ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 EYLÜL 2007 İTİBARIYLA DAVA DOSYALARINDAKİ GELİŞMELER

    Yayına Giriş Tarihi: 18.09.2007  Güncellenme Zamanı: 18.12.2008 15:01:33  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızca açılan çeşitli davalarda, Eylül 2007 tarihi itibariyle yaşanan gelişmeler yazının devamındadır.

1. 13.10.2004 tarih ve 25612 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in iptali istemiyle açmış olduğumuz davada; Danıştay 5.Dairesi‘nin       2004/6676 E., 2007/3517 K. sayılı ve 20.06.2007 tarihli Kararı‘yla; dava konusu Yönetmelik‘in anılan görevlerin önem ve özelliği ile bu görevlerde bulunanların yönetimleri altındaki personelin nitelikleri göz önüne alındığında, bu görevlere 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının atanmalarına olanak verilmesinde kariyer ve liyakat ilkelerine uyarlık bulunmadığı, dava konusu Yönetmelik‘te, anılan görevlerin nitelikleri dikkate alınmadan düzenleme yapılması yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. (Ancak; davalı TKİ‘ce 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" ile dava konusu edilen Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve dava konusu ettiğimiz hükmün aynısı, Geçici-1.madde olarak aynen düzenlenmiştir. Anılan Yönetmelik hükmünün de dava konusu edilebilmesi için ilgili Bakanlık ve TKİ‘ye, yürürlükteki Yönetmelik hükmünün, Danıştay Kararı doğrultusunda düzeltilmesi talebinde bulunulmuş olup, talebimizin reddi halinde dava yoluna gidilecektir.)

2. Çevre ve Orman Bakanlığı‘nca 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"‘nin doğal gaz hattının geçtiği yerlerde doğal gazın kullanımını zorunlu kılan 20. maddesinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açmış olduğumuz davada; Danıştay  6. Dairesinin 2005/1507 E., 2007/2730 K. sayılı ve 11.05.2007 tarihli Kararı‘yla; dava konusu Yönetmelik hükmünün değiştirildiği gerekçesiyle, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

3. Odamız tarafından yürütülmekte olan egzoz ölçümü ile LPG sızdırmazlık raporu düzenlenmesi ve diğer bazı faaliyetlerle ilgili olarak, ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmemesi nedeniyle (2006-2007 yılları)  Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 1999, 2000-2001-2002, 2003 ve 2004 yılları ile ilgili olarak resen tarh olunan kurumlar vergisi, kurumlar geçici vergisi ve fon payı ile bu vergilere ait vergi cezalarının iptali istemi ile Odamız tarafından açılan 50 civarındaki davadan 23 tanesi Oda lehine sonuçlanmış olup, bu kararlardan üç tanesi Mithatpaşa Vergi Dairesi‘nin temyiz etmesi sonucunda verilen Danıştay kararıyla kesinleşmiştir.

Tüm Hukuki Çalışmalar »

18.09.2007 tarihinden itibaren 3951 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri