ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 SİCİL DURUM BELGESİ ARANMADAN PROJE KABULÜ İLE VERİLEN YAPI RUHSATI İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 01.10.2007  Güncellenme Zamanı: 18.12.2008 15:02:44  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Keçiören Belediyesinin Uzunca Bır Süredir Oda Sicil Durum Belgesi Aranmadan Proje Kabulü Uygulamasına Karşı Odamızca Açılan Bir Davada, Oda Sicil Durum Belgesi Aranmadan Proje Kabulü İle Verilen Bir Yapı Ruhsatı İdare Mahkemesince İptal Edildi

Keçiören Belediyesi‘nin uzunca bir süredir oda üyesi proje mühendisinin hazırlayıp belediyelere sunduğu her proje için ilgili odaca verilmesi mevzuat ile sorunluluk haline getirilmiş sicil durum belgesi aramadan mekanik tesisat projesi kabulü ile yapı ruhsatı verdiği duyumları üzerine belediye ile bu konuda yazışmalar yapılmış ve sicil durum belgesi konusunda mevzuat gereğinin yerine getirilmesi talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili girişimlerle belediyenin sicil durum belgesi istemesi sağlanamadığından, son olarak hukuki yollara başvurma gereği doğmuş, sicil durum belgesi aranmaksızın mekanik tesisat projesi kabulü ile verilen bir yapı ruhsatının iptali istemi ile odamızca dava açılmıştır. Davaya bakan Ankara 4. İdare Mahkemesi, (2007/548 E.) talebimizi yerinde bularak oda sicil durum belgesi eklenmeden belediyeye sunulan mekanik tesisat projesinin kabulü ile verilen yapı ruhsatını iptal etmiştir. Mahkeme kararı (2007/2757 K.) özet olarak şöyledir:

"3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği‘nin 57. maddesinin 5. fıkrasında ‘Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekmektedir. İdare, kanuna aykırı uygulama nedeniyle süreli olarak hakları kısıtlanan proje müelliflerinin bu durumunu denetlemek üzere ilgili meslek odasınca düzenlenen, meslek adamının o andaki sicil durumunu gösterir, işin adı yazılı belgeyi her proje için ister. Haklarında kısıtlama bulunan meslek adamlarına ait projeler onaylanmaz.‘ ............  hükmü yer almaktadır.
Olayda, yukarıda yer alan yönetmelik hükmü uyarınca her proje için sicil durum belgesi alınması ve yapı ruhsatının verilebilmesi için başvuruda bulunulurken bu belgenin ibraz edilmesi zorunlu olduğundan, sicil durum belgesi olmaksızın davalı idarece verilen yapı ruhsatında ve proje kabulünde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline ............... oybirliği ile karar verildi"

Tüm Hukuki Çalışmalar »

01.10.2007 tarihinden itibaren 6152 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri