ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

28 Şubat 2024 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 46. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

    Yayına Giriş Tarihi: 10.03.2016  Güncellenme Zamanı: 06.04.2016 11:31:01  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 46. Olağan Genel Kurulu, 5 Mart 2016 tarihinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi`nde 782 delegenin katılımıyla gerçekleşmiştir. 99 bin 155 üyesi, 23 bin 627 öğrenci üyesi, 18 Şube, 98 il-ilçe temsilciliği, 5 mesleki denetim bürosu, işyeri temsilcilikleri ile örgütlü Odamızın 46. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki sonuç bildirisini örgütümüze ve kamuoyuna sunar.

2008 yılında başlayan krizin yansımalarının ve uluslararası çelişkilerin arttığı, ekonomik çöküşün kendini gösterdiği, NATO ile Rusya-Çin arasındaki çıkar çatışmalarının arttığı, faşist, şovenist partilerin de yükselişe geçtiği bir dönem söz konusudur. Mevcut dünya düzeninin ülkeler ve halklara etkileri, bölgesel-yerel savaşlar, daha fazla bağımlılık; mülteci akınları; sosyal hak kayıpları, ücret düşüşleri, işten çıkarmalar, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, yeni vergi paketleri, zamlar, yoksullaşma, işsizlik, kısaca insanlık dışı yaşam koşulları olarak yansımaktadır.

AKP iktidarı, bu çalışma dönemimizde iktidarını pekiştirmiş; parlamenter sistemi dışlayan faşist yönelimi daha fazla açığa çıkmış, laiklik karşıtı gerici uygulamaları yoğunlaştırmıştır. Son iki yılda ülkemiz, halkımız, TMMOB ve bütün ilerici güçler, sömürü, yolsuzluk ve baskı-zulüm iktidarının düşmanca saldırılarına maruz kalmıştır. 7 Haziran seçimleri sonrası, AKP faşizmi, sıkışmışlıktan çıkışını ve iktidarını tahkim etmenin yolunu Kürtlere savaş açmakta bulmuştur. Toplumdan yükselen barış ve demokrasi taleplerine, savaş ve katliamlarla karşılık vermiştir. Diyarbakır, Suruç, Ankara katliamları ve bölgede yüzlerce insanımızın öldürülmesi, halkın göçe zorlanması, iktidarın izlediği yanlış iç ve dış politikalarla doğrudan bağlantılıdır. Bu politikaların sonucu olarak Ortadoğu ve özelinde Suriye ile ülkemiz savaş alanı haline gelmiştir. İktidarın Suriye`deki mezhepçi yaklaşımları, cihatçı gruplara verilen destek, buna karşın barbar çetelere karşı savaşan Suriye halklarını terörize etmeye çalışması, anlaşılır bir durum değildir.

AKP iktidarı; emek, barış, demokrasi güçlerine, toplumsal muhalefete, siyasete, temel hak ve özgürlüklere karşı mezhepçi ve faşist bir saldırı içindedir. TMMOB`nin öncülüğünde, diğer emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ve katılımıyla 10 Ekim Ankara "Emek, Barış Demokrasi Mitingi"nin kana bulanması, bu saldırıların sayısız örneklerinden biridir. Emeği, barışı, demokrasiyi savunanlar katledilmiştir, katledilmektedir. AKP`nin "yeni Türkiye"si, böyle bir Türkiye`dir.

AKP iktidarı, imar ve koruma alanlarıyla ilgili yaptığı düzenlemelerle birlikte rant imparatorluğunun önünde engel oluşturan Odalarımızı da hedef almıştır. Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile TMMOB`nin dönüştürülmesi arasında yapısal bağlantılar bulunmaktadır. Mühendislik hizmetleri, uygulamaları ve mevzuatımız neoliberal rantçı dönüşüm süreci tarafından belirlenmektedir. Odalarımızın ve TMMOB`nin sağlam, kurumsallaşmış yapısı, iç işleyiş gelenekleri; çağdaş, cumhuriyetçi, ilerici, demokratik, laik ve rant karşıtı çizgisi, önlerinde bir engeldir. TMMOB mevzuatını değiştirmeye yönelik adımlar bu çerçeve içinde gündeme getirilmektedir.

Ülke gündemine dayatılan ve AKP`nin "yeni Türkiye"sini tamamlayıcı öneme sahip "başkanlık sistemi" ile "dayatmacı anayasa" konusu, hem Türkiye`nin bütününü hem de Birliğimizi, TMMOB Yasası`nı ilgilendirmektedir. Genel Kurulumuz, AKP`nin kamusal üretim, kamusal hizmet, kamusal denetim olgularını tamamen ortadan kaldıracak; neoliberal programı totaliter, İslamcı faşist bir kurguyla tamamlayacak olan yeni anayasa ve başkanlık sistemi girişimlerine tam bir görüş birliği içinde "hayır" demiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu, tam bir görüş birliği içinde;

·         Soma`da, Mecidiyeköy`de, işçi servislerinde, Kayseri`de, Yalvaç`ta, Şırnak`ta, Ermenek`te, "iş kazası" görünümündeki bütün iş-işçi cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kâr güdüsü ile esnek, taşeron çalışma sistemini, özel istihdam büroları, kiralık işçilik ve güvencesiz, esnek çalışmayı,

·         İş cinayetlerinin "kadere" ve "fıtrata" bağlanmasını

·         Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlüğü ve barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün anti-demokratik uygulamaları,

·         Kürt sorununda oyalamacı, aldatmacı, katliamcı, tasfiyeci ve faşizan savaş politikalarını,

·         İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, bütün halka yönelik tanklı-TOMAlı-gazlı-coplu-mermili devlet terörünü,

·         Yargı usulsüzlüklerini, cezaevi zulümlerini,

·         Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetleri ve istismarını, kadın-erkek eşitsizliklerini, öldürülen kadınların bedenlerinin teşhir edilmesini ve kadın üzerinden siyaseti,

·         Cinsiyetçi politikaları, LGBTİ bireylere saldırıları,

·         "Çocuk gelin" rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü,

·         Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygulamaları,

·         Bütün toplumsal yaşamda dinselleştirme, mezhepçilik, gericilik, şeriatçı ideoloji ve kültüre uygun fetvalar, açıklamalar ve uygulamaları,

·         Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve barış düşmanlığını,

·         Savaş kışkırtıcılığını, gizli servisler ile kontra güçlerin provokasyonlarını, yargısız infazları ve bütün katliamları

kınamaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu, yine tam bir görüş birliği içinde;

·         Kapitalizme, onun neoliberal dönem uygulamalarına, Erdoğan-AKP diktatörlüğüne, sömürü, rant, yolsuzluk, rüşvet, baskı, zulüm, katliam düzenine karşı direnenlere,

·         Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele eden emekçilere,

·         Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkesinin doğal kaynaklarına sahip çıkan köylülere,

·         Gezi Parkının birleşik direniş soluğunu Artvin Cerattepe`de sürdüren halkımız ve onunla dayanışan kardeşlerimize,

·         Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkan, rant yağmasına direnen herkese,

·         Sağlığın herkes için eşit ve ücretsiz olması için mücadele eden sağlık emekçilerine,

·         Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi olan basın emekçilerine,

·         Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara,

·         Gerici, piyasacı laiklik karşıtı eğitim sistemine direnen aileler, kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve üniversiteli öğrencilere; bilimsel-laik eğitim isteyen aydınlık yüzlere,

·         Emperyalist işgal ve müdahalelere karşı direnen Suriye halklarına,  

·         Barış isteyen akademisyenlere,

·         Emek, barış, demokrasi bütünlüğü için mücadele edenlere,

·         Halk olmaktan kaynaklı doğal hakları için direnen Kürt halkına,

·         Anadilde eğitim için mücadele edenlere,

·         Türkiye`nin, bölgenin, dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele eden kardeş ve dost güçlere

dayanışma selamlarımızı ve kurumsal desteğimizi iletmeyi karar altına almıştır.

Odamız, yeni çalışma döneminde, yukarıda sıralanan sorunların köklü bir tarzda aşılması ve insanca başka bir yaşam, başka bir Türkiye için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde, demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam bağımsız Türkiye için mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

46. OLAĞAN GENEL KURULU

Tüm Basın Açıklamaları »

10.03.2016 tarihinden itibaren 1393 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri