ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

03 Haziran 2023 Cumartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ, 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNܒNDE ALANLARDA OLACAK

    Yayına Giriş Tarihi: 18.09.2013  Güncellenme Zamanı: 18.09.2013 11:05:39  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 18.09.2013 11:05:37

19 Eylül 1979 günü mühendis, mimar ve şehir plancıları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu uyarı eylemine, 49 ilde 443 işyerinde mühendis ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman ve sağlık görevlileri dâhil 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, teknik eğitim gören öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi.

Makina Mühendisleri Odası Üyeleri,
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü`nde Alanlarda Olacak

19 Eylül 1979 günü mühendis, mimar ve şehir plancıları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)`nin çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu uyarı eylemine, 49 ilde 443 işyerinde mühendis ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman ve sağlık görevlileri dâhil 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, teknik eğitim gören öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi. TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulu kararı uyarınca 19 Eylül, üç yıldan beri, "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve yeni sorunlarla bütünlenerek mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir.

Aradan geçen 34 yılda mimarlık, mühendislik, şehir plancılığı meslek disiplinlerinin sorunları daha da boyutlanmıştır. Meslek örgütlerimiz ve meslek disiplinlerimiz, kapitalizm ve neoliberal uygulamaların yeni sermaye birikimi sürecine tabi kılınmak istenerek kuşatılmış durumdadır. Ekonomik, demokratik, mesleki, sosyal sorunlarımız artmıştır. Bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, enerji, ulaşım, madenler, ormanlar, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı alanlardaki yetkileri uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ve yetkiler kısıtlanmış, bazıları ise neredeyse ortadan kaldırılmış, eğitimde önemli dönüşümler yaşanmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiş; fason üretime bağlı olarak mühendislik geriletilmiş, esnek ve güvencesiz çalışma koşulları özel sektör ve kamuda yaygınlaştırılmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yasa ve yönetmeliklerle ardı ardına yapılan düzenlemeler evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir.

Bilindiği üzere iktidar yakınlarda TMMOB Yasası`nı değiştirmeye, il odacılığı ve özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi piyasa işleyişine tabi kılmaya çalışmış, ancak TMMOB`nin yürüttüğü kampanya üzerine geçici bir geri adım atmıştı. Fakat biliyoruz ki, TMMOB, neoliberal dönüşüm programının rant eksenli yeni kurumsallaşması uyarınca hedeftedir. Taksim Gezi Parkı-Haziran Direnişinin özellikle yargı boyutu ve Taksim Dayanışması`nın temellerinde TMMOB`nin de bulunması nedeniyle, en son, bir torba yasa içinde yapılan değişiklikle Odaların ve TMMOB`nin önemli bazı yetkileri elinden alınmaya çalışıldı. Ayrıca iktidar, birçok kez değiştirdiği İmar Yasası ve Yapı Denetimi Yasası`nda yeni değişiklik hazırlıkları içindedir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa`nın devamı niteliğindeki bu taslaklar, yapı üretim ve denetim sürecindeki mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki bağları bilimsel-teknik gerekliliklerden koparmakta, bu hizmetlerin kamusal niteliğini teknik müşavirlik kuruluşları aracılığıyla büyük-büyümesi istenen sermaye güçleri lehine tasfiyesinde yeni adımlar öngörmektedir.

Bu koşullarda siyasi iktidarın mesleğimize ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruş, 19 Eylül 1979`un tarihselliği ile tam bir uyum içerisindedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyeleri, 19 Eylül Perşembe günü, ülke çapında TMMOB İl Koordinasyon Kurullarınca düzenlenecek olan dayanışma etkinliklerine örgütlü bir şekilde katılarak alanlardaki yerini alacak ve AKP iktidarına "dur" diyecektir.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm Basın Açıklamaları »

18.09.2013 tarihinden itibaren 1886 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2023 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri