ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

12 Aralık 2018 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK
ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

    Yayına Giriş Tarihi: 14.06.2017  Güncellenme Zamanı: 14.06.2017 16:26:43  Yayınlayan Birim: GAZİANTEP ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 14.06.2017 16:26:32

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. maddesine göre, 1954 yılında kurulmuş, Kamu Kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur.

 Makina Mühendisleri Odasına, Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Sanayi, Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim Tekniği, Üretim Sistemleri, Enerji Sistemleri, Otomotiv ve Doğal Gaz Mühendisleri üye olmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası her yıl artan üye sayısı ve faaliyetleriyle bugün TMMOB çatısı altında üye sayısı açısından en büyük ve en aktif üye tabanına sahip Odalardan biridir. Günümüz değişen koşullarına göre kendisini yapılandıran Odamız, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında örgütlü bir güç olmayı sürdürmektedir. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılından bugüne 18 Şube, 57 İl Temsilciliği, 41 İlçe Temsilciliği, 5 Mesleki Denetim Bürosu ve 1500`e ulaşan İşyeri Temsilcilikleri ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. 1954`te 902 olan Odamıza kayıtlı üye sayısı 2017`de 110.000`i aşmıştır.

Makina Mühendisleri Odasına bağlı 18 Şubesinden biri olan Gaziantep Şubemize bağlı 2 il temsilciliği (Kahramanmaraş ve Kilis) ve 2 ilçe temsilciliğimiz (Nizip ve Elbistan) bulunmaktadır. Şubemize kayıtlı üye sayısı 2.270, öğrenci üye sayısı ise 550`dir. Bu sayıda her geçen gün artmaktadır.

Odamız, Ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini sağlamak, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak, kendi meslek disiplinleri (makina, endüstri, uçak… vb.) ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını sağlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevrenin korunması, enerjinin üretimi ve yönetimi vb. konularda sanayiye yönelik her türlü teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak, Ülkenin gereksinimini karşılayabilecek nitelikte mühendisin yetişmesine yardımcı olmak temel amaçları ile kurulmuştur.

Odamız, Ülkemizin demokratikleşmesinden, sanayileşmeden, ekonomik ve siyasi bağımsızlığından ve bölünmez bütünlüğünden yanadır ve çalışmalarını bu temel ilkeler çerçevesinde yapmaktadır.

Odamız, Meslek İçi Eğitim çalışmaları kapsamında üyelerimize ve Sanayideki teknik personellere yönelik eğitim çalışmaları yapmaktadır. Üyelerimize yönelik, Doğal Gaz, LPG, Mekanik Tesisat, Asansör vb. konularda sürekli eğitimler düzenlerken, bunun yanında sanayideki teknik elemanlara yönelik, İş Makinaları, Sanayi Tipi Kazan, LPG, Doğal Gaz vb. birçok konuda eğitimler düzenlemektedir. Odamız bu etkinliklerin yanında Üyelerimizin, Öğrenci Üyelerimizin, Kentimizin ve Sanayimizin gereksinimleri doğrultusunda birçok seminer, konferans, panel vb. etkinlikler de düzenlemektedir.

Odamız her çalışma döneminde Şubelerimiz tarafından meslek alanlarına yönelik olarak, (Otomotiv, Tekstil, Doğalgaz, Tesisat, LPG, İş Güvenliği, Makina İmalatı, Enerji vb.) onlarca Kongre, Kurultay ve Sempozyum etkinlikleri düzenlemektedir. Bu etkinlikler ile bir yandan bilgi ve teknolojinin erişilebilme ve yaygınlaştırılma olanakları yaratılırken, bir yandan da mesleki alanlar ile ilgili ülke gerçekleri tanımlanmakta, sorunlar tespit edilmekte, çözüm yolları önerilmektedir. Öte yandan düzenlenen bu etkinliklerle bilim ve teknolojinin halkın kullanımına sunulmasının araçları yaratılmaktadır.

Bunların dışında, üyelerimize, öğrenci üyelerimize ve ailelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Teknik geziler, sosyal ve kültürel geziler, sineme tiyatro günleri vb. etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Bunların yanında, teknik hizmetler kapsamında da sanayide kullanılan, buhar kazanı, kompresör, hava tankı vb. basınçlı kapların, vinç, carascal, forklift vb. kaldırma iletme araçlarının, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında, yıllık test ve kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Asansörlerin yıllık muayeneleri, baca gazı emisyon ölçümleri ve sanayiye yönelik konfor ölçümlerini (gürültü, toz vb.) gerçekleştiriyoruz. LPG dönüşümlü araçların ilk montaj uygunluğunu ve periyodik muayenelerindeki sızdırmazlık testleri ve serbest çalışan üyelerimizin ürettikleri projelerin (mekanik tesisat, araç, asansör) mesleki denetimleri gibi birçok teknik hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Ülke ve toplum yararına olan, kendi meslek alanımıza giren her konuda, üzerimize düşen görev ve sorumluluk bilinci ile Ülkemize, kentimize ve halkımıza en iyiyi sunmak için çalışmalar yapmak Makina Mühendisleri Odasının en temel görevinin başında gelmektedir.

ÇEVRE ve HAVA KİRLİLİĞİ

Çevre sorunlarının başında hava kirliliği gelmektedir. Artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşme ile ortaya çıkan hava kirliliği, başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıları tehdit etmektedir. Araştırmalar, havanın şimdi ki hızla kirletilmeye devam edilmesi ve önlem alınmaması durumunda, çok yakın gelecekte insan ve hayvanların, hatta bitkilerin dahi yaşama olanağı kalmayacağını göstermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini "görünmez katil" olarak tanımlamaktadır. Konutlardaki ısınma cihazlarının baca gazları, motorlu araçların egzoz gazları, sanayi tesislerinin baca gazları ve enerji santralleri gibi nedenlerden kaynaklanan dış ortam hava kirliliği her geçen gün artmakta, tüm canlılar bu kirliliğe maruz kalmaktadır.

Türkiye`de ve özellikle büyük kentlerimizde hava kirliliği son yıllarda giderek artmakta, gerek resmi veriler, gerekse bilimsel raporlar, Türkiye`nin birçok ilindeki hava kirlilik düzeyinin, çoğu zaman normal kabul edilen değerlerin üzerine çıktığını göstermektedir.

Hava kirliliği ile mücadele, bizim ve gelecek kuşaklarımızın sağlığı yönünden üzerinde önemle durulması gereken çok hassas bir konudur. Hava kirliliği ile savaş, her şeyden önce onu doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile mümkündür. Günümüzde mevcut teknoloji ile konutlardaki ısınma cihazlarını, motorlu araçları ve sanayi tesislerini kullanmadan yaşamamız mümkün değildir. O halde hava kirliliğinin azaltılması için, bu gazların zararsız hale getirilmesi veya zararının en aza indirilmesi gereklidir.

Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve çevreyi koruyup çoğaltmak gereklidir. Bu duyarsızlık ve doğa tahripleri devam ederse, kuşkusuz kaybedilen geleceğimizi geri getirmemiz mümkün olmayacaktır.

Hava kirliliği için kısa vadede alınması gerekli önlemler;

·       Kalorifer kazanı kullanıcılarının eğitilmesi ve uygun yakma tekniklerinin öğretilmesi gereklidir. Kalorifer kazanlarının; tekniğine uygun olarak yakılması ve işletme kurallarına uygun olarak çalıştırılması, hava kirliliğinin önlenmesi yönünde en basit, ancak çok önemli bir mücadele yöntemidir. Ayrıca tekniğine uygun yakılan kalorifer kazanlarında % 20`lere varan bir yakıt tasarrufu da söz konusudur.

·       Binaların ve sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümleri yapılmalıdır. Baca gazı emisyonu sınır değerlerin üzerinde olan binalara yaptırım uygulanmalıdır. Emisyon değerleri uygun olmayan bacalara filtre sistemi uygulama zorunluluğu getirilmelidir.

·       Vatandaşlarımızın standartlara uygun ve kaliteli yakıt kullanımı sağlanmalıdır. Kaçak ve standartlara uygun olmayan yakıt satışı yapan firmalar tespit edilmeli ve gerekli cezai işlem uygulanmalıdır.

·       Kazan, soba ve baca temizlikleri zamanında yapılmalıdır.

·       Araçlardaki egzoz emisyon denetimleri artırılmalı ve egzoz emisyonu uygun olmayan araçlara yaptırım uygulanmalıdır.

Hava kirliliği için uzun vadede alınması gerekli önlemler;

·       Şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması sağlanmalıdır.

·       Sanayi tesislerinin ve iş merkezlerinin mümkün olduğu kadar yerleşim merkezleri dışına kurulmasına özen gösterilmelidir.

·       Özel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

·       Konforlu, hızlı olan raylı ve elektrikli toplu taşıma araçları geliştirilmelidir.

·       Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde ağaçlandırma yapılarak yeşil alanların artırılması sağlanmalıdır.

·       Yeni yerleşim birimlerinde mümkünse merkezi ısıtma sistemleri kurulmalı ve enerji tasarrufu için bina yalıtımlarına özen gösterilmelidir.

·       Şehir planlamasında, meteorolojik faktörler, özellikle rüzgâr durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin genellikle rüzgâr batıdan doğuya doğru esiyorsa, sanayiyi batıya kurmak çokta akılcı olmamaktadır.

·       Diğer yakıtlara oranla daha temiz baca emisyonuna sahip olan doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Doğal gaz kullanımının artırılması için, doğal gaz ücretlerinde indirim uygulanmalıdır. Dar gelirli vatandaşlara dağıtılan kömür yerine, bu vatandaşların konutlarında doğal gaz geçişleri için maddi destek olunmalı ve teşvik edilmelidir. Hatta en az kömür yardımı kadar doğal gaz faturalarına destek olunmalıdır.

·       Vatandaşlarımız, çevre ve hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmeli, hatta ilköğretimden başlamak üzere tüm okulların eğitim programlarında çevre konularına daha kapsamlı yer verilmelidir.

·       Üniversitelerde, kamuda ve özel sektörde teknoloji geliştirme amaçlı ar-ge çalışmalarına ağırlık ve destek verilmelidir. Çevrenin ve doğal hayatın korunmasına ilişkin gerekli araştırma ve planlamalar yapılmalıdır.

·       Çevre - enerji konularında yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve var olan yasaların uygulanması sağlanmalıdır.

·       Tarım alanlarına, sanayi tesisleri kesinlikle kurulmamalı, çarpık kentleşme ve kıyı yağmalanmasının önüne geçilmeli, sanayi atıkları kontrol altında tutulmalı, arıtma tesisleri şart koşulmalı ve denetlenmeli, atıklar için geri dönüşüm projeleri ve teknolojileri kullanılmalıdır.

·       Ülkemizin enerji politikalarının belirlenmesinde dışa bağımlı olan ve çevreyi kirleten enerji kaynakları ve teknolojileri yerine ulusal kaynaklarımıza dönük yatırımlar ve çevresel etkileri yok denecek kadar az olan enerji kaynakları (güneş, akarsu, rüzgâr, jeotermal vb.) ön plana çıkarılmalıdır.  21 Nisan 2017

Hasan Fehmi BELPINAR

MMO Gaziantep Şube Başkanı

Gaziantep Şube Kaynaklı Gündem »

14.06.2017 tarihinden itibaren 399 defa okunmuştur.

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBE
BUDAK MAH. ABDULKADİR BEHÇET CAD. NO:40 ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP
TEL: (+90) 342 2304477   FAKS: (+90) 342 2305292
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2018 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri