ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

02 Mart 2024 Cumartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ASANSÖR SEMPOZYUMU 2016 BAŞLADI

    Yayına Giriş Tarihi: 13.10.2016  Güncellenme Zamanı: 19.10.2016 15:35:44  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 19.10.2016 15:34:44

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) birlikte düzenlediği “Yapı ve Asansör" ana temalı Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2016, bugün İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde başladı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası`nın (MMO) birlikte düzenlediği "Yapı ve Asansör" ana temalı Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2016, bugün İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde başladı. Sempozyumun açılış töreni öncesinde Prof. Dr. Firuz Balkan, Prof. Dr. Engin Çakır ve Bülent Çarşıbaşı`ndan oluşan "Grup Feb" bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Üç gün sürecek olan sempozyumda otuz altı bildirinin sunulacağı 9 oturum, bir panel ve iki seminerin yanı sıra asansör ve yürüyen merdiven/bantlar üzerine çocuk eğitimi konulu bir kurs da düzenleniyor. Çok sayıda kurum, kuruluş ve üniversite tarafından desteklenen sempozyumun açış konuşmaları, EMO ve MMO İzmir Şube Başkanları ile EMO Başkanı Hüseyin Yeşil, MMO Başkanı Ali Ekber Çakar ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı (TMMOB) Emin Koramaz tarafından yapıldı.

Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2016`da, yapıya uygun asansörlerin yapılması, güvenli üretim yapma koşullarının tanımlanması, ürün standartlarının ürün kalitesine etkisinin belirlenmesi, haksız rekabet koşullarının önüne geçilmesi, kamu güvenliği açısından piyasa gözetimi ve denetiminin gerçekleştirilmesi, yıllık kontrol çalışmalarının sağlıklı ve yaygın şekilde yürütülmesi, işletme ve bakım süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin sunulması konuları gündeme getirilecek. Asansörle ilgili tüm tarafların yer alacağı Sempozyumda, mevcut sorunların çözümüne katkı konulacak ve asansör sektörünün geleceğini ilgilendiren kararlar alınacak.

"Asansör periyodik kontrolleri bütün ülkeyi kapsamalıdır"

Açış konuşmasında MMO`nun asansörler üzerine çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Çakar, sektör ve sorunları üzerine de şöyle konuştu: "Sektördeki yetkili firma sayısı yaklaşık 2008 civarındadır. Sektörde istihdam edilen Makina Mühendisi sayısı ise yaklaşık 1.000`dir. Asansör periyodik kontrollerinin ne yazık ki bütün ülkeyi kapsamaması, mühendis istihdamındaki yetersizlik, meslek odalarının görev ve yetkileri, AB süreç ve standartlarının uyumlaştırılması, piyasa gözetim ve denetimi gibi konulardaki sorunlar ise sürmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, Meslek Odaları, üretici firmalar, mühendisler, akademisyenler ve diğer kuruluşların, sürecin bütününde mühendis istihdamı ve meslek odalarının rolleri başta olmak üzere sağlayacağı aktif destek, bu sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacaktır."

MMO Başkanı Çakar, Odanın yaptığı asansör kontrolleri üzerine de "Odamızın yaptığı kontrollerde; 2012 yılında asansörlerin yüzde 79`u, 2013 yılında yüzde 63,30`u, 2014 yılında yüzde 52`si, 2015 yılında yüzde 41`i; 2016 yılı ilk sekiz ayı itibarıyla da yüzde 36`sı kullanımı sakıncalı bulunmuştur." dedi. Çakar ayrıca "Son 19 yılda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından altı adet Asansör Yönetmeliği yayımlanmıştır. 1995 tarihli Yönetmelik`te asansör imalat, montaj ve bakım firmalarının mühendis istihdam etmeleri ve bu mühendislerin Odalarından Büro Tescil Belgesi alması zorunlu tutulmuşken, yürürlükteki yönetmeliklerde bu konular boşlukta bırakılmıştır" diyerek eleştirilerde bulundu.

 

 

"Asansör Teknik Komitesi`nin çalışmaları işlevsel kılınmalıdır"

Asansör Teknik Komitesi`nin çalışmalarının işlevsel kılınması gerektiğini hatırlatan Çakar: "Bazı çevreler olaya ticari boyutta yaklaşmakta, asansör firmalarında mühendis çalıştırılmasına ve Mühendis Odalarının mesleki denetim süreçlerinde yer almasına karşı çıkmaktadırlar. Bilim, mühendislik ve kamu denetimini dışlayan böylesi bir düzenleme, asansörlerde denetim eksikliğinden kaynaklı can ve mal kayıpları ile standart dışı uygulamaları daha da artıracağı gibi ulusal asansör sanayimizi de baltalayarak, sektörde hizmet veren yüzlerce mühendisin işten çıkarılmasına sebep olmaktadır" dedi.

Makina Mühendisleri Odası olarak böyle yanlış uygulamalara izin verilmeyeceğini hatırlatan Çakar, "Sektörle ilgili kalıcı ve sürekli çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Asansör Teknik Komitesi`nin çalışmalarının da işlevsel kılınması gerekmektedir. Merdiven altı firmaların haksız rekabet yaratarak sektöre zarar vermelerini önlemenin bir yolu da piyasa gözetimi ve denetimi mekanizmasıdır. Bu sektörde hepimizin bildiği çok yönlü sorunlar nedeni ile piyasa gözetimi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu noktada ülke genelinde yaygın bir örgütlenme altyapısı bulanan Odamızın yetkili kılınmasına yönelik idari düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu konulara sempozyumun önem vererek eğilmesini diliyorum" dedi.

Üç gün sürecek sempozyumun son oturumunda hazırlanacak olan sonuç bildirisi, kamuoyuna ayrıca açıklanacak.

Güncellenme Zamanı: 19.10.2016 15:35:07
Güncellenme Zamanı: 19.10.2016 15:35:33

Tüm Basın Açıklamaları »

13.10.2016 tarihinden itibaren 1384 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri