ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Mayıs 2022 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, KARARNAMELERLE DEĞİL ÖZ ÜYE GÜCÜ İLE YÖNETİLMEYE DEVAM EDİLECEKTİR

    Yayına Giriş Tarihi: 17.12.2013  Güncellenme Zamanı: 10.01.2014 12:00:32  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 10.01.2014 12:00:29

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)`ye bağlı 11 Oda`nın idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlanması üzerine, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kararnamelerle Değil Öz Üye Gücü ile Yönetilmeye Devam Edilecektir

Odalarımızın İdari ve Mali İşleyişi Şeffaftır, Aktır, Üyelerimizin Denetimine Tabi ve Kamuoyuna Açıktır

18.11.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete`de yayımlanmış ve Odamızın da içinde yer aldığı TMMOB`ye bağlı on bir Oda`nın idari ve mali denetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlanmıştır. Bu Odalarımız, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası`dır. Geçen ay 07.11.2013 tarihinde de Orman Mühendisleri Odası`nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı`nca yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete`de yayımlanmıştı. TMMOB`ye bağlı diğer on iki Oda`nın idari ve mali denetiminin farklı bakanlıklara bağlanması üzerine çalışmaların sürdüğü de bilinmektedir.

Bakanlar Kurulu`nun bu kararı, 6235 sayılı TMMOB Yasası`na 1983 yılında, 12 Eylül faşizminin ruhuna uygun olarak kanun hükmünde kararname ile eklenen bir maddeye dayandırılmıştır. Bu madde, TMMOB üzerinde Bayındırlık Bakanlığı`nın, Odalar üzerinde ilgili bakanlıkların idari ve mali denetimine ilişkindir. Ancak bu hüküm o dönemde ve 30 yıl boyunca 17 Hükümet tarafından uygulanmamıştır. TMMOB ve bağlı Odaların Anayasa`nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu tüzelkişiliği ve yerinden yönetim özerk kuruluşu olma hüviyetine fiilen dokunulmamıştır. Fakat bu hükmün şimdi işletilmesi, mühendis, mimar, şehir plancıları örgütlülüğü üzerinde 12 Eylül faşizminin düzenlemesini esas alan otoriter bir vesayet ilişkisini tesis etme çabası anlamına gelmektedir.

TMMOB ve bağlı Odalarının kamu idari yapısındaki yerini sorgulama ve yeniden belirleme çabası, beş yıl önceye dek gitmemizi gerektiriyor. Zira 2009 yılı Eylül ayında, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu`nun, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının teşkilat ve mali yapıları, denetimleri, organlarının seçimlerine dair esasların değerlendirilmesi ve alınması gereken tedbirler konulu raporunda "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin Anayasa`nın 135 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi" ve ilgili meslek kuruluşlarının idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi gerektiği belirtiliyordu. Rapor, gereğinin yapılması üzerine Başbakanlığa gönderilmiş, geçen yıl TMMOB Yasası`nın bütünün değiştirilmesi içerikli bir yasa taslağı hazırlanmış, ülke çapındaki eylemliliklerimiz üzerine taslak geri çekilmiş, ancak TMMOB`yi sınırlamaya yönelik kamuoyunca da bilinen düzenlemelerin yapılmasına devam edilmiştir.

Kamuoyuna sesleniyoruz: Bilinmelidir ki meslek-meslektaş, ülke ve halkımızın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştiren Birliğimiz ve Odalarımız, Odalara bağlı şube yönetim kurulları, il-ilçe temsilcilikleri, komisyonlar, işyeri temsilcileri, danışma, onur, denetleme kurulları ve tüm örgütlü üyelerinin çalışmalar hakkında söz hakkının bulunduğu bir kapsayıcılığın demokratik zenginliğine ve denetimine sahiptir. İdari ve mali yapımız yürüttüğümüz kamusal mesleki denetim hizmetlerimize, üyelerimize, çalışanlarımıza ve topluma dönük bir yaklaşımla, her türlü rantçı, çıkarcı yaklaşım ve girişimden korunmuştur.

Bu yapı, şeffaftır, aktır, denetlenirliği güvencelere, denetim kurullarına, genel kurullara, örgütlü üyelerimizin birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme mekanizmalarına bağlanmıştır. İşleyişimiz, bütün şeffaflığıyla basılı çalışma raporlarımızda ve web sitelerimizde yer almaktadır. İşleyişimiz, ülkemizin genel bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının mali harcamalarının Sayıştay denetiminden kaçırıldığı gibi kaçırılmamaktadır. Odamızın ve Odalarımızın kararnamelerle değil öz üye gücü ile yönetilmeye devam edileceğini, bu vesileyle kamuoyuna açıklarız.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm Basın Açıklamaları »

17.12.2013 tarihinden itibaren 1683 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2022 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri