ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

24 Haziran 2018 Pazar    

EİM-MEDAK MİEM PBK
ŞUBE GİRİŞ SAYFASI

 ASANSÖRÜNÜZ GÜVENLİ Mİ?

    Yayına Giriş Tarihi: 14.06.2012  Güncellenme Zamanı: 17.01.2017 14:24:14  Yayınlayan Birim: SAMSUN ŞUBE  
 

SAYIN YÖNETİCİ

23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleme yapılarak ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile; Asansörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin Belediyelere yüklediği sorumluluk gereği ve  vatandaşlarımızın can  güvenliği açısından büyük önem taşıyan asansörlerin güvenli olup olmadığının kontrolü amacıyla; ilçe sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü, söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2016-2017 yılları içerisinde gerçekleştirmek üzere Belediyelerimiz ile akredite A tipi Muayene Kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezimiz arasında protokol imzalanmıştır. Yapılan protokollere göre kontrol bedelleri aşağıdadır.

 

BELEDİYE

 

KONTROL BEDELLERİ

 

Tekkeköy

 

0-6 Durak         150+KDV              7< Üstü      160+KDV

 

 

 

Bafra

0-5     Durak  181,5+KDV      16-20 Durak 290,4+KDV

6-10   Durak  205,7+KDV      21-25 Durak 337,7+KDV

11-15 Durak     242+KDV      26-30 Durak 386,1+KDV

                                              30< Üstü      434,5+KDV

 

 

Canik

0-5     Durak  165+KDV       16-20 Durak 264+KDV

6-10   Durak  187+KDV       21-25 Durak 307+KDV

11-15 Durak  220+KDV       26-30 Durak 351+KDV

                                             30< Üstü      395+KDV

 

 

 

Ondokuzmayıs

0-5     Durak  165+KDV       16-20 Durak 264+KDV

6-10   Durak  187+KDV       21-25 Durak 307+KDV

11-15 Durak  220+KDV       26-30 Durak 351+KDV

                                             30< Üstü      395+KDV

 

 

 

Terme

0-5     Durak  181,5+KDV      16-20 Durak 290,4+KDV

6-10   Durak  205,7+KDV      21-25 Durak 337,7+KDV

11-15 Durak     242+KDV      26-30 Durak 386,1+KDV

                                               30< Üstü      434,5+KDV

 

 

 

Salıpazarı

0-5     Durak  165+KDV       16-20 Durak 264+KDV

6-10   Durak  187+KDV       21-25 Durak 307+KDV

11-15 Durak  220+KDV       26-30 Durak 351+KDV

                                            30< Üstü      395+KDV

 

 

 

Asarcık

0-5     Durak  181,5+KDV      16-20 Durak 290,4+KDV

6-10   Durak  205,7+KDV      21-25 Durak 337,7+KDV

11-15 Durak     242+KDV      26-30 Durak 386,1+KDV

                                               30< Üstü      434,5+KDV

 

Asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair yasal bilgilendirme;

5393 sayılı Belediye Kanunu;

Madde 15 s) bendi gereği "(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak." 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu;

Madde 7 h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu;

Madde 35 l) "(Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur." 

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği;

Bina sorumlusunun yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.

(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

MADDE 18 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

(2) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılması ve kontrol ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.

İdari yaptırımlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men‘i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(4) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Şeklindedir.

Can ve mal güvenliği açısından yaşamsal önem taşıyan bu çalışmalarda göstereceğiniz yakın ilgi ve işbirliği için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

 

Dosyalar

Asansör_Kontrol_Kriterleri (155 KB) (17.01.2017 14:18:41)

İlk_Asansör_Periyodik_Kontrol_(Tescil)_Başvuru_Formu (46 KB) (17.01.2017 14:21:09)

Mevcut_Asansör_Kontrol_Başvuru_Formu (354 KB) (17.01.2017 14:22:05)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

14.06.2012 tarihinden itibaren 3396 defa okunmuştur.

 

ŞUBE İÇERİĞİ

ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBE
KILIÇDEDE MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 149 İLKADIM - SAMSUN
TEL: (+90) 362 2312750   FAKS: (+90) 362 2312751
e-POSTA:

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2018 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri