aylıklarından, müvekkil Oda‘ya üyelik nedeniyle yüzde 10 oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) kesilmesi uygulamasına son verilmesi istemimizin  reddine ilişkin B.13.1.BKG.0.11.00.01/29270-364915 sayılı ve 20 Mayıs 2008 tarihli davalı İdare işleminin ve söz konusu uygulamanın öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ve yapılacak yargılama sonunda da İPTALİNE karar verilmesi istemiyle 7 Temmuz 2008 tarihinde dava açılmıştır. Ankara 12. İdare Mahkemesi‘nin 2008/868 E., 2008/817 K. sayılı  ve 10 Temmuz 2008 tarihli Kararı‘yla görev yönünden reddedilmiş olup, söz konusu Karar‘a karşı Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidilmiştir.

4-) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş‘nin yüzde 100‘üne tekabül eden hisselerinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin 23 Mayıs 2008 tarih ve 26884 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ihale ilanı ve bu ilanın dayanağı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18 Nisan 2008 tarih ve 214 sayılı Kararı‘nın öncelikle YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASI ve bilahare yapılacak yargılama sonrasında İPTALLERİNE  karar verilmesi istemiyle 14 Temmuz 2008 tarihinde Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

5-) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. sermayesindeki yüzde 46.12 oranındaki kamu hissesinin, 4 Ekim 2005 tarihinde yapılan ihaleyle blok satışına onay veren, 1 Aralık 2005 tarih ve  2005/140 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı‘nın Danıştay 13. Dairesi‘nin 2006/498 E., 2008/1674 K. sayılı ve 30 Ocak 2008 tarihli Kararı‘yla iptal edilmesi üzerine alınan, ERDEMİR sermayesinde bulunan yüzde 46,12 oranındaki kamu hissesinin satışına ilişkin ihale sonuçlarının Rekabet Kurulu‘nun 15 Eylül 2006 tarih ve 06-64/882-254 sayılı Kararı doğrultusunda, aynı şekil ve içerikte yeniden onaylanmasına ilişkin 9 Haziran 2008 tarih ve 2008/38 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı‘nın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve yapılacak yargılama sonucunda iptaline karar verilmesi istemiyle 14 Ağustos 2008 tarihinde Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

6-)  2 Temmuz 2008 tarih ve 26924  sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Doğalgaz Piyasası Sertifika Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in 1. ve 5. maddelerinin kamu yararına ve hukuka aykırı olmaları ve eksik düzenleme içermeleri nedeniyle öncelikle yürütmelerinin durdurulmasına ve yapılacak yargılama sonrasında da iptallerine karar verilmesi istemiyle 1 Eylül 2008 tarihinde Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

7-) Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş‘nin yüzde 100‘üne tekabül eden hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15 Haziran 2007 tarih ve 1603-1604 sayılı ve 14 Eylül 2007 tarih ve 2326 sayılı Kararlarına istinaden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 14 Mart 2008 tarihinde yapılan ihale sonrasında, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş‘nin yüzde 100‘üne tekabül eden hisselerinin 1 milyar 610 milyon ABD doları bedelle en yüksek teklifi veren Global-Energaz Konsorsiyumu‘na (Global-AAICM-STFA Ortak Girişim Grubu‘na) blok satış yöntemiyle satışına (devrine), anılan Ortak Girişim Grubunun Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise sırasıyla Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş‘ye veya Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş‘ye satışına (devrine) izin veren Rekabet Kurulu Kararı‘nın öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA ve yapılacak yargılama sonrasında da İPTALİNE karar verilmesi istemiyle 25 Eylül 2008 tarihinde Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Tüm Hukuki Çalışmalar »

18.11.2008 tarihinden itibaren 5255 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri