ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

08 Mart 2021 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAPILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 01.09.2008  Güncellenme Zamanı: 01.09.2008 15:29:26  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 01.09.2008 15:30:27

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 7. kez düzenlediği Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi/TESKON 2005, İzmir’de başladı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın 7. kez düzenlediği Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi/TESKON 2005, İzmir‘de başladı.

Makina Mühendisleri Odası‘nın 7. kez düzenlediği Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi‘nin açılışında MMO İzmir Şube Başkanı Doğan ALBAYRAK, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Barış ÖZERDEM, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, İzmir Valisi Oğuz Kağan KÖKSAL ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU birer konuşma yaptılar.

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Emin KORAMAZ‘ın kongre açış konuşması yazının devamında.

TESKON 2005 KONGRE PROGRAMI yazının devamında. 25 üniversite ile 5 meslek örgütünün desteklediği ve 4 gün sürecek olan Kongrede 40 bildiri sunulacak ve 2 seminer yanı sıra 3 kurs ve 2 panel düzenlenecek.

Kongrede, MMO Başkanı Emin KORAMAZ‘ın yöneteceği "Avrupa Birliği Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliğinin Durumu" paneli ile TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI‘nın yöneteceği "Yetkin, Yetkili, Uzman Teknik Eleman Kanunu ve Mesleki Tanınırlık" başlıklı iki panel düzenlenecek ve "AB Sürecinde Tesisat Mühendisliği ile İlgili AB ve Türk Standartları" konulu bir de konferans verilecek.

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz‘ın
"VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ"ni
Açış Konuşması

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, "VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi"nin açılışında yaptığı konuşmada, 40. dönem kongre, kurultay ve sempozyum etkinliklerine ilişkin bilgi verdikten sonra konuşmasına şöyle devam etti:
"Bütün bu çalışmaların, harcanan emeklerin tek bir amacı vardır. Bu amaç ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesidir. Halkımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam sürmesidir. Üzerinde insanlarımızın bağımsız, özgür, barış içerisinde, ülke olanaklarını hakça bölüşerek gönenç içerisinde yaşadığı bir Türkiye‘dir.

Bu nedenle Odamız mesleki etkinliklerin yanı sıra;Özelleştirme adı altında kamusal varlıklarımızın, sanayi tesislerimizin elden çıkarılmasına, tüm yer altı ve yerüstü zenginliklerimizin, sosyal hizmetlerin ulus ötesi sermayeye yeni rant alanları olarak açılmasına,
Varlık nedenimiz olan ülke sanayisinin bitirilerek ranta dayalı ekonomi politikalarının yaşama geçirilmesine,
Susurluk‘ta ve Şemdinli örneklerinde görülen devlet-çete-mafya-tarikat -siyaset ilişkilerine,
Emperyalist savaş ve işgallere,
Meslek alanlarımızı da saran işsizliğe, gelir bölüşümündeki adaletsizliğe,
Meslek uygulama alanlarımızın daraltılmasına,
Kısacası mesleğimiz, halkımız ve ülkemiz aleyhine şekillenen tüm politikalara karşı oluşturulan platformlara uzmanlık alanlarından katkı sunmayı temel ilke edinmiştir.

Değerli katılımcılar,
Odamız kendi uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi, tesisat alanında da geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı ve katılımda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.
Tesisat ve bağlantılı konularda Odamız çok sayıda bilimsel-teknik kitap yayınlamakta, periyodik yayınlarımızda bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Odamız, sürekli eğitim ilkesi çerçevesinde, ülke geneline yayılmış Meslek İçi Eğitim Merkezleri kanalı ile Mekanik Tesisat Mühendisliğine ilişkin Isı Yalıtımı, Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatı, Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı Buharlı Isıtma Sistemleri, Klima Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Basınçlı Hava Tesisatı, Otomatik Kontrol Tesisatı, Yangın Tesisatı, LPG Tesisatı, Doğalgaz Tesisatı, Sanayi Tip Çamaşırhane Tesisatı, Sanayi Tip Mutfak Tesisatı, Havuz Tesisatı, Arıtma Tesisatı konusunda eğitimler vermektedir.
Kurulduğu yıl olan 1998 tarihinden beri MİEM çerçevesinde, yukarıda belirttiğim konularda bugüne değin 890 kurs açılmış olup, ve kurslar sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olan 18.690 üyemiz Resmi Gazete‘de yayımlanan Uzmanlık ve Belgelendirme yönetmeliğimiz uyarınca belgelendirilmiştir. Ülke geneline yayılmış 49 noktada çağdaş eğitim donanımları ve mekanlarda hizmet sunan Meslek İçi Eğitim Merkezlerimiz artık bir okul kimliğine kavuşmuş olup aynı anda 2.200 üyemize hizmet verebilecek bir kapasiteye sahiptir. Odamız meslek içi eğitim merkezleri kanalıyla üyelerine yönelik yaptığı belgelendirme hizmetlerinin akredite edilmesi doğrultusunda Personel Belgelendirme Kuruluşu olmak için de TÜRKAK‘a da başvurmuş olup TÜRKAK denetimleri devam etmektedir.
Yine mekanik tesisat mühendisliği konusunda eğitim verdiğimiz 19 alana ilişkin eğitim ve uygulama kitapları hazırlanarak üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. Bu kitapların büyük bir çoğunluğu üniversitelerimizde kaynak kitap olarak gösterilmektedir.

Değerli katılımcılar,
Bütün bu çalışmalar oldukça önemlidir ve bizlerin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizin de imzaladığı Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları ve AB anlaşmaları mühendislik hizmetlerinin serbest dolaşımını da kapsamaktadır. Bu anlaşmalar uluslararası mesleki tanınılığı da zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle, mesleki değerlendirme ve mesleki akreditasyon tüm gelişmiş ülkelerin gündemine girmiştir. Eğer meslek alanlarımızı tanımlayıp ulusal mevzuatımıza yansıtmazsak, Mühendislik Hizmetleri gelişmiş ülkelerden ülkemize tek yanlı olarak akacak, kendi ülkemizde bile mesleğimizi uygulayamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız.
Ne yazık ki ülkemiz yöneticileri bu konudaki gelişimlere kayıtsız kalmakta, mesleki yetki ve sorumluluklarımızın, mesleki yeterlilik kriterlerinin imar, çevre, enerji, sanayi vb. alanlardaki ilgili mevzuatlara yansıtılması taleplerimiz yeterli düzeyde yankı bulmamaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerinde ise lisans eğitimi sonrası mesleki gelişmenin sürekliliğini sağlamak için yıllardır birçok çerçeve program uygulanmaktadır. Bu programlar ile eğitim seviyeleri yükseltilmekte, meslek içi eğitim ve yaşam boyu eğitim programlarına büyük kaynaklar aktarılmaktadır.
Ülkemizde bu alanda politikalar üretilip uygulamaya geçilmediği müddetçe gelişmiş ülkelerle aramızdaki makas gün geçtikçe daha da açılacaktır.
Bu nedenle TMMOB tarafından hazırlanan "Yetkili Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı"nın ivedilikle yasalaşması hayati önem arz etmektedir.

Sevgili katılımcılar,
Küreselleşme sürecinin yaşandığı dünyamızda, ulusal sanayi ve ekonomileri zayıflatarak küresel güçlerin egemenliği pekiştirilmektedir. Küreselleşme sürecinde emek yoğun teknolojilerden ileri teknoloji uygulamalarına geçiş çabaları, en yoğun şekilde ulusal sanayimizi, ekonomimizi dolayısıyla tesisat mühendisliği ve ilgili sektörleri de etkilemektedir.
Mekanik tesisat cihaz ve sistemleri, endüstride, binalarda, otomobillerde, tarımda, sağlık sektöründe yaygın bir şekilde kullanılmakta ve uygulama alanları gün geçtikçe artmaktadır. Ürün tasarımından imalata, satış hizmetlerine, kullanım alanlarına ilişkin projelendirme hizmetlerine, cihaz ve sistemlerin montaj, işletmeye alma, test, kontrol, kabul, işletme ve bakım aşamalarına kadar sürecin her noktasında makine mühendisleri görev yapmaktadır.
Dolayısıyla sektörün geliştirilmesi ve korunması bizler için özel bir önem taşımaktadır. Ancak ülkemizde diğer sektörlerde olduğu gibi tesisat sektörü de kararlı bir gelişme çizgisi göstermemiştir. Planlı sanayi politikalarının olmaması, ekonomik krizler, tutarsız ihracat politikaları, yatırım malları ithalatında korumacılık faktörüne öncelik verilmemesi ve yatırımlarda sektöre öncelik tanınmaması bunun başlıca nedenleridir. Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ‘ler) giderek tekelleşen büyük firmaların ve yabancı çok uluslu şirketlerin boyunduruğu altına girmekte, fason üretimle dünya pazarlarına düşük kâr marjıyla çalışarak imalat yapmaktadır.

Büyük firmalarımız ise giderek artan oranda ithalata yönelmektedir. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı ortalama % 30 civarındadır. Yerli imalatta ise sadece % 55 oranında yerli ürün kullanılmaktadır. Sektörde hizmet veren firmaların % 94‘ü KOBİ niteliğindedir. AR-GE ve yeni ürün geliştirmeye dolayısıyla mühendislik çalışmalarına ayrılan paylar büyük firmalarda bile şirket cirolarının binde beşini aşmamaktadır. Sektörde AR-GE‘ye yönelik çalışmaların devlet teşvikleriyle özendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

Değerli katılımcılar,
Sektörü yakından ilgilendiren başka bir hususta, Gümrük Birliği Antlaşmasının imzalandığı 1995 yılından beri sürdürülen teknik mevzuat uyumu ve üretimin uluslararası standartlara uygunlaştırılması çalışmalarıdır. Odamız bu konuda da üzerine düşeni yapmış AB yeni yaklaşım direktifleri kapsamında bulunan ve meslek alanlarımızla ilgili 6 konuda onaylanmış kuruluş olmak için ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırladığı başvuru dosyalarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘na iletmiştir.
Onaylanmış Kuruluş olmak için başvuru yaptığımız basit basınçlı kaplar, gaz yakan cihazlar, sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su kazanları, basınçlı ekipmanlar ve makina emniyeti direktifleri tesisat cihaz ve ekipmanları üreticilerini de yakından ilgilendirmektedir.
Ancak bu konudaki değerlendirme çalışmaları olduça yavaş ilerlemektedir. Avrupa Birliği, Teknik Mevzuatın AB‘ye göre düzenlenmesini tek taraflı bir baskı aracı olarak kullanmakta, ulusal kuruluşlarımızın Onaylanmış Kuruluş olma başvurularını geri çevirmektedir.
İç piyasaya hizmet veren üreticilerimiz de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini çok yüksek bedellerde AB test ve belgelendirme kuruluşlarına yaptırmak zorunda kalmakta, bu konudaki mühendislik hizmetleri yurt dışından satın alınmakta, mesleki uygulama alanlarımız daraltılmaktadır. Bu sorun ivedilikle çözülmelidir.

Değerli katılımcılar,
Gümrük Birliği sürecinde izlenen günü birlik, ülkemiz sanayi alt yapısını ve verili durumu gözetmeyen politika ve yaklaşımlar AB‘ye üyelik müzakere süreçlerinde de sürdürülmektedir. Bu süreç sosyal devletin tasfiyesi ve ulusal pazarın tamamen teslimiyeti doğrultusunda şekillendirilmektedir.
Ülkemiz sağlıktan eğitime, tarımdan çevreye, sanayiden enerjiye varana değin 115 bin sayfaya ulaşan AB müktesebatına uyum sağlamak zorunda kalacaktır. AB üyeliğinin halkın refahını arttıracağı, yoksulluğu önleyeceği, sosyal hakları geliştireceği gibi afaki söylemler dışında konuya ilişkin bütünlüklü çalışmalar yapılmamaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi kirliliği ve yönlendirme ortamına ivedilikle son verilerek, tarama konusu olan 35 başlıktaki müktesebat değişikliklerinin ülkemiz geleceğine etkileri tüm alanlarda ve tüm sektörlerde tartışmaya açılmalı, izlenmesi gereken politikalar oluşturulmalıdır.
Odamız Gümrük Birliği sürecinde olduğu gibi müzakere süreçlerinde de uzmanlık alanları ile ilgili konularda müdahil bir çalışma sergilemeye, meslek, meslektaş, ülke ve toplum aleyhine gelişmelere karşı elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Sevgili katılımcılar,
Tesisat sektörünü ilgilendiren yasal düzenlemelerden biri, "Yapı Denetim Kanunu"dur. Yapı Denetiminin anahtarı Mesleki Denetim, mesleki denetimin olmazsa olmaz koşulu da "Uzmanlık ve Belgelendirme"dir. Bina ve bunun doğal eki mekanik tesisatının tasarım, üretim ve bakımında gerek üretenler, gerekse bunları denetleyenler Oda‘dan belgeli, konunun uzmanı mühendisler olmalı ve bu yasal düzenlemelerde yer almalıdır. Yapı Denetiminin kamusal bir denetim alanı olduğu asla unutulmamalıdır. Milli gelirden aldığı pay ülke ortalamasının altında kalan ve 1. derece deprem bölgesinde bulunan birçok ilimizin, yürürlülükteki 4708 sayılı yapı denetimi kapsamı dışında tutulması, olaya ne denli ticari bakıldığının en somut göstergesidir. Yapı Denetim Kanunu bütün bu olumsuzlukları giderecek şekide yeniden düzenlenmelidir.
Aynı şekilde 26.07.2002 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" yeterince işlenmeden yürürlüğe girmiş, sonra da yaygın kullanımı sağlanamamıştır. 26 Temmuz 2005 tarihine kadar kamuya açık binaların yönetmelik hükümlerine uygun koşullara getirilmesi gerekirken (Geçici Madde 1a) ülke genelinde yerel ve merkezi yönetimlerin bu konuda yeterli gayret içerisinde olduğu söylenemez. Yönetmeliğin yaygınlaştırılarak uygulanmasının sağlanması, uygulama aşamasında aksayan, eksik kalan yönlerinin iki yılda bir ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşü alınarak gözden geçirilmelidir.
Yine EİE tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen "enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, ve bu suretle enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesini ve çevrenin korunmasını hedefleyen" Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı Odamızın görüşlerini de kapsayacak şekilde yasalaşmalıdır.

Sevgili katılımcılar,
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri, makina mühendisliğinin ana dallarından biri olan tesisat mühendisliğine yönelik ülkemizdeki en ciddi bilimsel ve yaygın katılımlı etkinliktir. Odamızın 12 yıldır oluşturduğu platformda ve her defasında yaklaşık 2 yıllık titiz bir hazırlıkla düzenlenen Kongre, tesisat mühendisliği alanında ilklerin tartışıldığı öncü bir rol üstlenmiştir.
Mühendislik etiği, uzman mühendislik, yapı denetimi, eğitim ve akreditasyon gibi mesleğimizin önemli konuları ilk olarak TESKON oturumlarında ele alınmıştır. Böylece TESKON, bir yandan yeni bilgi ve teknolojilerin paylaşıldığı etkili bir platform olarak görevini yerine getirirken, diğer yandan meslek alanının uluslararası standartlara kavuşturulması yolunda önemli katkılarda bulunmuştur.
Bu kongrelerde, ülkemiz gündemini yakından ilgilendiren; Odamız çalışma amaçları, anlayış ve ilkeleri ile doğrudan örtüşen mesleki ve toplumsal her konu masaya yatırılmaktadır. Yıllardır izleye geldiğimiz anlayış ve yöntem bu olmuştur. Bu nedenledir ki TESKON kurumsallaşmış ve 12. yılına ulaşmıştır.
Geçmiş kongrelerimizde olduğu gibi 7. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinde de sektörel gelişmeleri irdelemek yanında ülke ve sektör aleyhine olumsuz faktörleri aydınlatılıp, çözümlerine katkıda bulunmaya çalışacağız. Bizler paylaşıldığına inandığımız bu amaçla bu platformu yarattık. Toplumsal sorumluluk bilincine varıp bu sorunların çözümlenmesine, bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılmasına katkısı olan herkesin eline sağlık.."

Oda Başkanı konuşmasını, Kongreye emeği geçenlere teşekkür ederek ve Kongrenin başarılı geçmesini dileyerek tamamladı.

 

TESKON 2005 KONGRE PROGRAMI

1. GÜN 23 Kasım 2005, ÇARŞAMBA
AÇILIŞ OTURUMU-B. Zafer İLKEN

OTURUM 1A-Macit TOKSOY
"Binaların Isıl Davranışı"-Branislav B. TODOROVIC
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının HVAC Sistemlerine Entegrasyonu"-Marija TODOROVIC

PANEL: "Yetkin/Yetkili/Uzman Teknik Eleman Kanunu ve Mesleki Tanınırlık"
Panel Yöneticisi: Mehmet SOĞANCI

2. GÜN 24 Kasım 2005, PERŞEMBE
OTURUM 2A-Atıf METE
(TES-01) "Pompalar ve Pompaj Sistemlerinde Enerji Verimliliği"-A. Özden ERTÖZ
(TES-02) "Yeni Nesil, Kesintisiz Çalışan, Otomatik Bernoulli Filtreler ve Uygulama Örnekleri"
M. Serdar GÜREL

OTURUM 2B-İ. Semih OKTAY
(ENE-12) "Vakumlu Termosifon Tip Güneşli Su Isıtma Sistemlerinde Antifriz-Su Karışımı Kullanımının Sistem Performansına Etkileri"-Etem Sait ÖZ-Emrah DENİZ-Engin ÖZBAŞ
(ENE-13) "Bir Güneş Toplacının Deneysel Analizi"
Gülay ZORER GEDİK-Ahmet KOYUN-Tamer YILMAZ-Ersin KARADUMAN

OTURUM 3A-R. Erhan KUTLU
(ENE-03) "Su Soğutma Gruplarında Isının Geri Kazanımı"-Erkut BEŞER
(ENE-04) "Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları"-Serhan KÜÇÜKA
(ENE-05) "Isı Geri Kazanım ve Deniz Suyundan-Suya Isı Pompası Uygulaması"-Veli DOĞAN

SEMİNER
"Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliği"
Ahmet ARISOY-Abdurrahman KILIÇ-Eren KALAFAT

OTURUM 4A-Tevfik PEKER
(SOĞ-06) "Doğal Gazlı Soğutma"-Halim İMAN - İsmail Güngör BAHÇE
(SOĞ-07) "Tek ve Çift Kademeli Amonyaklı Soğutma Sistemlerinde Daha Basit Donanım İmkanları"
Sabri SAVAŞ-Enver YALÇIN
(SOĞ-08) "Soğutma Sistemlerinde Borulamada Dikkat Edilecek Hususlar"-Ali GÜNGÖR-Mert MİRZA

OTURUM 4B-Ahmet ENİŞ
(KLİ-14) "Doğal Havalandırma Yapabilen Örnek Bir Ofis Binasında Klima Sistem Tasarımı" Ahmet ARISOY-Görkem ÇİLEK
(ENE-15) "Merkezi ve Bireysel Sistemlerde Enerji Tüketimi"-Rüknettin KÜÇÜKÇALI

OTURUM 5A-Hüseyin ERDEM
(KLİ-09) "Bir Ofis Binasının Değişken Hava Debili İklimlendirme Sisteminin Modellenmesi ve Kontrolü"
Sami YILMAZ-Afşin GÜNGÖR-Şeniz F. ERTUĞRUL-Nurdil ESKİN
(SOĞ-10) "Soğutma Elemanlarının Ekserji Analizinin Deneysel Verilere Göre Yapılması"
Ahmet CAN
(SOĞ-11) "Buhar Jeti Su Soğutma Sisteminin İncelenmesi Ve Gazlı Soğutma Yapan Sistemlerle Enerji Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması"-Erkin Yekda GEDİK

OTURUM 5B-A. Metin DURUK
(TES-16) "Sıcak Su İhtiyacının Tesbiti"-Mehmet OSKAY
(TES-17) "Sıcak Su Elde Etme Sistemlerinin Karşılaştırılması"-İrfan ÇELİMLİ
(TES-18) "Sıhhi Tesisat Sistemlerinde Lejyonella Hastalığı"-Ömer KANTAROĞLU

3. GÜN 25 Kasım 2005, CUMA
OTURUM 6A-Kahraman ALBAYRAK
(ENE-19) "Tekstil İşletmelerinde Tesisat Isıl Yalıtımı"
Füsun DOBA KADEM-R. Tuğrul OĞULATA-Mustafa G. KADEM
(ENE-20) "Mekanik Tesisatta Ekonomik Yalıtım Kalınlığı"
Mustafa ÖZDEMİR-İ. Cem PARMAKSIZOĞLU

OTURUM 7A-A. Erdal ARSLAN
"Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi"
Erdinç BOZ - İsmail CAN-Sarven ÇİLİNGİROĞLU
(GEN-22) "Endüstri Tesislerinde Gürültü Kontrolü ve Uygulamaları"-Korhan IŞIKEL
(GEN-23) "Pompa Tasarımının Geliştirilmesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin Kullanılması"
Yılmaz KARAMANOĞLU-Moghtada MOBEDİ-A. Özden ERTÖZ

SEMİNER: (GEN-21) "Basınçlı Hava Kurutucular: Genel Tanıtım"-Erol ERTAŞ

KONFERANS: "AB Sürecinde Tesisat Mühendisliği ile İlgili AB Standartları ve Türk Standartları"-Abdurrahman KILIÇ

SEMİNER: "Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi"
Erdinç BOZ - İsmail CAN-Sarven ÇİLİNGİROĞLU

PANEL: "AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliğinin Durumu"
Panel Yöneticisi: Emin KORAMAZ

4. GÜN 26 Kasım 2005, CUMARTESİ
OTURUM 8A-Ali PERİ
(KLİ-24) "Sığınaklarda Havalandırma ve Filitrasyon Sistemleri"-Atilla ÖZGENALP-Veli DOĞAN
(KLİ-25) "Yer altı Raylı Sistem İstasyonlarında Isıtma, Havalandırma, Klima Tesisatı"
Ethem ÖZBAKIR

OTURUM 8B-Mustafa KARAMAN
(KLİ-31) "Kapalı Yüzme Havuzlarının Klima Dizaynı"
(KLİ-32) "Kapalı Yüzme Havuzların Nem Kontrolü ve Ekonomik Olarak İklimlendirilmesi"
Mustafa SEÇİLMİŞ-Müslüm ARICI

OTURUM 9A-Metin AKDAŞ
(ENE-26) "Akıllı Binalar ve Yenilenebilir Enerji"-Zerrin YILMAZ
(ENE-27) "Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği"
Hakan ÜNALAN-Emrah GÖKALTUN-Ramazan UĞURLUBİLEK
(ENE-28) "Kanada‘nın En Büyük Kuyu İçi Isıl Enerji Depolama Sistemi: Bir Uygulama"
İbrahim DİNÇER-Arif HEPBAŞLI

OTURUM 9B-Kazım BECEREN
(YAN-33) "Endüstriyel Yapılarda Yangın Dumanının Cebri ve Doğal Yolla Tahliye Kriterleri"
Serdar GÜLTEK-Ufuk SELVİ
(YAN-34) "Endüstri Tesislerinde Yangın Önleyici Bölmeler"-Korhan IŞIKEL
(YAN-35) "Tekstil Üretim ve Depo Alanlarındaki Söndürme Sistemleri Uygulamaları"
İbrahim Utku BAŞYAZICI

OTURUM 10A-Oğuz TÜRKYILMAZ
(KLİ-29) "Uçaklarda İç Hava Kalitesi"
Hikmet KARAKOÇ-Burhan IŞIKLI-Ferhat ATMACA-Serkan TOKA-Şenol KABA
(TES-30) "Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Sistemlerinde Test, Ayar ve Balans"
Tacettin PİRİNÇCİOĞLU-Nuri ÖZKOL

OTURUM 10B-Ali GÜNGÖR
(ENE-36) "Adsorpsiyonlu Isı Pompaları"
Moghtada MOBEDİ-Hasan DEMİR-Semra ÜLKÜ
(ENE-37) "Güneş Kollektörü Uygulamaları ile İlgili Ekonomik Analizler"
Levent ÇOLAK-Ali DURMAZ
(ENE-38) "Bir Öğrenci Yurdu Binası İçin Güneş Enerjili Ve Sıvı Yakıtlı Sıcak Su Sistemi Tasarımı" Hüseyin GÜNERHAN

FORUM "Kongre Değerlendirilmesi"

Tüm »

01.09.2008 tarihinden itibaren 3514 defa okunmuştur.

 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2021 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri