ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

02 Mart 2024 Cumartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 15–16 HAZİRAN 1970 BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİN 46. YILDÖNÜMÜNDE ÇALIŞANLARIN TEMEL HAKLARI VE KAZANIMLARININ YOK EDİLMESİNE KARŞI BİRLEŞİK BİR MÜCADELE GEREKLİDİR

    Yayına Giriş Tarihi: 14.06.2016  Güncellenme Zamanı: 14.06.2016 09:40:08  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin 46. Yıldönümünde

Çalışanların Temel Hakları ve Kazanımlarının Yok Edilmesine Karşı Birleşik Bir Mücadele Gereklidir

1970 yılında, İş Yasası ve Sendikalar Yasası‘nı yeniden düzenleyerek DİSK‘i, sendikal hakları ve temel işçi haklarını geriletmeye yönelik TBMM gündemine gelen yasa tasarısına karşı 15-16 Haziran günlerinde Kocaeli ve İstanbul‘da büyük bir işçi direnişi gerçekleşmişti. 168 fabrikadan 150 bin işçinin gerçekleştirdiği direnişe şiddetle müdahale edilmesi sonucu üç işçi ve bir esnaf ölmüş, 200‘den fazla işçi yaralanmış, sıkıyönetim ilan edilmişti. Olayların ardından yüzlerce işçi ve sendikacı 12 Mart sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmış 5 binden fazla işçi işten atılmıştı. İki yıl sonra ise Anayasa Mahkemesi söz konusu değişiklikleri iptal etmişti.

12 Mart döneminde sermaye çıkarları doğrultusunda yeterince düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24 Ocak 1980 ekonomi kararları ve 12 Eylül faşizmi tarafından yeniden biçimlendirilmiştir. İşçi sınıfının aleyhine yapılan düzenlemeler, neoliberal dönemin başlarından bugünlere dek kesintisiz olarak uygulanmıştır. Mevcut siyasi iktidar, 2003 yılından itibaren söz konusu emek düşmanı politikaları tepe noktaya vardırmıştır. İş Yasası değişikliği ile başlayan, torba yasalarla süren onlarca düzenleme emekçilerin ücretlerini, üretim-çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu iktidar döneminde taşeronlaştırma, esnek-güvencesiz istihdam biçimleri ve sendikasızlaşma yaygınlaşmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış, serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve kamu denetiminin kaldırılmasına yönelik birçok düzenleme yapılmıştır. İktidar, işçi cinayetlerini meşrulaştıran dinci-sermayeci bir yaklaşıma sahiptir. Yoğun emek sömürüsü yoluyla sermaye güçlerinin azami kârını güvenceye alan sermaye birikimi politikaları, emekçilerin aydınlanma kanallarını kapatan laiklik düşmanı uygulamalarla birlikte iktidar politikalarının eksenini oluşturmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bugünkü temel asgari istemler olan; esnek-güvencesiz, taşeron çalışma, kiralık işçilik vb. sömürü yoğun bütün istihdam biçimlerinin kaldırılması, kıdem tazminatları ve zorunlu bireysel emeklilik sigortası girişimleri üzerinden emeklilik haklarına dokunulmaması istemlerini desteklemekte ve bu yönde birleşik bir mücadelenin gerekliliğine inanmaktadır. Sendikal haklar, güvenceli çalışma, çalışma saatlerinin azaltılması, insanca yaşam ve insanca emeklilik koşulları her çalışanın temel tarihsel haklarının başında gelmektedir.

Odamız, 15-16 Haziran kalkışmasının 46. yılında, özellikle Tekel direnişi ile 2013 Haziran direnişinden beri yaşanan büyük toplumsal uyanışı ve emekçi direnişlerini selamlamaktadır. Odamız ve Oda üyesi mühendisler, emek kardeşleri işçilerle dayanışma içindedir.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Tüm Basın Açıklamaları »

14.06.2016 tarihinden itibaren 1291 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri