ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Mayıs 2022 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 HALKIMIZIN VİCDANINDA ŞİMDİDEN MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞ YASAL DÜZENLEMELERLE ODALARIMIZIN GÖREV VE YETKİLERİ KISITLANAMAZ

    Yayına Giriş Tarihi: 12.08.2013  Güncellenme Zamanı: 10.10.2013 16:31:06  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu, TMMOB ve bağlı Odaların yetkilerini kısıtlayan Torba Yasa’nın yürürlüğe girmesi üzerine, Odamızın tüm faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceğini dile getiren bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 9 Temmuz akşamı TBMM‘de görüşülen torba yasaya son anda yapılan değişikle 3194 İmar Kanununa eklemeler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle yapım işlerinde proje müellifliği yapan mimar, mühendis ve şehir plancılarının meslek odaları tarafından denetlenmesi engellenmeye, meslektaşlarımızın odalarıyla ilişkilerinin koparılması hedeflenmektedir. Anılan torba yasa Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış ve 2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yasal değişiklik meclisten geçtiği günden bu güne kadar yurt içinden ve yurt dışından bir çok kurum ve kuruluş tarafından protesto edilmiştir. Başta üyelerimiz ve halkımız tarafından bir çok yerde düzenlenen gösterilerde yapılan müdahalenin hukuki olmadığı ve TMMOB‘yi cezalandırılmak üzere alınmış siyasi bir karar olduğu dile getirilmiştir.

Bilindiği üzere TMMOB ve bağlı odaları Anayasanın 135 ve 124 maddeleri uyarınca kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 6235 sayılı kanuna göre 1954 yılında kurulmuş olan TMMOB, Türkiye‘de benzer anayasal statüde bulunan 17 meslek kuruluşundan biridir. Anayasanın ilgili maddelerine göre Anayasada ve kendi yasalarında belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde yönetmelik yayımlama yetkisine sahiptir. 6235 sayılı TMMOB kanunun amaç maddesinde aşağıda belirtilen hükümler yer almaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

Kanun No. 6235 Kabul Tarihi: 27 Ocak 1954

Madde 2 - Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler ve işler aşağıda gösterilmiştir. Birliğin kuruluş amacı:

    c) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;

    d) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.

TMMOB ve bağlı meslek odaları daha önce olduğu gibi bu gün Anayasadan ve kendi yasasından aldığı yetki, halkımızdan ve örgütlü üyesinden aldığı güçle tüm faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdürecektir.

Halkımızın vicdanında şimdiden meşruiyetini kaybetmiş yasal düzenlemelerle Odalarımızın görev ve yetkileri kısıtlanamaz.

Bilgilerinize sunarız.


TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Ercüment Ş. Çervatoğlu

Tüm Basın Açıklamaları »

12.08.2013 tarihinden itibaren 2517 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2022 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri