ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

05 Mart 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ODAMIZCA AÇILAN ÇEŞİTLİ DAVALARDA, 4 KASIM 2006 TARİHİ İTİBARİYLE YAŞANAN GELİŞMELER ŞÖYLE

    Yayına Giriş Tarihi: 05.11.2006  Güncellenme Zamanı: 18.12.2008 14:46:21  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızca açılan çeşitli davalarda yaşanan gelişmeler yazının devamında yer almaktadır.

·     Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı ve bu ilana dayanak kararın iptali istemiyle Odamızca açılan davada, Ankara 11.İdare Mahkemesi‘nce verilen davamızın kabulü ve söz konusu işlemin iptaline ilişkin Karar‘ın davalı tarafça temyizi üzerine, Danıştay 13.Dairesi, Ankara 11.İdare Mahkemesi‘nce verilen iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. •     Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin olarak yapılan ihalenin o­naylanmasına yönelik Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararına karşı Odamızca açılan davada, Ankara 11.İdare Mahkemesi‘nce verilen davamızın kabulü ve söz konusu o­nay işleminin iptaline ilişkin Karar‘ın davalı tarafça temyizi üzerine, Danıştay 13.Dairesi, Ankara 11.İdare Mahkemesi‘nce verilen iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

·     Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihaleye izin veren Rekabet Kurulu Kararı‘nın, Danıştay 13.Dairesi‘nin 2005/7649 E. Sayılı ve 10.10.2005 tarihli kararıyla yürütmesinin durdurulması üzerine, "..Birinci ihalenin fiilen uygulanma imkanı olmadığı, İdare tarafından gerçekleştirilen ve Akfen-Doğuş-TüvSüd ortak girişim grubu tarafından kazanılan ihalenin o­naylanmasına.." ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu‘nca verilen o­nay kararına karşı Odamızca açılan davada, Danıştay 13.Dairesi‘nce yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar verilmiş, bu ret kararına karşı Odamızca Danıştay İdari Dava Daireler Genel Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

·     Araç Muayene İstasyonları Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihaleye izin veren Rekabet Kurulu Kararı‘nın, Danıştay 13.Dairesi‘nin 2005/7649 E. Sayılı ve 10.10.2005 tarihli kararıyla yürütmesinin durdurulması üzerine, "..Birinci ihalenin fiilen uygulanma imkanı olmadığı, İdare tarafından gerçekleştirilen ve Akfen-Doğuş-TüvSüd ortak girişim grubu tarafından kazanılan ihalenin o­naylanmasına.." ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının Rekabet Kurulu‘na sunulması üzerine; Rekabet Kurulu‘nca "...geçmiş karardan bugüne kadar şartlarda bir değişiklik olmadığını tespit edildiği, devir işlemine izin verilmesi..." yönünde verilen Kararı‘nın iptali istemiyle Oda‘mızca açılan davada, Danıştay 13.Dairesi‘nce yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar verilmiş, bu ret kararına karşı Odamızca Danıştay İdari Dava Daireler Genel Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

·     Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. sermayesindeki %46.12 oranındaki kamu payının özelleştirme yoluyla satışına izin veren Rekabet Kurulu Kararı‘nın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Odamızca açılan davada, Danıştay 13.Dairesi‘nce Rekabet Kurulu‘nun devir işlemine izin verdiği kararının, Yasa‘da öngörülen usule aykırı olarak 7 kişi yerine 8 kişinin katılımıyla alındığı gerekçesiyle, yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine, Rekabet Kurulu‘nca yeniden değerlendirme yapılarak verilen ikinci izin kararına karşı da Odamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

•     1999/10-11-12 döneme ilişkin olarak re‘sen salınan Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin kaldırılmasına ilişkin olarak Odamızca açılan davada; davamız kabul edilerek dava konusu cezalı tarhiyatın terkinine karar verilmiştir.

Tüm Hukuki Çalışmalar »

05.11.2006 tarihinden itibaren 4284 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri