ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Ocak 2022 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB YASASI`NDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA, SERBEST MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK (SMM) HİZMETLERİ VE MESLEKİ DENETİM BİTİRİLECEK, BİNLERCE ÜYEMİZİN BÜROLARI KAPANACAK, ÜYELERİMİZ İŞSİZ KALACAKTIR

    Yayına Giriş Tarihi: 16.12.2014  Güncellenme Zamanı: 16.12.2014 10:04:10  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın (MMO) düzenlediği III. Serbest Müşavirlik, Mühendislik (SMM) Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı, Şubelerimizde yapılan yerel kurultaylarda seçilen delegelerin katılımıyla 13-14.12.2014 tarihlerinde Antalya‘da gerçekleştirildi. Kurultayımız, mekanik tesisat, doğalgaz, araç imal tadil montaj, LPG-CNG, asansör uzmanlık dalları üzerinden yapıldı.

Kurultayda yapılan değerlendirmelerde, "İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda yer alan ve 6235 sayılı TMMOB Yasası‘nda yapılması öngörülen kapsamlı değişikliklerin, TMMOB ve Oda yapısında yaratacağı olumsuzlukların yanı sıra, SMM hizmetlerinin ve kamusal mesleki denetimin ortadan kaldırılması, binlerce SMM üyemizin bürolarının kapanması, işsiz kalacak olmaları ya da taşeron konumuna düşecekleri özellikle vurgulandı.

MMO, Anayasa‘nın 135. maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür ve TMMOB Yasası uyarınca kendisine verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde faaliyet yürütmektedir. MMO, toplum ve çevre güvenliğini doğrudan ilgilendiren mesleğimizle ilgili tüm plan ve projelerin, mesleki yeterliliği Odaca belgelendirilmiş üyelerimiz tarafından hazırlanması ve bu projelerin mesleki etik ve üyelik sicil kayıtları yönü ile Oda mesleki denetiminden geçirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Oda uygulamaları, bu esaslara göre düzenlemiş ve Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş yönetmelikleri uyarınca yürütülmektedir. Bu çerçevedeki düzenleme ve uygulamalarımız, mühendis yetki ve sorumluluklarını geliştirmeyi, mühendislik hizmetlerini denetlenebilir ve güvenilir kılmayı; toplumun can ve mal güvenliğini sağlamayı, uluslararası standartlar doğrultusunda kurumsallaşmayı sağlayıcı niteliktedir.

Ancak söz konusu torba yasa tasarısında yapılması öngörülen değişiklikler; Odalarımızın kamu kurumu niteliğindeki özerk mesleki yerinden yönetim kuruluşu olma özelliklerini, üyeleriyle ilişkilerini, mesleki denetim ve periyodik kontrolleri, üyelerin teknik ve etik kurallar çerçevesinde Odalarına karşı sorumluluğunu; kısaca Odaların yönetmeliklerini, idari, mali, örgütsel iç işleyişlerini, kısaca tüm mevzuat ve uygulamalarını tasfiye edici hükümler içermektedir. Söz konusu tasarı, toplum ve çevre güvenliği ile doğrudan bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini bir bütün olarak piyasa güdümüne sokarak kuralsızlaştırmaya, değersizleştirmeye hatta yok kılmaya yöneliktir.

Kurultayımız, Oda ve TMMOB Yasası‘nı kökten bir şekilde değiştirecek, SMM hizmetlerinin ve kamusal mesleki denetimin tasfiyesine, binlerce SMM üyemizin bürolarının kapanmasına, işsiz kalmalarına, taşeronlaştırılmasına ve bu hizmetleri iktidar ve piyasanın rant güdülerine hizmet edecek, değersizleştirecek, hatta yok etmeye yol açacak olan yasa tasarısını kınar ve protesto eder.

Ana Yönetmelik ve diğer yönetmelikleri ile meslek ve uzmanlık alanlarını düzenleyen Odamız, meslek içi eğitim, belgelendirme, akreditasyon ve mesleki denetim çalışmaları ile olumsuz gelişmelere karşı mesleğimizi korumayı, bu çalışmaları daha da geliştirmeyi, ülkemiz, mesleğimiz ve hizmet alanlarımızın korunması mücadelesine devam edecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

III. Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı Delegeleri

Tüm Basın Açıklamaları »

16.12.2014 tarihinden itibaren 1337 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2022 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri