ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

02 Mart 2024 Cumartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNܒNDE DİKKATLER ÜLKEMİZDEKİ KENTSEL, KIRSAL, DOĞAL ÇEVRE TAHRİBATINA YOĞUNLAŞMALIDIR

    Yayına Giriş Tarihi: 04.06.2016  Güncellenme Zamanı: 06.06.2016 14:14:57  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Dikkatler Ülkemizdeki Kentsel, Kırsal, Doğal Çevre Tahribatına Yoğunlaşmalıdır" başlıklı yazılı basın açıklaması yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre ve onunla bağlantılı önemli sorunları, aralarındaki ilişkileri görerek irdelemek gerekiyor. Zira sermaye güçlerinin azami kâr hırsı ile egemen sermaye birikimi politikaları, üretimi/sanayiyi, doğal çevreyi, enerji, ulaşım, yapılaşma/kentleşme vb. alanları, sömürü ve rant esaslı olarak belirlenmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak ülke, halk yararı ve ekolojik gereklilikler sürekli olarak dışlanmakta; yaşam ve çevre bir bütün olarak tahrip edilmektedir.

Sanayi, teknoloji, tarım, çevre, yapı ve kent, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler, ulaşım ve diğer alanlara yönelik politikalar, planlı toplumsal kalkınmayı dışlayıcı bir içeriğe sahiptir. Bütün bu alanlar birer rant kaynağı haline dönüştürülmüş, yeraltı-yerüstü su kaynakları kirletilmiş, çevre sorunları yoğunlaşmış durumdadır.

AKP iktidarı döneminde çıkarılan onlarca yeni yasa ve yüzlerce yasa değişikliği, sömürü ve rant alanlarının genişletilmesine yöneliktir. Öyle ki bütün ülke, kentsel ve kırsal alanlar, toplu konut alanları, bütün koruma alanları, milli parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar vb. birer rant alanı haline getirilmiştir.

Ülkemiz ve halkımıza çok yönlü zararlar veren bu politikaların içinde yanlış hidroelektrik santralleri (HES`ler) ve yanlış termik santral projeleri de bulunmaktadır. Enerji üretim ve dağıtımının serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesinin birer ürünü olan bu proje ve girişimler, halkın üretim ve yaşam alanlarını tahrip eden, işçi-köylü cinayetlerine yol açan; yöresini, tarımsal üretimini, doğal çevresini korumak isteyen halktan binlerce insan aleyhine davalar açılmasına dek varmıştır. Yargı kararları ihlal edilmekte, halk zulme uğramaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin, sanayi ve tarımın, kentsel-kırsal-doğal çevre talanının karşısında durmaya, bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, sanayileşme ve çevre uyumu sağlanmış planlı toplumsal kalkınma politikalarını savunmaya devam edecek, bu yöndeki halk direnişlerinin yanında olacaktır.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Tüm Basın Açıklamaları »

04.06.2016 tarihinden itibaren 1275 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri