ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Ocak 2022 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI,13 MART`TA SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN GREVİ İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAKTIR

    Yayına Giriş Tarihi: 12.03.2015  Güncellenme Zamanı: 12.03.2015 10:10:10  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Psikologlar Derneği, 14 Mart Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında 13 Mart Cuma günü Acil Servisler ve yatan hastalar dışında hizmet vermeme kararı almış bulunmaktadır.

Sağlık alanındaki emek-meslek örgütlerinin bu kararı, AKP iktidarının uyguladığı "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın hastalar ve sağlık çalışanları aleyhine olumsuz sonuçlarına işaret etmeyi, halkın dikkatini sağlık alanındaki çok yönlü sömürüye çekmeyi amaçlamaktadır. Zira neoliberal sömürü sisteminin önemli bir unsuru olan "Sağlıkta Dönüşüm Programı", sağlık hizmetlerini esasta kamusal hizmet alanı olmaktan çıkarmıştır. Serbestleştirme ve özelleştirmelerle özel sağlık kuruluşlarına çok özel destekler sunulmuş, halkın sağlıklı yaşam hakkı çiğnenmiş, kâr unsuru sağlığın önüne geçmiştir. Muayene, ameliyat, ilaç tüketimi, tetkikler ve bütün tıbbi gereklilikler, sayısız "katkı", "katılım payı", "istisnai hizmet", "fark ücreti" vb. bedellerine tabi tutulmakta ve bu paylar giderek artırılmaktadır. Bu durum, hastaların "müşteri" konumuna sokularak sömürülmesi; emekçilerin, dar gelirlilerin, yoksulların sağlıklı yaşam hakkına erişiminin engellenmesi sonuçlarını üretmektedir.

"Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın getirdiği "performans" sistemi de ciro ve kârlılık ölçütleri ile sağlık emekçilerini çok ağır çalışma koşullarına mahkûm etmiştir. Uzmanlık ve liyakat öğeleri geri plana düşmüş, taşeron sistemi, ağır nöbet süreleri-koşulları, ücret düşüklüğü ve adaletsizlikleri artmış, ücretler ile emeklilik arasındaki bağlar esnetilmiştir. Mesleki eğitimin niteliği giderek bozulmaktadır. Sağlık emekçileri koşarcasına hizmet vermektedir. Bu genel durum hizmetlerde nitelik düşmesine yol açmaktadır.

Özetle, sağlık alanı bilimsel gereklilikler ile halk ve çalışanların toplumsal yararını dışlayan tarzda neoliberal bir dönüşüme uğratılmıştır.

Sağlık emekçileri bu nedenlerle 13 Mart Cuma günü Acil Servisler ve yatan hastalar dışında hizmet vermeme kararı almıştır. Konu halk sağlığıdır, halkın sağlıklı yaşam hakkının savunulmasıdır, hastalara nitelikli sağlık hizmeti verilmesidir, hastaların ve çalışanların haklarının korunması mücadelesidir. Odamız bu nedenle 13 Mart Cuma günü, ülke genelinde sağlık emekçilerinin eylemi ile dayanışma içinde olacaktır.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Tüm Basın Açıklamaları »

12.03.2015 tarihinden itibaren 1271 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2022 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri